utan_skolvarldenlogga_ola

Enligt ny studie har lärare som överengagerar sig i elever och kollegor på fritiden ökad risk för utbrändhet.

| Foto: Kollagebild: Shutterstock och Ola Nordhall
Forskning

Ökad risk för utbrändhet bland socialt engagerade lärare

Lärare som engagerar sig mer med elever och kollegor utöver själva undervisningen riskerar att bli utbrända i större utsträckning än lärare som är mindre engagerade. Det visar ny forskning från Högskolan i Gävle.

En av tio lärare i Sverige är drabbad av stressrelaterad utmattning – det är 50 procent högre andel i jämförelse med övriga yrkesgrupper, det visar en studie från det föregående Arbetslivsinstitutet. Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle menar att lärares sociala engagemang inte är bra för den mentala hälsan.

Men hjälp av en enkätstudie undersökte Ola Nordhall cirka 800 medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Han upptäckte då att en lärare som har en starkt kognitiv identifikation med sitt arbete – det vill säga tänker mycket på sitt arbete, ökar risken för utmattning. 

Dessutom menar Ola Nordhall att de psykologiska arbetskraven kan leda till socialt överengagemang då det ligger utanför lärarens pedagogiska roll. 

– Den här typen av socialt engagemang till elever, deras föräldrar och kollegor är en form av extraarbete som ligger utanför lärarrollen. Det innebär att man engagerar sig i andra människors problem delvis utanför sin egen profession. Då kan det innebära en stressfaktor som dränerar individen på energi vilket i slutändan kan leda till utmattning och utbrändhet, säger han. 

Ola Nordhall har tidigare arbetat som gymnasielärare i åtta år och märker att lärarrollen har växt över tid och kraven på det sociala engagemanget kan vara förväntat.

– Eftersom organisationen gynnas av det blir det sociala engagemanget ett psykologiskt arbetskrav, säger han. 

När Ola Nordhall arbetade som lärare försökte han att hålla en viss social distans för att inte själv må dåligt.

– Jag kände mig engagerad och tyckte det var kul men försökte att inte bli överengagerad då det finns risk för ett sluttande plan, säger han. 

Men det finns även positiva aspekter med socialt engagemang enligt Ola Nordhall. 

– Det finns studier som visar att det är viktigt med socialt känslomässigt stöd till elever och kollegor. Det kan exempelvis få elever som riskerar att få underkänt att lyckas få ett godkänt betyg, säger han.

För att undvika att bli utbränd tycker Ola Nordhall att det är viktigt att reflektera över det där lilla extra man gör. Hur mycket tid man investerar i skolan som inte ingår i lärarrollen.

– Man behöver vara medveten om i vilken utsträckning man engagerar sig i elever, kollegor och hur mycket föräldrakontakt man har på fritiden. Diskutera med kollegor vilka insatser man faktiskt gör, säger han. 

En annan viktig sak enligt Ola Nordhall är att se till att det finns resurser på skolan. 

– Då har lärarna mer möjlighet att ägna sig åt undervisning och lämna socialt stödjande aspekten till kuratorer och övrig personal som är bättre lämpade för att utföra detta typ av jobb, säger han.

Kommentera