larare
Lärarbristen

Olika sätt att bli lärare

Här är några alternativa vägar till lärarbehörighet, vid sidan av de ”vanliga” lärarutbildningarna.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

* En utbildning omfattande 90 poäng för dig som redan har läst skolämnen på högskolenivå och vill bli behörig lärare.

KPU för forskare 

* Fyra lärosäten har fått i uppdrag av regeringen att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik. De studerande får ett utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden.

Teach for Sweden, TFS

* Ett program där personer som redan har en akademisk examen kan kombinera arbete som lärare på högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden med ledarskapsutbildning och KPU. Den kompletterande pedagogiska utbildningen sker i samarbete med Karlstad universitet och högskolan i Halmstad. TFS har lärarkandidater i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje. Från och med i höst även i Luleå. 

Vidareutbildning av lärare, VAL 

* Vänder sig till personer som är verksamma som lärare eller förskollärare men saknar examen. Inom VAL-projektet går det att komplettera tidigare studier för att få en examen.

Utländska lärares vidareutbildning, ULV 

* Är en kompletterande utbildning som ger personer med utländsk lärarexamen behörighet att undervisa i Sverige. ULV-utbildningen sker både på högskolan och som praktik/verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på en skola/förskola.

Snabbspår för nyanlända lärare

* En satsning för att Arbetsförmedlingens olika insatser ska kunna användas parallellt, exempelvis för att kombinera praktik med yrkessvenska och kompletterande utbildning.

Lokala projekt – exempelvis:

* Arbetsintegrerad lärarutbildning vid Högskolan Dalarna

Utbildningen startar hösten 2017 och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och kommunerna i länet. Det är en grundskollärarutbildning som riktar sig till årskurserna 4–6. Studenten arbetar 50 procent på en skola samtidigt som den studerar 75 procent. Under tiden erhåller den en avtalsenlig månadslön. Den annars obligatoriska praktiken om 20 veckor är en del av halvtidsjobbet. 

* Obehöriga lärare får studielön. I Hudiksvall kommun kan den som är obehörig lärare och anställd på minst halvtid få möjlighet till studier på tio procent av arbetstiden med bibehållen lön. Målgruppen är de med oavslutad lärarutbildning till förskola, grundskola och gymnasieskola, samt VAL, KPU eller annan utbildning som leder till lärarexamen.

 

Kommentera