soc_media_2016_full

Periscope har på kort tid blivit ett välkänt begrepp för många lärare.

Periscope

”Inte olagligt att smygfilma i klassrum”

Periscope har på kort tid blivit ett välkänt begrepp för landets lärare.

I Kalmar tänker en rektor polisanmäla kränkande filmningar. Men enligt rådande svensk lagstiftning är det inte olagligt att smygfilma i ett klassrum.

– Jag brukar säga att juridiken ligger ljusår efter tekniken, säger Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck.

Hon berättar att hon de senaste månaderna har fått ta emot många frågor från lärare om Periscope, som är en app som gör det möjligt att direktsända det som filmas med mobilen.

– Det här är ett fenomen som har dykt upp snabbt. Det är något som upplevs som väldigt negativt och orsakar oro, både bland våra medlemmar och i skolan i stort.

Kalmarsundsskolan har nolltolerans mot kränkande filmningar under lektioner, men efter jullovet har det ändå blivit vanligare med Periscope, skriver Barometern.

Skolan har informerat föräldrar om hur appen fungerar och om att det råder nolltolerans mot att filma andra på ett sätt som upplevs förnedrande, till exempel under pågående lektion. Rektor Anette Swenninger säger till Barometern att kränkande filmningar kommer polisanmälas.

– Vi hade en incident där en elev filmade en lärare under lektion, det var då jag tänkte att vi måste agera.

2013 infördes en ny brottsrubricering i Sverige: kränkande fotografering. I och med det blev det förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon inomhus i dennes bostad eller på en annan plats som är avsedd att vara privat – som en toalett eller bastu.

I skolans värld kan detta översättas till omklädningsrum, duschar, toaletter och liknande utrymmen. Däremot omfattas inte skolgårdar, klassrum och korridorer, konstaterar Kristina Rollbäck.

– Som huvudregel är det tillåtet att lägga upp bilder och filmer på nätet, oavsett om man har den berörda personens tillstånd eller inte. I vissa fall går man över gränsen och då kan det vara fråga om en kränkning av den personliga integriteten, men något generellt förbud finns alltså inte. Bestämmelserna om kränkande fotografering omfattar dessutom bara själva plåtningen eller filmningen, inte spridningen av bilderna, säger hon.

Vad går det att göra för att förhindra smygfilmning?

– Skollagen säger att det ska finnas ordningsregler på varje skola och då kan man ha inskrivet i dem att man inte ska filma eller fotografera varandra under lektioner och liknande. Det är en etisk fråga. Skolan kan ha en generell policy mot fotografering och filmning, men det här är inte helt lätt att hantera. Jag brukar säga att juridiken ligger ljusår efter tekniken, säger Kristina Rollbäck.

Lönar det sig, som på den här skolan i Kalmar, att rektor gör en polisanmälan?

– Det är svårt att uttala sig om just det fallet, men det är bra är att rektor och skolan markerar att det här inte accepteras. Sedan måste polis och åklagare göra en individuell bedömning om det är något som räcker för att väcka åtal. Men polisen kommer inte att kunna ta hand om alla de här ärendena. Vi måste också ha en etisk debatt och prata med eleverna om förhållningssätt till varandra och vad vi lägger ut.

Vad kan en enskild lärare som tycker att det här är obehagligt göra?

– Prata med den smygfilmande eleven och vårdnadshavaren. Det ska också finnas en beredskap från rektor för att hantera sådana här saker. Skolan bör ha en policy och våra medlemmar, inte minst de nyutexaminerade, måste få information om vad som gäller och hur dylika situationer som kommer upp ska hanteras.

Kristina Rollbäck berättar att hon ibland brukar gå in på Youtube och kolla hur många träffar hon får på sökningar relaterade till lärare. När hon kollade häromdagen gav ”lärare” nära 65 000 träffar, ”lärare får damp” 1520 träffar och ”galen lärare” 2780 stycken.

– Då förstår du omfattningen. Det här är den vardagliga arbetstillvaron för våra medlemmar och det är alldeles förskräckligt. Elever filmar lärare i olika situationer, som är tagna ur ett sammanhang och kan få dem att framstå i märklig dager. Det här är en arbetsmiljöfråga.

Kommentera