Annons
Svenske Anders Lundblad arbetar som lärare i Norge.

Ordningsbetyg i Norge: De har en stor effekt här

Publicerad 3 april 2019

Fakta

Norska ordnings- och uppföranderegler

Ordning

Som elev ved Grålum ungdomsskole skal du:

 • Møte presis
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden

I hverdagen gjelder følgende regler:

 • Du bruker baseinngangen når du skal inn på skolen, og du tar av yttertøy og utesko i garderoben
 • Du rydder etter deg og bidrar til at det er ryddig i garderobe, undervisningsrom og fellesarealer
 • Du oppholder deg på skolens område i skoletida – 10. klasse får forlate skolens område i storefri. Dersom du velger å være inne i friminuttene eller før/etter skoletid, kan du være i egen base eller i kantine-/amfiområdet. Du besøker ikke andre baser enn din egen dersom du ikke har undervisning der.
 • Du parkerer sykkel og moped/mc på anviste plasser og bruker ikke disse i skoletida. Elever på 10. trinn kan bruke sykkel og moped/mc i storefri. Skateboard og rulleskøyter brukes kun ved skateboardrampen – iført hjelm.
 • Ståhjulinger er ikke tillatt på skolens område.

 
Uppförande

 • Som elev ved Grålum ungdomsskole skal du vise alminnelig god oppførsel. Det vil si at du skal:
 • Være til stede i opplæringen
 • Behandle medelever, ansatte og andre som du møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Respektere medelever og ansattes intimsone
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Holde nødvendig arbeidsro i læringsaktivitetene
 • Rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Ta godt vare på skolens, egne og andres eiendeler – ikke ta andres ting
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • Å mobbe, erte eller plage andre
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å delta i lek som kan medføre fare for deg selv eller andre – f.eks. snøballkasting, lekeslåssing, knuffing etc.
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å drikke brus/energidrikk og spise godteri i skoletida uten etter tillatelse fra lærer.
 • Å gå ubehagelig tett på en medelev, bryte intimsonen etc.
 • Å ha med eller bruke tobakk/snus/e-sigaretter
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å filme, fotografere eller foreta lydopptak av andre – uten etter tillatelse fra lærer
 • Å bruke sosiale medier i skoletimene – uten etter tillatelse fra lærer. Skolens regler for orden og oppførsel gjelder i forhold til bruken av sosiale medier.
 • Å bruke mobiltelefon i skoletimene. Telefonen skal ikke ses, høres eller være i bruk dersom lærer ikke har gitt tillatelse til noe annet.
   

Källa: Grålum ungdomsskole

Relaterat

Lärare och fack är kritiska till förslaget om ordningsomdömen.
I Norge har betyg i ordning och uppförande i skolan funnits länge.
– Jag tycker det fungerar bra med betygen, säger läraren Anders Lundblad.

Betygen i ordning och uppförande togs bort i de svenska skolorna 1970. Men i övriga Europa finns flera länder där ordningsbetygen fortfarande används för att hålla ordning i klassrummet, bland annat i Norge. Där har man två ordningsbetyg – ett i ordning och ett i uppförande. Skalan är tregradig med godkänd som högsta betyg.

Svensken Anders Lundblad arbetar som lärare i Norge och undervisar på högstadiet på Grålum ungdomsskole i Sarpsborgs kommun.

– Jag tycker det fungerar bra med betygen i ordning och uppförande. Det är inte speciellt tidskrävande att följa upp och det krävs inte mycket för att få godkänt, säger Anders Lundblad, som har arbetar som lärare i fem år.

I kategorin ordning handlar det för eleverna att exempelvis komma i tid, att ha med sig rätt läroböcker till lektionen, att ha på sig inneskor i stället för uteskor i skolans lokaler och att lämna in sina arbetsuppgifter i tid till läraren.

I kategorin uppförande handlar det om att visa respekt för andra elever och skolans lärare och övrig personal, man ska bidra till en god arbetsmiljö, man ska inte mobba andra på skolan, samt att man inte använder mobiltelefonen på fel sätt på skolan. 

På varje skola i Norge finns det ordningsregler sammanställda i en elevhandbok som har framtagits av skolans rektor tillsammans med föräldrarepresentanter. Elevhandboken består av ett antal punkter som anger vad man inte får göra.

Här är avsnittet med ordningsregler, kriterier och riktlinjer för bedömningen från Grålum ungdomsskoles elevhandbok (klicka på bilden för att göra den större):

De två ordningsbetygen är separerade från de övriga betygen. Vilket betyder att de inte påverkar eleverna från att söka vidare om de misslyckas få godkänt.

– Så du kan ha högsta betyg i alla ämnen men samtidigt bli underkänd i ordning och uppförande teoretiskt sätt. Men ska eleverna exempelvis söka ett sommarjobb så är det inte så bra om man har underkänt i ordning och uppförande, säger han.

Anders Lundblad tycker att det ska mycket till för att få lägsta betyget i ordning och uppförande på skolan.

– Det inte är särskilt svårt att få godkänt. Du kan prata en hel del innan man får nedsatt betyg. I en klass på 30 elever så skulle jag säga att genomsnittet på vår skola ligger på två underkända i varje klass.

Hur stor effekt har betygen på elevernas uppträdande?

– Jag tycker att det har stor effekt på de elever som lätt blir påverkade av oro men som har en grundläggande inställning om att lyckas och lära, i kombination med att de också har föräldrar som kan följa upp det här med eleverna. I och med att betygen har funnits så pass länge i Norge så har även föräldrarna fått betyg i det här, det ligger i den norska folksjälen tycker jag, säger Anders Lundblad. 

Fungerar det på alla elever tycker du? Eller har betygen slagit ut några av dina elever?

– Jag har inte varit med om det. Men får en elev för många anmärkningar har det gissningsvis ingen effekt på just den eleven. Har du exempelvis en elev med ADHD eller någon annan diagnos så tar vi hänsyn till det.

På vilket sätt då? 

– Dels ger man inte anmärkningar på samma sätt och man försöker med andra metoder. Där får man hitta någon sorts lösning tillsammans med föräldrarna till eleven.

Sedan förslaget kom upp på agendan i Sverige under tisdagen växte det fram en oro för att ordningsomdömet kan leda till att ännu en arbetsuppgift hamnar i lärarnas knä – utan att de får tid för den. Anders Lundblad kan förstå oron.

– Ja, eftersom det kommer ständigt nya saker som ska ingå i lärares arbetsuppgifter. Det kan bli svårt i början att särskilja bedömningen i själva ämnet och sedan i ordning och uppförande. Men det är inte några vansinniga arbetsuppgifter som väntar lärarna. 

Vad säger du till de lärare i Sverige som är kritiska till införande av ordningsomdömen?

– Det här kommer ju inte att lösa alla problemen med stöket i skolan omgående. Men jag uppfattar inte som att betygen bidrar negativt. Jag tycker att för en ganska stor elevgrupp så har det en positiv bidragseffekt. Det sänder en viktig signal om att ohyfsat uppträdande inte är acceptabelt, det är bra, säger Anders Lundblad.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Annons
Annons
Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Annons

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Annons
Annons
Betyg
Annons

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons