Ska utveckla undervisningen

Ökat intresse för lektorer

För att locka lärare med forskarutbildning tillbaka till skolan infördes de nya lektorstjänsterna. Under förra året var det bara 38 stycken som utsågs men till hösten ser de ut att bli betydligt fler. 

Det första läsåret med karriärtjänster är snart till ända. Men medan åtskilligt skrivits om förstelärarna har det varit desto tystare om de nya lektorerna. Kanske beroende på att de hittills är ganska få. Totalt utsågs 38 lektorer i hela Sverige förra året inom ramen för karriärreformen.

– Inför läsåret 2014/2015 har huvudmännen ansökt om statsbidrag för omkring 250 lektorstjänster. Det innebär inte att alla kommer att tillsättas i slutändan, men det tyder på ett intresse och jag tycker att man kan tala om en rejäl ökning, säger Peter Östlund, undervisningsråd på Skolverket

För att vara aktuell för en lektorstjänst, som lönemässigt innebär 10 000 kronor extra i månaden, måste läraren ha en forskarexamen på lägst licentiatnivå. Upprinnelsen till reformen hade sin grund i att man ville öka antalet forskarutbildade lärare i skolan, berättar Peter Östlund. Det har tidigare funnits ett ganska stort antal disputerade lektorer i den svenska skolan men de har minskat under flera årtionden och istället har de forskarutbildade lärarna försvunnit till lärosätena.

– Man ville skapa ett incitament för att kunna behålla dem och locka dem till skolverksamheten genom det här lönetillskottet och karriärmöjligheten. Ursprungligen var det tänkt att det skulle var ett karriärsteg – lektorssteget. Men för att också skapa karriärmöjligheter för lärare som inte forskat så infördes även förstelärare.

Hur de nya lektorerna används i skolorna har Skolverket ingen bild av än. Forskarutbildade och verksamma lärare är tänkta att kunna bidra till att utveckla undervisningen.

– Här finns mycket att ta reda på . Är lektorns uppdrag kopplat till det man har examen i, kanske ämnesdidaktiskt? Eller ser kanske huvudmannen ett värde i den forskarutbildade personens kunskaper på ett mer generellt plan? Det vet vi inte, men det blir jättespännande att undersöka.

Peter Östlund är också noga med att poängtera att en forskarutbildning inte per automatik leder till en lektorstjänst. 

– Vi har fått den frågan från lärare som tror att man har rätt att bli lektor och få en löneökning på 10 000 kronor bara för att man har en forskarutbildning, men så är det inte. Det är huvudmannen som bedömer om läraren uppfyller de krav som ställs på den som ska inneha en lektorstjänst. 

Kommentera