Arbetsmiljö

Ökad arbetsbelastning – trots HÖK-avtalen: ”Oroväckande”

Johan Åström Malmö

”Huvudmannen är inte beredd att börja begränsa undervisningstiden eller rensa bland arbetsuppgifterna”, säger Johan Åström, ordförande för LR Malmö, med anledning av medlemsundersökningen.

| Foto: Andreas Hillergren

Trots höga ambitioner att förbättra grundskolelärarnas arbetsmiljö i Malmö sedan arbetet med HÖK-avtalen inleddes har ingenting hänt.
En undersökning som LR låtit göra bland sina medlemmar visar att arbetsbelastningen snarare ökar.

Det arbete som inleddes för att förbättra arbetsmiljön för grundskolelärarna i och med HÖK18- och 21-avtalen i Malmö stad har inte lyckats att bryta den negativa trenden.

Arbetsbelastningen för grundskolelärare i Malmö ser i stället ut att öka, enligt en enkät som Lärarnas Riksförbund årligen låtit genomföra i kommunen sedan 2016.

– Det går för långsamt för förvaltningen att få ut det positiva som kommit ur avtalsarbetet till verksamheterna. Huvudmannen är inte heller beredd att börja begränsa undervisningstiden eller rensa bland arbetsuppgifterna. Då är det är svårt att komma någonstans, säger Johan Åström som är mellanstadielärare och ordförande för LR i Malmö och som ställt samman undersökningen.

Johan Åström anser att det inom Malmö stad finns för många intressen om vad som ska ligga på lärarnas bord. Han säger att en del av förvaltningen å ena sidan säger att det är viktigt att freda lärarna, samtidigt som en annan del å andra sidan vill införa ett nytt IT-system utan att ta bort några andra arbetsuppgifter.

– Det har tillkommit ett nytt system där man ska göra ibland upp till mellan 400 och 500 klick för varje dokumentation. Förvaltningen har lagt på rektorerna att hantera den ökade arbetsbördan, men det är 80 olika skolledare som får göra som de vill och då blir det väldigt ojämlikt. Många bestämmer också att inte ta bort något, säger han.

Därtill säger han att undervisningstiden ständigt ökar.

– Det handlar bara om ett par minuter varje år. Det är en liten ökning, men den är konstant och gör skillnad på ett redan packat schema, säger Johan Åström.

”Det är väldigt oroväckande”

I en enkätfråga som handlar om huruvida lärarna känt sig besvärade av stress under det gångna året svarar 84 procent ja på den frågan. Även om det ser alarmerande högt ut är dock svaret svåranalyserat enligt Johan Åström.

– Man får acceptera arbetstoppar. Men i kombination med att de som svarat också känner att arbetsbelastningen ökar så blir såklart den parametern ändå väldigt oroväckande, säger Johan Åström.

Nära hälften uppger också att de inte har möjlighet till att ta pauser under arbetet eller att ta en ostörd lunchrast i 30 minuter. Svaren var ungefär samma i enkäten för tre år sedan och här tycks det som att man inte kommit någonstans.

– Förvaltningen i Malmö sa redan 2018 att ”det här med schemat ska vi lösa”. Men att lärarna nu har fem minuter längre lunchrast hjälper inte när arbetsuppgifterna är för många. Jag ser de här svaren som ett bevis på att man har begränsat med tid att sätta sig ner om man vill hinna med allt, säger han.

Enligt Johan Åström är luften i lärarnas scheman bortrationaliserad och det finns inte längre utrymme för att förbereda lektioner eller ta hand om ledsna elever eller någon som vill fråga något efter lektionen.

– Lärare är ofta så lojala att de såklart väljer eleven i stället för att sitta ner, säger han.

Under HÖK18 togs det fram en checklista som Johan Åström säger är en jättebra produkt av det arbetet. Ett redskap för att få balans i schemat och som från förvaltningens sida tydligt visar att lektioner till exempel inte får klossläggas. Men i enkäten visar det sig att 60 procent av medarbetarna inte vet om deras schema följer riktlinjerna.

– Förvaltningen har inte lyckats med att få rektorerna att ta checklistan på allvar. Den ges på sin höjd till schemaläggaren, i stället för att implementera den i arbetet på lärarnivå.

Nu efterlyser LR i Malmö fler sådana här undersökningar för att kunna se och jämföra hur det ser ut i andra kommuner. Om det är någon som har lyckats hitta en bättre balans gällande arbetsbelastningen än vad de upplever att Malmö stad har gjort.

– Sedan kommer förvaltningen säga att pandemin har spelat in i det här, men vi har nästa exakt samma siffror tre år i rad i våra undersökningar. Corona är bara en del av problemet, det här är större än så, säger Johan Åström.

Peter Lindberg, förvaltningsdirektör i Malmö. Foto: Sanna Dolck Wall

Nyligen fick Lärarnas Riksförbund även göra en dragning av enkäten för huvudmannen och förvaltningsdirektören Peter Lindberg säger att de nu vill prata vidare om resultatet och vad siffrorna tyder på.

– Jag är ny på min position så jag har även bett att få titta på siffrorna från andra år för att jämföra hur de har förändrats över tid och sedan samtala med facket om vad som kan göras, säger han.

Peter Lindberg vill i nuläget dock inte gå in och kommentera några enskilda resultat. Han berättar att det även ligger ute en medarbetarenkät i kommunen som de först också vill ha svar på för att fördjupa analysen ytterligare.

– Det är lite tidigt att bemöta kritiken nu och jag vill göra det i en dialog. Det är budskapet just nu, säger han.

Lärarnas Riksförbund i Malmö efterfrågar ett tydligare ansvar från huvudmannen. Är det möjligt?

– Jag tror att med en klok dialog och att vi ständigt förbättrar vårt arbete kommer att göra förutsättningarna bättre för våra medarbetare. Så tror jag absolut att det är möjligt, säger Peter Lindberg.