Läget i Örebro

”Organisationen är anorektisk”

Undervisningstiden har ökat kraftigt för många gymnasielärare i Örebro. Över 90 procent känner sig stressade.
– Jag har 675,5 undervisningstimmar och det blir bara fler och fler. Jag är förundrad över att det aldrig tar stopp, säger gymnasieläraren Lars Lindgren.

Så pressade är lärarna

En undersökning bland lärare i Örebro visar hur pressat läget är.

 • 90 procent av lärarna upplever för hög stress i jobbet – knappt hälften har stressymptom varje dag.
 • 20 procent har undervisningstiden ökat med i snitt på ett år – från 504 timmar till i snitt 600 timmar.

 • 75 % av lärarna sover dåligt på grund av jobbet – en av tre sover dåligt varje natt.

 • 75 % av lärarna känner sig uttröttade varje dag och upplever en mycket hög stressnivå.

 • 62 % av gymnasielärarna går till jobbet trots att de är sjuka – bland grundskolelärarna är siffran 52 procent.

Så pressade är lärarna i landet

 • 90 % av lärarna upplever att de senaste årens reformer gett dem en tyngre arbetsbelastning.

 • 70 % av lärarna upplever att deras fritid påverkas negativt av arbetssituationen.

 • 68 % av lärarna tycker inte att läraryrket ger dem status utanför skolan.

 • 65 % av lärarna har inte tillräckligt med tid för förberedelse och efterarbete av undervisningen. 

 • 23 % av lärarna har blivit utsatta för våld, hot, sexuella trakasserier eller annan kränkning.

 • 76 % av lärarna upplever att arbetet är meningsfullt.

Källor: Lärarnas Riksförbund i Örebro och Lärarnas Riksförbunds Arbetsmiljörapport 2013

 

Under hösten har lärarnas dåliga arbetsmiljö uppmärksammats gång på gång, i stad efter stad. I Örebro är problemet inte nytt, konstaterar Carin Arnesson, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Örebro.

Hon känner stor frustration över ”att det inte blir någon verkstad”. I februari i år begärde facket åtgärder mot den ökade arbetsbelastningen och stressen som Örebrolärarna upplevde. De har haft möten med arbetsgivaren och gjort en psykosocial arbetsmiljökartläggning.

2 600 av kommunens lärare svarade på enkätundersökningen, som bland annat visade att tre fjärdedelar sover dåligt – en tredjedel  varje natt. Den visade också att två tredjedelar av de medverkade dagligen känner sig uttröttade och stressnivån är överlag mycket hög.  

– Vi har skickat signaler till alla led. Till och med kommunalråden fick arbetsmiljöenkäten innan budgeten för 2014 skulle fastställas, men det blir ingen förändring. En del tycker att vi klagar, men vår organisation är anorektisk, säger Carin Arnesson.

På gymnasieskolan Karolinska skolan, har Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion och nyligen beslutat om ett föreläggande med vite på 100 000 kronor om Örebro kommun inte kommer med förslag på hur arbetsituationen ska förbättras. Men kommunen planerar att överklaga beslutet, eftersom föreläggandet omfattar hela ordinarie arbetstiden – även föroendearbetstiden.

Carin Arnesson och Anders Hallman, lärare på Karolinska skolan samt lokalombud och biträdande skyddsombud för LR, ser klara samband mellan den höga stressnivån och beslutet att öka undervisningstimmarna på gymnasiet.

De menar att gymnasielärare i Örebro sedan i fjol fått sin undervisningstid ökad med i snitt 20 procent, från rekommenderade 504 timmar till  cirka 600. 

– När vi satt i samverkan sa jag att det inte kommer att gå och att det fanns risker för ohälsa, men arbetsgivaren såg inga risker. Efter enkäten har det gått upp för rektorerna hur illa det är, men de sitter i en knepig sits. De vill väl, men måste hålla budget. Hela systemet är pressat. Vi har till och med haft en lärare som fick hämtas med ambulans efter att ha klappat ihop med stressymtom, säger Anders Hallman, som har haft sömnsvårigheter:

– Förra året hade jag 14 undervisningsgrupper och då mådde jag dåligt. När jag skulle sova började jag tänka på allt jag inte fick glömma.

Lars Lindgren har varit lärare i 15 år, de fem senaste på Karolinska skolan, där han undervisar i engelska. För två år sedan fick han en stroke.

– Jag var bara 45 år gammal, så det är klart att jag fick mig en tankeställare. Enligt läkarna var min stroke troligen stressorsakad. Jag är fortfarande motoriskt påverkad på höger sida.

Kollegorna beskriver Lars som en ambitiös lärare som månar om sina elever. Det är responsen i klassrummet och alla trevliga kollegor som får honom att stanna i yrket. Bara en termin efter stroken var han tillbaka och jobbade heltid. Han har fått göra vissa anpassningar i arbetet och har inget mentorskap.

– Men det är mycket jobb ändå. Jag har 675,5 undervisningstimmar. Det är frustrerande att ha ett hav av elever framför sig. Man känner sig otillräcklig nästan hela tiden. I början av 2000-talet hade jag 450 undervisningstimmar, eget klassrum och det var mindre dokumentation. Det känns som dubbelt så mycket arbete i dag, säger Lars Lindgren.

Vad behöver göras för att förbättra situationen?

– Vi måste få 25 elever per grupp och 500 undervisningstimmar. När jag föreslog det möttes det med skratt på förvaltningen, men det var ungefär så det såg ut när jag började jobba för drygt tio år sedan, säger Anders Hallman.

– De senaste tio åren har det skett en radikal ökning av våra arbetsuppgifter. Ökad undervisningstid och fler elever för med sig ytterligare dokumentation. Det ska förberedas, bedömas, efterbearbetas och sättas betyg, säger Lars Tivenius, lärare i matematik och hållbart samhällsbyggande på Rudbecksskolan i Örebro.

Kommentera