jan_bjorklund
Utbildningspolitik

Ordning och reda i skolan utreds av Metta Fjelkner

Regeringen vill att studieron i skolan ska förbättras och stöket minska. Nu ska frågan utredas. 
– Det är viktigt att lärarna inte ser detta som en anklagelse. Det här ska uppfattas som ett stöd för lärarna i deras arbete, sa utbildningsminister Jan Björklund när utredningen presenterades. 

Om utredningen

* Utredaren ska följa upp hur den nya skollagen har påverkat hur skolor arbetar med ordning. Det ska kartläggas hur ordningsregler ser ut på olika skolor och hur man jobbar med att stoppa ogiltig frånvaro.

* Utredarens främsta uppgift är att lämna nya förslag på åtgärder som kan bidra till mer ordning och reda i klassrummen.

Källa: Utbildningsdepartementet 

Redan i höstas meddelade utbildningsminister Jan Björklund att han ämnade tillsätta en utredning om ordning och reda. Nu är den tillsatt och ansvarig för utredning är Metta Fjelkner, tidigare ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Ordningsproblemen är ett av den svenska skolans stora problem och en av orsakerna till att resultaten sjunker. Detta måste vi ta tag i om vi vill lyfta resultaten, sa Jan Björklund vid dagens presskonferens.

Jan Björklund hänvisade till en rad undersökningar, från skolmyndigheter och de båda lärarfacken, som visat att svenska elever saknar studiero. Samma sak visade den senaste Pisa-undersökningen. Ytterst, menade Jan Björklund, handlar det om en bristande respekt för klasskamrater, lärare och skolan som helhet.
 
– Det finns alltid en svårighet med att lyfta de här frågorna eftersom många lärare känner sig anklagade och att det skulle vara deras fel. Men jag menar att vi har ett gemensamt ansvar som vuxna för hur vi uppfostrar våra barn och det här är inget som lärarna ska fixa själva, även om de förstås har en viktig roll. Lärarna måste känna att de har uppbackning från samhälle och från föräldrar.

Metta Fjelkner lyfte elevernas rätt till arbetsro i skolan och deras rätt att nå målen.

– Men jag vill också lyfta lärarna. Alla säger att de vill stärka lärarna, det vi nu ska göra är att titta på hur det ska kunna göras. Förhoppningsvis kan vi i den här utredningen komma lite närmare detta, sa Metta Fjelkner. 

Den 31 juli i år ska utredningens resultat presenteras. 

– Jag är angelägen om att lärarna inte känner sig anklagade när det gäller ordningsproblemen utan jag vill att det här ska uppfattas som ett stöd för lärarna i deras arbete. Därför ville jag att utredaren skulle vara en person som själv har en gedigen lärarbakgrund och omfattande erfarenhet av skolan, säger Jan Björklund till Skolvärlden. 

Hur stort uppfattar du att problemet är?
– Det är ett av det svenska skolväsendet stora problem.  Ett stökigt klassrum påverkar direkt undervisningssituationen så det är kanske allvarligast. Men det är också ett problem med många som kommer sent, några minuter varje lektion blir många timmar under nio års skoltid, säger Jan Björklund och tillägger. 

– Varenda lärare jag möter vill ha ordning i klassrummet. Ändå ser det inte ut så. Det är alldeles för enkelt att säga att detta enbart är lärarnas ansvar. Rektorer, kommunala skolpolitiker, föräldrar och samhälle, alla har ett ansvar: Att uppfostra barn och ungdomar kan inte ensamt läggas på lärarna. 

Vad är det som ska utredas – kan man lagstifta om ordning och reda? 
– Det handlar dels om lärarnas och skolans legala befogenheter och där får vi invänta vad utredaren kommer fram till. Men det handlar också om attityder och kultur och det går det naturligtvis inte att fatta riksdagsbeslut om. 

Skolvärlden frågade Metta Fjelkner hur hon ser på sitt nya uppdrag som utredare. 

– Nu är jag tillbaka i hetluften igen vilket jag ju hade bestämt mig för att jag inte skulle vara. Men jag tycker att det ska bli väldigt intressant och jag brinner för att eleverna ska nå sin fulla potential. Jag kommer inte kunna lösa allt men kan jag vara med och bidra lite genom den här utredningen så är jag glad för det.

Kommentera