Läsprojekt

”Ögonöppnare för att öka läsförståelsen”

Läsförståelsen ska öka i skolorna och i höst startar regeringens satsning Läslyftet. I Värmland ligger 250 lärare steget före och deltar i en fortbildning som bygger på kollegialt lärande för att stärka läsundervisningen.
– Det har varit en ögonöppnare, säger högstadieläraren Marcus Carlgren i Sunne.

Sedan i våras pågår en satsning på läsförståelse och läsundervisning i Värmland. 250 av länets lärare får ta del av aktuell forskning kring läsförståelse och möjlighet att tillämpa kunskapen i klassrummen. Projektet leds av RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skola, vid Karlstads universitet.

– Läsning och läsförståelse är grunden för väldigt mycket. Allt går inte av sig själv när man knäck koden att läsa, utan man måste få strategier för att bli en god läsare. Det är viktigt för att klara skolans alla ämnen och för att så småningom utveckla ett gott medborgarskap, säger Elisabeth Nyberg, föreståndare och utvecklingschef för RUC Karlstad universitet.

Totalt sju seminariedagar är inplanerade i projektet och de varvas med lärarträffar i kommunerna där lärarna får diskutera hur det gått när de testat ny metodik i klassrummen. Nu har projektet kommit halvvägs.

– Det har varit en ögonöppnare, en insikt i att man inte bara ska säga att det är viktigt att läsa böcker utan man måste visa hur man ska läsa och att använda olika strategier för att bli en bättre läsare, säger deltagaren Marcus Carlgren, högstadielärare i svenska och engelska på Fryxellska skolan i Sunne.

Han bollar idéer och metoder med kollegor och tycker att fortbildningen gett både handfasta tips och övningar som fungerar:

– En del metoder känns som en bekväm sko, andra behöver man gå in ett tag.

Intresset för projektet har varit stort. Deltagarna kommer från lågstadiet till gymnasiet varav merparten är svensklärare. På RUC i Karlstad finns en organisation som i många år har använts för olika typer av utbildningssatsningar, som skapande skola och småbarnspedagogik.

Marie Wejrum
Marie Wejrum

– RUC har en inarbetad och välfungerande modell som bygger på kollegialt lärande, som egentligen är väldigt lik hur Mattelyftet och Läsyftet kommer att bli uppbyggt, säger Marie Wejrum som är projektledare för satsningen och till vardags lärare på Fryxellska skolan i Sunne.                  

För att hjälpa eleverna att hitta vägar in i texten handlar det mycket om att stanna upp, att prata om texter och ta ställning till det man läser, förklarar Marie Wejrum.

– En övning handlar om att visualisera, att fånga det starkaste intrycket från det man har läst i en bild och diskutera bilderna med varandra och vad som skiljer sig åt.

Den värmländska satsningen avslutas i vår, även om tanken först var att den skulle pågå i flera år.

– Genom att Läslyftet drar igång väljer vi att inte konkurrera med det. Sedan är det upp till kommunerna om de vill gå med i Läslyftet som riktar sig till lärare på alla nivåer, säger Marie Wejrum.

Hon betonar att en förbättrad läsförståelse inte bara är viktig för skolresultaten. Det finns också en demokratisk aspekt.

– Vi omges av så många texter som försöker påverka oss och det är viktigt att träna sig i att se vem som är avsändare och vad det är för budskap, säger Marie Wejrum.

Kommentera