linnea_lindquist_debatt

”Det är bättre att driva igenom offentlighetsprincip för fristående verksamhet och sedan utreda möjligheter till lättnader för små idéburna verksamheter än att all skolstatistik förblir sekretessbelagd”, skriver Linnéa Lindquist.

Slutreplik

”Offentlighetsprincip för friskolor bör drivas igenom omgående”

Slutreplik Idéburna friskolor är inte emot förslaget om begränsad offentlighetsprincip, vilket Centerpartiet hädar. Det framgår av remissvaret till utredningen, skriver Linnéa Lindquist i sin slutreplik.

Fredrik Christensson (C) och Niels Paarup-Petersen (C) skriver i sin replik att ett införande av offentlighetsprincip i fristående verksamhet riskerar att slå ut kooperativ och idéburna friskolor.

I remissvaret till utredningen framgår det tydligt att idéburna friskolor inte är emot förslaget. Argumentet faller således.

Det lagförslag som är framtaget behöver drivas igenom omgående. Det är bättre att driva igenom offentlighetsprincip för fristående verksamhet och sedan utreda möjligheter till lättnader för små idéburna verksamheter än att all skolstatistik förblir sekretessbelagd.

Med dagens lagstiftning har inte kommunala och fristående skolor samma villkor.

En viktig fråga att ställa sig är varför en liten kommun som till exempel Bjurholm ska behöva förhålla sig till offentlighetsprincipen men inte stora skolkoncerner som har långt fler elever i sina verksamheter. Det råder en likvärdighetsprincip i skolans finansiering mellan kommunala och fristående huvudmän och då bör samma princip rimligtvis gälla även offentlighetsprincipen.

Med dagens lagstiftning har inte kommunala och fristående skolor samma villkor. Fredrik Christensson och Niel Paarup-Petersen menar att inte ens statliga bolag omfattas av offentlighetsprincipen. Det debattörerna bortser från är att statliga bolag inte driver skolor och att de verkar på den öppna marknaden. Det gör att även det argumentet faller.

Centerpartiet bytte ståndpunkt i frågan efter att Almega hade uttalat sig. Det är känt sedan länge att Centerpartiet och Almega står nära varandra. Den här frågan handlar inte om de små idéburna friskolorna, det handlar om att skydda skolkoncernerna och deras aktieägare. Att sägas värna små idéburna huvudmän är bara ett sätt att skapa legitimitet för sin ståndpunkt.

Linnea Lindquist, skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera