supernanny
Lärare 

”Ordning i klassrummet är föräldrars ansvar”

Föräldrarna är medansvariga för stöket i klassrummet. Det menar läraren Anna-Karin Wyndhamn, pedagogisk forskare vid Göteborgs universitet – som just nu har en annorlunda arbetsuppgift.

Tre tips för ordning i skolan:
  • Våga ta plats, be inte om ursäkt.
  • Ställ upp regler för klassrummet och se till att genomföra dem.
  • Kalla saker vid deras rätta namn. Om det är problem i klassen, prata om det med berörda föräldrar, med eleverna och med skolledningen. Det är ingen idé att släta över och säga att skolan hanterar situationen. Att hänvisa till en mobbningsplan eller likabehandlingsplan hjälper inte det stökiga barnet, inte heller föräldrarna eller andra föräldrar som är oroliga för sina barn.

Hon är gymnasieläraren som gick över till en forskarkarriär. Avhandlingen handlar om spänningsfältet mellan att uppmuntra elevernas kritiska tänkande, och att samtidigt implementera skolans värdegrunder.

Idag läxar hon upp föräldrar som inte sätter gränser i tv-programmet ”Supernanny” på TV3.

– Om man inte tränar barn hemma på att vänta på sin tur, att uthärda motgångar – då blir det ett tufft möte med skolan. Undervisningen försvåras om barnet kommer till skolan med en övertygelse om att alltid få just sin vilja igenom, säger hon. För mig hänger det som händer i hemmet samman med hur barnets möte med skolan blir, säger hon.

Men Anna-Karin Wyndhamn menar också att skolpengen spelar roll för stöket i skolan.

– Vi har ett läge där rektorer och lärare är beroende av att det finns sökande till skolan, och en fet upptagningsstatistik. Det innebär att skolledningen kortsiktigt viker sig för föräldrar som vill att allt ska anpassas efter deras barn.  Här sviker skolledningen sin uppgift att utbilda barnen, säger hon.

Det handlar om så enkla saker som att låta skolan bestämma rutiner för när och hur den ska öppna på morgonen, i stället för att anpassa detta efter föräldrarnas behov.

– Skolan är inte till för att gynna föräldrarna, utan för att på bästa möjliga sätt utbilda barnen. Det finns paralleller mellan problemen på hemmaplan och i skolan, säger Anna-Karin Wyndhamn.

Men det handlar också om att skolan har suddat ut gränserna mellan elever och lärare, menar hon.

– Redan små barn sätts i situationer där de under sina första skolår ska leda sina egna utvecklingssamtal och ta ansvar för sin utbildning. Nej säger jag, läraren ska i kraft av sin utbildning och erfarenhet strukturera vardag, innehåll och ordning så att barnet får de bästa förutsättningar att lära sig. Skolan ska inte lasta över sitt ansvar på barnen under en täckmantel av eget ansvar.

Kommentera