Lina Hading

Lina Hading, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, vill se legitimation för studie- och yrkesvägledare.

Lärarutbildning

Hon vill lyfta syv-utbildningen – och krav på legitimation

Legitimation för studie- och yrkesvägledare är en av de viktigaste frågorna som LR:s studerandeförening driver just nu.
– Man talar mycket om lärarbristen, men syv-bristen är osynlig eftersom man i princip kan anställa vem som helst, säger ordföranden Lina Hading.

Linas tips inför din VFU
  • Våga be om att få göra egna arbetsuppgifter – sitt inte bara och titta på. Det kan vara läskigt att hålla samtal själv första gången, men försök att ha så många samtal du bara kan. Börja direkt med sam-
    talen, vänta inte. Under min utbildning hade vi vår första VFU under tredje terminen. LR Stud anser att den bör tidigare-
    läggas. Det är viktigt att få komma ut tidigt och känna efter om det är ett yrke man kan tänka sig.
  • Om valmöjligheten finns på ditt universitet, börja VFU:n i en grundskola för att få själva grunden. Testa – du kan jobba med äldre elever senare.
  • Tänk igenom och fundera över din handledares feedback.
  • Besök så många andra skolor du kan. Är du på en grundskola? Besök så många gymnasieskolor du kan och så vidare. Du får se mycket mer och får tillfälle att möta andra studie- och yrkesvägledare. Det är ett ensamt yrke, och därför viktigt att knyta kontakter. Det var också så jag fick mitt första jobb som studievägledare.

För ett år sedan tog Lina Hading examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Parallellt med distansstudier arbetade hon som studie- och yrkesvägledare, och i dag är hon verksam inom grundskolan. I februari utsågs hon till ny ordförande för LR Stud, och förutom frågan om yrkeslegitimation brinner hon för likvärdighet.

– Vi vill att syv-utbildningen ska vara nationellt likvärdig, vilket den inte är i dag. Man läser olika kurser med fokus på olika saker. Jag hade själv en praktikelev i vintras som pluggade i Malmö. Hon hade i uppgift att konsultera företag – en stor skillnad jämfört med min utbildning.

Hon ser det som problematiskt att studenter inte kan byta mellan olika lärosäten. Dessutom menar hon att utbildningen i praktiken inte omfattar heltidsstudier.

– Visst hade jag kunnat lägga ner mer tid, men under stora delar av studietiden kunde jag jobba väldigt mycket.

Lina Hading understryker samtidigt vikten av att syv-utbildningen dimensioneras utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden. I dag kan man läsa den i Umeå, Malmö, Stockholm, samt i Varberg på halvdistans.

– Det finns ett stort behov av studie- och yrkesvägledare och därför vore det inte fel att utöka antalet platser, alternativt öppna utbildningen på ett lärosäte till.

Hur ser skolväsendet på studie- och yrkesvägledare?  

– Det är ett yrke lite i skymundan och det har bland annat att göra med avsaknaden av legitimationskrav. Inte heller finns det reglerade arbetsvillkor, exempelvis hur många elever du ska vägleda. En del arbetar på tre skolor samtidigt och har 1 000 elever – då blir det ingen kvalitet.

Skulle en legitimation höja yrkets status?

– Absolut. Samtidigt har vi inte samma problem som lärarutbildningen med låga antagningskrav. På vissa lärosäten krävs upp emot 18–19 poäng för att antas. Syv-utbildningen är populär, svår att komma in på, och alla platser fylls.

Lina Hading poängterar hur viktiga syvare är för elevers förberedelse för arbetslivet. Det handlar om att hjälpa barn och ungdomar att bygga valkompetens och självkännedom. Krav på legitimation skulle sätta en kvalitetsstämpel på det arbete som utbildade vägledare utför.

– Jag träffar många i årskurs 9 som säger att ”jag ska bli läkare”, trots att man inte är bra på matematik eller biologi. Det tar tid att bygga upp en insikt och kompetens som leder till bra val.

Hon understryker också värdet av att lära elever syftet med att gå i skolan för att öka deras motivation och motverka genusstrukturer.

– Lärare behöver koppla sina ämnen till yrkeslivet, men generellt görs inte det i skolan. Det finns forskning som visar att barn redan i förskoleklass omedvetet väljer bort många yrken utifrån kön. Det måste vi jobba med.

Vad skiljer din utbildning från lärarnas?

– Som studie- och yrkesvägledare saknar du specifika ämneskunskaper. Däremot läser vi mycket samtalsmetodik och pedagogik, utbildningssystem, makroekonomi, politik och samhälle för att kunna förstå hur arbetsmarknad och utbildningssystem fungerar. Lärare får specifika ämneskunskaper och fokuserar mer på att undervisa.

Bör ni föras närmare varandra under utbildningstiden?

– Det vore jättebra, särskilt som vi ska jobba tillsammans i skolorna.

Hur svarar utbildningen upp mot verkligheten?

– På min förra arbetsplats var det mycket administrativt jobb, något vi inte alls hade på utbildningen. En problematik är just arbetsplatserna, där man tror att en syvare ska komma ut och förstå administrativa system och kunna lägga in studieplaner och så vidare.

– Det är en och samma utbildning för alla studie- och yrkesvägledare, var du än arbetar. Du kan jobba på Arbetsförmedlingen med enbart vuxna, eller med yngre barn i lågstadiet. Vi måste ha en utbildning som täcker hela spannet och därför behöver man lära sig mycket när man kommer ut på en arbetsplats.

Kommentera