Annons
Svenske Anders Lundblad arbetar som lärare i Norge.

Ordningsbetyg i Norge: De har en stor effekt här

Publicerad 3 april 2019

Fakta

Norska ordnings- och uppföranderegler

Ordning

Som elev ved Grålum ungdomsskole skal du:

 • Møte presis
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden

I hverdagen gjelder følgende regler:

 • Du bruker baseinngangen når du skal inn på skolen, og du tar av yttertøy og utesko i garderoben
 • Du rydder etter deg og bidrar til at det er ryddig i garderobe, undervisningsrom og fellesarealer
 • Du oppholder deg på skolens område i skoletida – 10. klasse får forlate skolens område i storefri. Dersom du velger å være inne i friminuttene eller før/etter skoletid, kan du være i egen base eller i kantine-/amfiområdet. Du besøker ikke andre baser enn din egen dersom du ikke har undervisning der.
 • Du parkerer sykkel og moped/mc på anviste plasser og bruker ikke disse i skoletida. Elever på 10. trinn kan bruke sykkel og moped/mc i storefri. Skateboard og rulleskøyter brukes kun ved skateboardrampen – iført hjelm.
 • Ståhjulinger er ikke tillatt på skolens område.

 
Uppförande

 • Som elev ved Grålum ungdomsskole skal du vise alminnelig god oppførsel. Det vil si at du skal:
 • Være til stede i opplæringen
 • Behandle medelever, ansatte og andre som du møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Respektere medelever og ansattes intimsone
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Holde nødvendig arbeidsro i læringsaktivitetene
 • Rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Ta godt vare på skolens, egne og andres eiendeler – ikke ta andres ting
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • Å mobbe, erte eller plage andre
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å delta i lek som kan medføre fare for deg selv eller andre – f.eks. snøballkasting, lekeslåssing, knuffing etc.
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å drikke brus/energidrikk og spise godteri i skoletida uten etter tillatelse fra lærer.
 • Å gå ubehagelig tett på en medelev, bryte intimsonen etc.
 • Å ha med eller bruke tobakk/snus/e-sigaretter
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å filme, fotografere eller foreta lydopptak av andre – uten etter tillatelse fra lærer
 • Å bruke sosiale medier i skoletimene – uten etter tillatelse fra lærer. Skolens regler for orden og oppførsel gjelder i forhold til bruken av sosiale medier.
 • Å bruke mobiltelefon i skoletimene. Telefonen skal ikke ses, høres eller være i bruk dersom lærer ikke har gitt tillatelse til noe annet.
   

Källa: Grålum ungdomsskole

Relaterat

Lärare och fack är kritiska till förslaget om ordningsomdömen.
I Norge har betyg i ordning och uppförande i skolan funnits länge.
– Jag tycker det fungerar bra med betygen, säger läraren Anders Lundblad.

Betygen i ordning och uppförande togs bort i de svenska skolorna 1970. Men i övriga Europa finns flera länder där ordningsbetygen fortfarande används för att hålla ordning i klassrummet, bland annat i Norge. Där har man två ordningsbetyg – ett i ordning och ett i uppförande. Skalan är tregradig med godkänd som högsta betyg.

Svensken Anders Lundblad arbetar som lärare i Norge och undervisar på högstadiet på Grålum ungdomsskole i Sarpsborgs kommun.

– Jag tycker det fungerar bra med betygen i ordning och uppförande. Det är inte speciellt tidskrävande att följa upp och det krävs inte mycket för att få godkänt, säger Anders Lundblad, som har arbetar som lärare i fem år.

I kategorin ordning handlar det för eleverna att exempelvis komma i tid, att ha med sig rätt läroböcker till lektionen, att ha på sig inneskor i stället för uteskor i skolans lokaler och att lämna in sina arbetsuppgifter i tid till läraren.

I kategorin uppförande handlar det om att visa respekt för andra elever och skolans lärare och övrig personal, man ska bidra till en god arbetsmiljö, man ska inte mobba andra på skolan, samt att man inte använder mobiltelefonen på fel sätt på skolan. 

På varje skola i Norge finns det ordningsregler sammanställda i en elevhandbok som har framtagits av skolans rektor tillsammans med föräldrarepresentanter. Elevhandboken består av ett antal punkter som anger vad man inte får göra.

Här är avsnittet med ordningsregler, kriterier och riktlinjer för bedömningen från Grålum ungdomsskoles elevhandbok (klicka på bilden för att göra den större):

De två ordningsbetygen är separerade från de övriga betygen. Vilket betyder att de inte påverkar eleverna från att söka vidare om de misslyckas få godkänt.

– Så du kan ha högsta betyg i alla ämnen men samtidigt bli underkänd i ordning och uppförande teoretiskt sätt. Men ska eleverna exempelvis söka ett sommarjobb så är det inte så bra om man har underkänt i ordning och uppförande, säger han.

Anders Lundblad tycker att det ska mycket till för att få lägsta betyget i ordning och uppförande på skolan.

– Det inte är särskilt svårt att få godkänt. Du kan prata en hel del innan man får nedsatt betyg. I en klass på 30 elever så skulle jag säga att genomsnittet på vår skola ligger på två underkända i varje klass.

Hur stor effekt har betygen på elevernas uppträdande?

– Jag tycker att det har stor effekt på de elever som lätt blir påverkade av oro men som har en grundläggande inställning om att lyckas och lära, i kombination med att de också har föräldrar som kan följa upp det här med eleverna. I och med att betygen har funnits så pass länge i Norge så har även föräldrarna fått betyg i det här, det ligger i den norska folksjälen tycker jag, säger Anders Lundblad. 

Fungerar det på alla elever tycker du? Eller har betygen slagit ut några av dina elever?

– Jag har inte varit med om det. Men får en elev för många anmärkningar har det gissningsvis ingen effekt på just den eleven. Har du exempelvis en elev med ADHD eller någon annan diagnos så tar vi hänsyn till det.

På vilket sätt då? 

– Dels ger man inte anmärkningar på samma sätt och man försöker med andra metoder. Där får man hitta någon sorts lösning tillsammans med föräldrarna till eleven.

Sedan förslaget kom upp på agendan i Sverige under tisdagen växte det fram en oro för att ordningsomdömet kan leda till att ännu en arbetsuppgift hamnar i lärarnas knä – utan att de får tid för den. Anders Lundblad kan förstå oron.

– Ja, eftersom det kommer ständigt nya saker som ska ingå i lärares arbetsuppgifter. Det kan bli svårt i början att särskilja bedömningen i själva ämnet och sedan i ordning och uppförande. Men det är inte några vansinniga arbetsuppgifter som väntar lärarna. 

Vad säger du till de lärare i Sverige som är kritiska till införande av ordningsomdömen?

– Det här kommer ju inte att lösa alla problemen med stöket i skolan omgående. Men jag uppfattar inte som att betygen bidrar negativt. Jag tycker att för en ganska stor elevgrupp så har det en positiv bidragseffekt. Det sänder en viktig signal om att ohyfsat uppträdande inte är acceptabelt, det är bra, säger Anders Lundblad.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Efter fackets anmälan och besparingar – nu avgår ansvariga politiker

Efter att ha sparkat utbildningschefen som motsatte sig tuffa skolbesparingar avgår toppolitikerna.
– En fullständig cirkus, säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons
Annons

Här stöttar de lärarna på nedläggningshotade skolan

Manifestation

En kommunal skola hotas av nedläggning för att ge plats åt en friskola. Då kliver föräldrarna in och protesterar.

Annons
Idrott och hälsa

Idrottslärarna efter nya timplanen: Vi jobbar mer än någonsin

Idrott och hälsa

Lärare vittnar om stora skillnader när idrott och hälsa fått mer undervisningtid. 

Lärarutbildning

Efter antagningsprov: Här minskar avhoppen

Lärarutbildningen

Var tredje svensk lärarstudent hoppar av utbildningen redan första läsåret. Men det finns ett undantag.

Annons
Annons
Höstbudgeten

Åsa Fahlén: Det bästa och sämsta med budgeten

Höstbudgeten

Det bästa med regeringens budget är att det finns ambitioner – det sämsta är att de inte är tillräckliga. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Annons

”Budgeten ger Anna Ekström bara dåliga val för skolan”

Debatt

”Finansministerns budget har satt utbildningsminister Anna Ekström i en situation där det bara finns dåliga val för skolan att välja mellan”, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans.

Kommentera

Regeringen satsar 1 miljard på lärarassistenter

Lärarassistenter

En kvart om dagen räckte inte – nu satsar regeringen mer pengar på assistenter till lärare.

Likvärdighetsbidrag krymper med dryg miljard

Budget

Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, men mindre än aviserat från början.

Skolvärlden i Buenos Aires

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

Nedläggningshot

Framgångsrik kommunal skola hotas av nedläggning – för att ge plats åt friskola

Nedläggningshot

Kommunen vill lägga ner en 40 år gammal skola med goda resultat och behöriga lärare.

Extra anpassningar eller särskilt stöd

Här får eleverna stöd i tre steg

Särskilt stöd

Gränsen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är flytande och individuell, men likväl något som många lärare funderar över.

SPSM: ”Det finns ett ständigt behov”

Stöd

Hur ska man som lärare skilja på extra anpassningar och särskilt stöd? Specialpedagogiska skolmyndigheten reder ut.

Intervju

”Jag är jättestolt över att förknippas med disciplin”

Skoldebatt

Läraren Isak Skogstad har gjort sig ett namn i skoldebatten genom att lyfta de stora utbildningsfrågorna.

Debatt

Skolföräldraupproret: ”Vi kräver förbättrad arbetsmiljö för alla inom skolan”

Debatt

”Vi kräver förbättrad skol- och arbetsmiljö för alla barn och anställda”, skriver James Brocka, för Skolföräldraupproret i Malmö.

Kommentera

”Ökad arbetsbörda botar inte lärarbristen”

Debatt

”Ska vi börja undervisa lika många timmar som vi ”slipper” p.g.a. assistenterna, så tvingas vi göra ett sämre arbete och riskerar att bli för stressade för att arbeta kvar”, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera

Mikael Bruér: Länge leve kritikerna!

Blogg

Före detta läraren Mikael Bruér skriver om risken och fördelen med att vara öppet kritisk mot skolan.

Här testar lärarna flextid: ”Det är precis den riktningen vi vill gå”

Avtal

Karlstad kommun testar flextid för lärarna på vuxenutbildningen i ett år.

Elevassistenter

Två av tre elevassistenter försvinner: ”Slår mot eleverna”

Elevassistenter

75 elevassistenter ska bli 25 när Kiruna kommun sparar.

Jag är lärare

David: Därför är jag lärare

Läraryrket

David Hällman berättar varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Debatt

Debatt: ”Följ varje elevs klassresa”

Debatt

”Följ varje elevs klassresa – så att rätt hjälp snabbt kan komma på plats där det behövs”, skriver Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Kommentera
Läsning

Forskaren om vikande läsning bland unga: Behöver inte vara sant

Läsning

Bara 11 procent av 18-åringarna läser böcker och tidningar dagligen.

Arbetsmiljö

Här ska lärarna kartläggas – timme för timme

Lokalt

Ulricehamns kommun vill under två veckor se vad lärarna gör med sina arbetsdagar.

Ny organisering av lärare

Åsa Fahlén: Nej, förbunden kommer inte slås ihop

Organisering

Kommenterar förvirringen kring beskedet om Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet: "Det är långt ifrån verkligheten".

Lärarförbundet: ”Ett viktigt steg i rätt riktning”

Organisering 

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand svarar på reaktionerna på den nya organiseringen av lärare.

Lärarfacken öppnar för ny organisering av lärare

Beslut

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska samtala för att hitta konturerna av en ny organisering av lärare.

Skolbibliotek

Här satsar man på skolbiblioteket: ”Läsning har blivit något spännande”

Skolbibliotek

På Elundskolan i Köping har biblioteket blivit en naturlig del av undervisningen. 

Skolans dag

Prisade modersmålsläraren: ”Jag vet att mitt arbete gör skillnad”

Modersmål

Abdul Masih Aphrem på Rågsveds grundskola är Årets språkliga eldsjäl 2019.

Politiker skuggade lärare: ”Känner inte igen mig i bilden av skolan”

Skolpolitik

17 politiker skuggade lärare i klassrummen inför skolans dag.

Nationella prov

Skolinspektionen: Minskad spridning av nationella prov

Nationella prov

Skolor har blivit bättre på att hantera nationella prov, visar en ny granskning.

Arbetsmiljö

9 av 10 lärare får ingen avsatt tid för VFU: ”Ideellt arbete”

VFU

En majoritet av lärarna som agerar VFU-handledare tvingas utföra sitt uppdrag på fritiden, visar en ny undersökning. Ofta utan någon ekonomisk kompensation.

Här får lärarna både tid och betalt för att handleda studenter

VFU

I Finland driver universiteten egna övningsskolor som lärarstudenterna gör sin praktik på.
– Närheten mellan verkstadsgolvet och lärarutbildningen är oerhört värdefull, säger Bernt Klockars som är ledande rektor för Vasa övningsskola.

Hjärnsmart

Nybyggda grundskolan fokuserar på hälsa: ”Vi jobbar hjärnsmart”

Hjärnsmart

Inomhus råder skoförbud och i kafeterian finns bara nyttigheter. Det är några av de nyheter som eleverna i Skurup fått vänja sig vid efter sommarlovet.

Betyg

Rektor höjde betyg trots lärarens protest

Betygsättning

Läraren ombads höja ett F som redan var satt. Läraren vägrade, men rektorn ändrade betyget ändå. Enligt uppgifter till facket är det inte första gången.

Så hjälper de cancerdrabbade elever att klara skolan

Elever med cancer

Specialpedagog Cristina Eklund och neuropsykolog Helena Söderström hjälper cancerdrabbade barn att klara skolgången.

Tipsa oss – vad vill du läsa mer om i Skolvärlden?

Läsning

Vi på Skolvärlden vill veta vad du saknar eller vill läsa mer om i tidningen. Kanske vill du berätta om aktuella problem eller lösningar på din skola?

Arbetsmiljö

Skolflytt av hundratals elever oroar lärare: ”Får inte plats”

Arbetsmiljö

Flytten, som rör 380 högstadieelever, skulle leda till minskad trygghet och ökad risk för konflikter, menar läraren Tomas Antonsson.

Statsbidrag

Lärarjobb i fara efter att statsbidrag plötsligt togs bort

Statsbidrag

Satsning på tvålärarsystem hotas läggas ner och flera lärarjobb kan försvinna. Det kan bli utfallet av att Fagersta kommun blivit av med statsbidrag på över 5 miljoner kronor från Skolverket. 

Blogg

Kornhall: Centerns förslag om obehöriga lärare är en rysare

Blogg

”Om man menar allvar med att göra något åt lärarbristen bör man skriva en lag att staten har ansvaret för lärarkåren och rektorerna, samt att alla kommuner ska ha en statlig skolchef”, skriver Per Kornhall. 

BEO-anmälde läraren

BEO-anmälde läraren berättar: ”Ingen vill utsätta sig i onödan”

Lärares befogenheter

Läraren som ingrep mot en elev och anmäldes av BEO berättar själv om händelsen för Skolvärlden.

Lärare vann i rätten – ändå kräver BEO skadestånd

Lärarbefogenheter

Läraren som ingrep fysiskt mot en stökig elev har friats i såväl tingsrätt som hovrätt, men BEO fortsätter att driva frågan om skadestånd till eleven.

BEO kritiseras inom egna myndigheten

Lärarbefogenheter

16 utredare och jurister inom Skolinspektionen riktar stark kritik mot BEO (Barn- och elevombudet) och menar att den egna myndigheten driver skadeståndsärenden där elever har blivit kränkta alldeles för långt, rapporterar DN. 

Alexander Skytte: ”Kritiken mot BEO missar helheten”

Kritiken mot BEO

”Ser man inte helheten ur fler perspektiv än ett så förstår jag att man är kritisk till BEO:s agerande. Jag personligen tycker det känns bra att vi har ett myndighetsuppdrag vars syfte är att stå upp för barnens rätt”, skriver Alexander Skytte.

Legitimation

Skolverkets satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Karin Boberg: ”Jag är inte bäst på allt och det står jag för”

Blogg

”Ibland kan det vara så att jag helt enkelt inte lägger tid på att installera den där skrivaren eller starta om min dator”, skriver läraren Karin Boberg.

Forskare: Skolpolitiken riskerar driva elever till kriminella gäng

Värdeskapande lärande

Regeringens ensidiga fokus på kunskapskrav och disciplin riskerar att slå ut elever – och kan ytterst driva dem till kriminella gäng, menar forskaren Martin Lackéus som efterfrågar mer värdeskapande lärande. Samtidigt möts debattinlägget av kritik.

Lärare stoppas från att äta i skolmatsalen: ”Blir stökigare”

Skolmat

Lärarna i Kungälv tillåts inte längre köpa skollunch och sitta med och äta i skolmatsalen. Beslutet har väckt skarpa reaktioner bland kommunens lärare.

Lågaffektivt bemötande

LAB-experten: Vi måste bredda bilden av lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Verksamhetspedagogen Jennie Linde vill bredda bilden av lågaffektivt bemötande.

Sara Bruun: Lågaffektivt bemötande har kört i diket

Blogg

Sara Bruun bloggar: ”Dessa missförstånd runt vad lågaffektivt bemötande innebär har blivit en katastrof för svensk skola.”

Likvärdighet

Så kan fler pojkar lyckas i skolan

Likvärdighet

Att pojkar som grupp presterar sämre än flickor är ingen nyhet, men skillnaderna ökar. Så hur gör man som lärare för att vända den negativa trenden i klassrummet?

Lovskola

”Är lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen?”

Bedömning

Sara Bruun sågar sommarskolan:
”Ingenstans rapporteras sommarskolans resultat in och bestämmelsen om att de nationella proven i årskurs nio ska väga tyngre blev ett slag i luften. Svensk skola kan inte hålla på att jaga ökad måluppfyllelse och nöjda kunder – kunskaperna måste finnas med.”

Debatt

Idrottsläraren larmar: ”Bristen på idrottshallar är akut”

Debatt

”Ska vi skapa framtida förutsättningar för fler att få möjlighet att välja olika sporter och fritidsaktiviteter behövs en rejäl satsning på nya hallar”, skriver idrottsläraren Tommy Lénberg.

Kommentera
Arbetsmiljö

Ny statistik: Sjukfallen ökar bland lärare efter sommarlovet

Arbetsmiljö

När höstterminen startar ökar antalet nya sjukfall bland lärare kraftigt. I vecka 33 är antalet nya sjukfall tre gånger fler än en genomsnittsvecka för yrkesgruppen, visar ny statistik.

Föräldramöte

5 tips till lärare: Så lyckas du med föräldramötet

Föräldramöte

Just nu är det hög tid för föräldramöten i många skolor. Jonas Nilsson, förstelärare vid Stordammens skola i Uppsala, tycker att mötena är viktiga för att skapa samsyn kring lärandet.
Här är hans bästa tips för att få föräldramötet att flyga.

Lärarlöner

”Det är bra med stora löneskillnader”

Lön

Stora löneskillnader mellan lärare är inget problem. Det menar Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas Riksförbund.
– Löneskillnader är bra. Det gäller alla yrken.

Friskolan betalar sämst löner – trots storvinster

Friskolelöner

Förstelärare anställda inom Internationella engelska skolan är lägst avlönade bland de största friskolekoncernerna.
Jämfört med sina kollegor inom Kunskapsskolan tjänar de i genomsnitt drygt 70 000 kronor mindre per år.

Så mycket tjänar förstelärarna – skiljer 55 000 kronor i månadslön

Löner

Det skiljer nästan 55 000 kronor i månadslön mellan Sveriges högst och lägst avlönade förstelärare, visar ny statistik som Skolvärlden tagit fram.

Forskning: Digitala lärplattformar ger summativ återkoppling

Bedömning

Återkopplingen i digitala lärplattformar tenderar att bli mer summativ än den som sker analogt. Det visar ny forskning.

Forskning

Forskningsprogram ska skapa tryggare skolmiljö och mindre stress för lärare

Forskning

I Uppsala pågår just nu ett unikt forskningsbaserat program med målet att stärka tryggheten, arbetsron och rutinerna på skolorna. 

Skola får böta för ansiktsigenkänning

Dataskydd 

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå registrerade närvaro med ansiktsigenkännande kameror. Integritetsintrång, säger Datainspektionen, och utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons