Fackligt

Ökade kostnader för skolpeng och förvaltning slår mot lärarna

sundsvall

Friskoleetableringen i Sundsvall gör att kommunen blöder ekonomiskt, men LR:s föreningsombud Tomas Ärlebrant menar att även kommunen har en del i ansvaret. ”När medlen minskar måste rätt prioriteringar göras. Så sker inte i Sundsvall i dag”, säger han.

| Foto: Shutterstock och privat

Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall blöder ekonomiskt och måste spara 95 miljoner kronor. Politikerna skyller på den stora friskoleetableringen i kommunen, men Tomas Ärlebrant på LR vill bredda bilden.
– Det finns också en stor organisation inom förvaltningen som kostar mycket pengar, säger han.

I Sundsvalls kommun ligger barn- och utbildningsförvaltningen 95 miljoner back i budgeten och nu måste det sparas i den kommunala grundskolans verksamheter, rapporterar SVT Västernorrland. Till SVT säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (S) att sparkraven bland annat beror på att fler barn inom grundskolan väljer fristående huvudmän.

– Jag tror att vi är bland de kommuner som har störst andel friskolor och man hävdar att det är orsaken till att det ser ut som det gör. Det kan jag hålla med om, men det finns också en stor organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen som kostar en hel del pengar, säger Tomas Ärlebrant som är gymnasielärare i matematik och föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Sundsvall.

Han säger att när elevkostnaden inom den kommunala skolan ökar så ökar det också pengaflödet till friskolorna. Fokus hamnar på att hålla kostnaderna nere på skolorna och det påverkar både arbetsmiljön och elevernas lärande.

Många skolor har fått läggas ner under senare år för att därigenom bland annat få fler elever per skolenhet och större klasser. I Sundsvalls Tidning rapporterades det tidigare i år att kommunen lagt ner nio skolor på 13 år.

– På grund av friskolorna som finns och som utökat, så får kommunen spara på sina skolor. Vi har en del jättebra friskolor, men det är något fel på systemet om en skolsatsning i en kommunal skola medför att det genererar extra pengar till kommunens friskolor. Utvecklingen hämmas, säger Tomas Ärlebrant.

”När medlen minskar måste rätt prioriteringar göras”

Skolvärlden har tidigare skrivit om hur fler än var fjärde kommun tvingas betala extra pengar till friskoleföretag när de egna skolverksamheterna går back, och att utbildningsminister Anna Ekström (S) anser att dagens elevpengssystem är orimligt.

Nu vill Tomas Ärlebrant att Sundsvalls kommun ändrar sitt sätt att arbeta och att det blir mer fokus på personalens arbetsmiljö och elevernas lärande. Lärarens uppgift är att kunna ”ta fram det enkla i det svåra”, men för det krävs tid till förberedelser och att läraren har energi över till undervisningen i klassrummet.

– I dag sitter lärare i stället i grupparbeten och jobbar och gör upp planer för vad alla ska göra. Det är en sak att ha struktur och hitta bra sätt att jobba, men det vi behöver är att fokusera på elevgruppens lärande. När medlen minskar måste rätt prioriteringar göras. Så sker inte i Sundsvall i dag.

– Allting har ett värde men allt är inte värt sitt pris. Den devisen behöver politiker och förvaltning fundera över och man behöver också respektera att vi lärare är utbildade med många års erfarenhet och stor kunskap. Spontant kollegialt lärande mellan kollegor är billigare och effektivare användning av resurserna, säger Tomas Ärlebrant.

Utvecklingen har gjort att lärarna inom den kommunala skolan fått fler elever, och framför allt fler elever som behöver extra hjälp. Något han också märker av i egenskap av föreningsombud eftersom allt fler medlemmar hör av sig på grund av ökad belastning och stress.

Samtidigt har sparkraven i kommunen på senare år varit tuffa. Inom besparingsprogrammet P300 beslutade kommunstyret i början av mandatperioden att spara 300 miljoner kronor genom att bland annat minska på budgeten till skolverksamheterna.

– I några år hade kommunen som målsättning att ha den bästa skolan i landet 2021, men de ambitionerna är ändrade till att man till exempel nu i stället strävar efter att Sundsvalls Gymnasium ska vara bland de 10 procent billigaste i Sverige.

– År 2020 gick Sundsvalls kommun 149 miljoner plus och 2021 pekar prognosen på 290 miljoner kronor plus, men vi i skolan sparar ändå.

Kommentera