mdh_lararutbildning
Lärarutbildning

Här ökar söktrycket att bli lärare: ”Väldigt nöjda”

Runt om i landet pausas allt fler lärarutbildningar på grund av lågt söktryck.
På Mälardalens högskola går man mot strömmen med att locka blivande lärare. 

Skolvärlden har tidigare under året skrivit om lärosäten som har svårt att få tillräckligt många sökande till sina lärarutbildningar.

För några dagar sedan kom nyheten om att fyra av fem ämneslärarutbildningar vid Högskolan i Kristianstad pausas på grund av lågt söktryck.

– Vi lägger inte ner de här utbildningarna, vi bara hoppar över höstens intagning i alla ämnen utom samhällsvetenskap, säger programansvarige Peter Gustavsson i en tidigare intervju med Skolvärlden.

På Mälardalens högskola (Mdh) går man däremot mot strömmen och lockar många blivande lärare till utbildningarna.

Där har man antagit fler sökande än antalet platser till samtliga lärarutbildningar och till ämneslärarutbildningarna har 53 personer antagits till de 50 platserna som finns sedan ansökningsstarten.

– Det ser bra ut när vi tittar på sökstatistiken. Det är vi väldigt nöjda med, säger Tor Nilsson, vice akademichef på Mälardalens högskola.

Många lärosäten har svårt att få tillräckligt många sökande till sina lärarutbildningar – varför ser ni en uppgång tror du? 

– Vi gör många saker. Dels är vi med i en kampanj ”Jag är lärare”, men vi lägger en hel del fokus på vårt rekryteringsarbete på just ämneslärarprogrammet. Det är ett generellt problem kopplat till ämneslärarutbildningen att det är svårt att få sökande, det är därför lärosäten ställer in utbildningarna. Det är en stor samhällsutmaning.

Mälardalens högskola har även en kompletterande pedagogisk utbildning där studenter erbjuds att läsa in en lärarexamen om man som student har ämnesstudierna sedan tidigare.

– Även där ser sökandet väldigt bra ut. Till hösten har vi antagit 70 studenter på KPU:n. Det är en förutsättning att man kan erbjuda olika typer av sätt att få utbildade ämneslärare.

Nu har många ansökande antagits – nu gäller det att få studenterna att fullfölja utbildningen. Hur ser du på den processen?  

– Det är en sak att få studenterna att söka utbildningen och sedan är det så att de inte blir behöriga lärare förrän de har tagit ut sin examen. Det är lärosätenas ansvar att jobba med kvalitetsfrågor och hur vi organiserar utbildningen. 

Kommentera