skola_oenighet_norrtalje
Arbetsmiljö

Oenigt mellan fack och kommun efter skyddsstopp på skola

Efter att en elev knivhotat en lärare på en skola i Norrtälje valde huvudskyddsombudet att lägga ett skyddsstopp – och eleven stängdes av under en vecka. 
Nu råder det oenighet mellan fack och förvaltning om huruvida fallet har hanterats korrekt eller inte.

Skolvärlden skrev under torsdagen om att två elever vid flera tillfällen har misshandlat och hotat flera lärare på Grindskolan i Norrtälje. 

Efter att en av lärarna knivhotats av en elev med en matkniv lade skolans huvudskyddsombud, Stellan Armandsson, ett så kallat skyddsstopp och skolledningen beslutade att stänga av eleven under en vecka.

I ett mejl till Skolvärlden kommenterar Lars Lindberger, kommunikationschef på Norrtälje kommun, hur man från kommunens sida ser på situationen.

– Den anmälan om skyddstopp på Grindskolan som gjorts har tagits tillbaka av skyddsombudet eftersom anmälan var felaktig. Det har varit en olycklig hantering av hela ärendet som gett en oproportionerlig mediauppmärksamhet på något som i grunden rör små barn, skriver Lars Lindberger och fortsätter: 
 
– Bakgrunden är att skyddsombudet inte hade haft någon dialog med vare sig rektor eller verksamhetschef för avstämning av fakta innan händelsen anmäldes. Efter möte under torsdagen där händelseförlopp och fakta stämts av med skolledningen har skyddsombudet dragit tillbaka sin anmälan.
 
Lars Lindberger påpekar samtidigt att han beklagar att hanteringen av anmälan givit en felaktig bild av Grindskolan och dess verksamhet. 

– Norrtälje kommun arbetar ständigt med att säkerställa gott lärande och studiero för alla elever i våra skolor, och vår rektor Michael Eriksson gör ett mycket bra arbete för detta på Grindskolan. Skolledningen kommer inom kort informera både vårdnadshavare och vår personal om vad som hänt.

Enligt Stellan Armandsson, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Norrtälje och lärare på Grindskolan, vill kommunen tona ner knivhotet som uppstod på skolan.
 
– De vill gärna inte prata om det här för att det skulle skada kommunens rykte. Men jag tror att de lurar sig själva lite grann, för jag tror att det är bättre att prata öppet om det inträffade. Jag förstår att vi gör det på olika sätt, fackligt och inom kommunen – och kommunen måste få göra det på sitt sätt. 

Enligt kommunikationschefen på Norrtälje kommun har skyddsstoppet dragits tillbaka av dig på grund av att anmälan var felaktig – stämmer det? 

– Det var nytt för mig. Jag kan inte se att något skulle vara felaktigt. Jag drog tillbaka skyddsstoppet för att jag litar på att förvaltningen kommer att ta detta vidare, vi var helt överens om det, säger han.

Stellan Armandsson argumenterar för att eleven behöver en ny och mer passande skolform.
 
– Det är därför det här landar på förvaltningen. Det här är ingenting vi kan lösa lokalt, utan här måste man se om och kolla vad som är bäst lösning – och det har nu gjorts. Förvaltningen lovar att det kommer att landa i en bra lösning och därför hävde jag skyddsstoppet i går torsdag.
 
På sociala medier har det riktats kritik mot hanteringen av eleven på skolan och att skolledningen endast valt att stänga av eleven under en vecka. 

Hur ser du på kritiken om att en vecka skulle ha varit för kort som avstängning?
 
– Jag tycker att det är ett oproffsigt resonemang. Vi måste verkligen tänka på att det handlar om ett barn. Det är naturligtvis ett stort trauma att vara borta en vecka från skolan. Det är en jättetuff markering. Det är vårt ansvar att ta hand om eleven på ett bra sätt. Det gäller för oss i skolan nu att hitta rätt form för den här eleven. Det är inget fel på eleven.
 
Skolvärlden har även sökt Grindskolans rektor, Michael Eriksson, för en kommentar.  

Kommentera