Annons
Ola Frykman.

”Om fokus ligger på allt som inte fungerar försvinner ledarskapet”

Publicerad 30 mars 2020

Relaterat

Debatt ”Ledarskapet i klassrummet är viktigare än någonsin. Där börjar framtidens skola, respekten för lärarnas profession och allas integritet”, skriver idrottsläraren Ola Frykman.

Under hela sin livstid lever eleverna i olika grupper, vilket exempelvis många djur på savannen gör. Låt mig göra en liknelse. Hos elefanter finns det en ledare, matriarken, som med sina erfarenheter och kunskaper leder dem över strömmarna i floden så att ingen går förlorad. Tryggheten och samarbetet finns där för alla är beroende av varandra, ingen står över gruppens välbefinnande. Behöver eleverna samma ledarskap? Absolut, de behöver ledare som både ger ämneskunskaper och samtidigt skapar en trygg grupp.   

Passagen över floden är samspelet med kamrater, hur eleverna hanterar den strida strömmen av inlägg och information på sociala medier som allt för ofta skapar negativa känslor om dem själva och tilliten till sina förmågor. Därför behöver de få kunskapen om och förståelsen för hur samhället fungera och påverkar dem, men också att förstå sig själva i en värld som ibland uppfattas som kaotisk. Detta skapar ett lugn, en inre trygghet och de blir mer mottagliga för nya kunskaper.

I samhällsdebatten diskuteras det livligt vem som är ansvarig för skolans fallande resultat och att skolan ska lära ut kunskaper, att vi ska fostra eleverna - men inte uppfostra. Avsaknad av respekten för lärarnas profession och frustrationen över de ökade arbetsuppgifter. Otillräckligheten i kampen mot mobbning och kränkning, där den utsatte inte får det stöd som hen har rätt till. Trenden att elevens rättigheter ibland är viktigare än skyldigheterna. Men om fokus ligger på allt som inte fungerar försvinner ledarskapet i klassrummet och vi missar det viktigaste: Att kunskapsinhämtningen och elevens tillit till att ”jag kan och duger som jag är” måste samverka. Detta leder i sin tur till en trygg grupp, ömsesidig respekt för varandras integritet och arbetsro, med andra ord en arbetsmiljö som både lärare och elever trivs i samt mår bra av.

Samspelet elev – elev, lärare – elev är mer komplext än någonsin tidigare. Situationer med konflikter och missförstånd oavsett var i skolans lokaler sker dagligen för det är så mycket känslor som kommer upp till ytan och behöver hanteras. Men var börjar oftast känslor av att vara missuppfattad, ”inte duga som jag är, korkad och andra kan mer än jag”?. Känslan grundläggs oftast I klassrummet och ute på rasterna i korridorer och skolgården där den förstärks med ytterligare kommentarer, blickar eller uteslutande ur gruppen. Läraren måste då hantera detta som tar ”tid” från undervisningen.

Men om läraren som ledare tydligt visar att här i klassen visar vi varandra respekt och hjälpsamhet så skulle färre elever gå omkring med den känslan. Tryggheten där alla får vara den unika person hen är och med en stark självkänsla lära sig kunskaper i en miljö där vi pratar vi till varandra och tar hand om allas förmågor skulle öka. Därför måste acceptansen att ge tillrättavisningar och konsekvenser finnas när elever i sitt agerande eller beteende bryter mot detta eller exempelvis förstör arbetsron för kamraterna och gruppen. Eleven blir sedd och bekräftad av ledaren, att ”du inte är ensam” och att det inte är acceptabelt att någon är ”dum emot dig” här i klassen. 

Ledarskapet i klassrummet är således viktigare än någonsin. Där börjar framtidens skola, respekten för lärarnas profession och allas integritet. Kunskaperna frodas i en tydlig struktur och ordning som elever och lärare mår bra av och tillsammans skapar de ett tryggt och harmoniskt klimat för alla att verka och vistas i.

Ola Frykman, idrottslärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons