Ny utredare

Offentlighetsprincip även i friskolor

Regeringen har tillsatt det före detta justitierådet Marianne Eliason som utredare för att föreslå hur offentlighetsprincipen kan införas även i fristående skolor. 

I dag går cirka 17 procent av landets elever i en fristående skola. I princip gäller samma villkor för de kommunala som de fristående skolorna, men de fristående skolorna omfattas inte av offentlighetsprincipen. 

Redan i Friskolekommitténs överenskommelse föreslogs att offentlighetsprincipen skulle införas för alla skolor, eftersom även friskolorna är skattefinansierade och bedriver myndighetsutövning. Och nu har alltså regeringen tillsatt en utredare med uppdrag att lämna förslag på hur den skulle kunna införas i praktiken i fristående skolor. 

Utredaren är före detta justitierådet Marianne Eliason. Hon ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015.

Kommentera