goteborgklassrum

I Göteborg är situationen desperat på de mest utslagna skolorna, menar Lärarnas Riksförbund.

Timss

Timss: Ökande kunskapsklyftor

Timss-undersökningen visar att kunskapsskillnaderna mellan elever ökar, men det är svårt att locka och behålla rutinerade lärare till de skolor där behoven är störst.
– I Göteborg är situationen desperat, menar Gunnar Valinder, vid LR.

Skillnaderna enligt Timss

Skillnaderna mellan dem som har stöd hemifrån och de som inte har det ökar i årskurs 8. En skillnad som varierar med 53 poäng för matematik i årskurs 8 och 68 poäng för naturvetenskap. Det innebär ökningar med 12 respektive 11 poäng sedan 2011.

Timss 2015 visade att kunskapsklyftorna mellan eleverna ökar, beroende av bland annat socioekonomisk bakgrund. Göteborgs stad presenterar 7 december ett nytt förslag till hur kommunen ska få lärare att söka sig till skolorna med mest problem och att stanna kvar.

Göteborgs stad har, precis som Malmö och Stockholm, svårt att rekrytera lärare till skolor i de mest utsatta områdena.

| MISSING http://skolvarlden.se/sites/default/files/styles/large/public/skarmavbild_2016-08-17_kl._10.05.16_0.png?itok=k8Vm0M11 |– Folk håller på att klappa ihop och det är en otrolig omsättning. Är det någonstans det skulle behöva göras satsningar så är det i förortsskolor. Situationen är kaotisk och det är hot och våld, säger Gunnar Valinder, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborgs stad.

Ett av problemen, som han ser det, är att kommunen är uppdelad i ett antal förvaltningar utan möjlighet till översikt.

– Staden skulle behöva satsa mer och det gör inte staden. De riktar lite pengar till utanförskapsområden men det räcker inte. Vi behöver medvetet rekrytera duktiga lärare, det är inte pengar som brister det är strategin och planen, säger Gunnar Valinder.

Karin Pleijel (Mp) är kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Hon lyfter stadens årsgamla handlingslinjer för nyanlända som ett sådant strategiskt exempel.

– Elever får ett erbjudande om skola i hela staden, så att inte alla nyanlända ska hamna på samma skolor. Elever åker lite längre för att gå i en skola där det finns elever med svenska som modersmål i större utsträckning, säger hon.

Stadsdelen Angered är en av de mest drabbade.

– Om du hamnar som nyutbildad på Gårdstensskolan blir du inte långlivad, konstaterar Gunnar Valinder.

Men i Angered pågår en satsning på skolan och lärarna. Bland annat utarbetar stadsdelen en plan för att rekrytera lärare och det finns handlingsprogram för hur nya lärare ska tas emot och vilket stöd de ska ha.

– När man kommer som nyutexaminerad har man fått verktyg från lärarhögskolan, men saknar också kunskaper om hur man jobabr i grupp och om ledarskap i klassrummet, som är extra avgörande i ett område som vårat, säger Rickard Ernebäck, utbildningschef i Angered.

Men det handlar också om karriärsmöjligheter och arbetsmiljö, till exempel att vägen till företagshälsovården ska vara kort. Det pågår också en större kartläggning av arbetsmiljön i stadsdelen.

För lärarna har lönebilden ändrats under den senaste tiden, enligt Rickard Ernebäck.

– I Angered har vi ett tjugotal lärare som tjänar över 40 000 kronor i månaden, och vi ser ett behov av att se över rektorernas löner, säger han.

Och precis som Gunnar Valinder menar han att satsningen måste ske på flera fronter.

– Det finns en risk att utanförskapsskolorna blir ännu mer utanför och det räcker inte med pengar utan man måste ha en plan, inte överlämna det till en rektor som hittar på egna dumheter, avslutar Gunnar Valinder.

Kommentera