betyg_ragnar

Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm, är oroad för lärarnas ökade arbetsbörda i samband med coronaspridningen.

| Foto: Magnus Glans
Coronaviruset

Oro bland lärare: Coronasmittan kan förstöra betygsättningen

När frånvarande elever missar nationella prov och undervisning måste lärare skapa extra uppgifter samtidigt som de täcker upp för sjuka kollegor.
Facket oroar sig för lärarnas stigande arbetsbörda.
– Betygsättningen kommer bli svårare än någonsin, säger Ragnar Sjölander, gymnasielärare och ordförande för LR Stockholm.

Under våren skrivs ett antal nationella prov i flera årskurser, men den här våren är det fler elever än normalt som kommer att missa dem, på grund av corona-karantän eller oro.

Än så länge finns inga planer på att skjuta upp eller ställa in proven, men Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket, påpekar att läget kan förändras från dag till dag. Han är medveten om att lärarnas betygssättning försvåras när många elever missar de nationella proven.

– Vi har bestämt att de nationella proven ska gå enligt rådande plan så länge skolorna är öppna. Men det är bekymmersamt att lärarna blir av med ett bra underlag vid betygsättningen. Det är beklagligt, säger han till Skolvärlden.

På Blackebergs gymnasium där Ragnar Sjölander undervisar i engelska och svenska har en elev och flera anhöriga till elever konstaterats smittade av coronaviruset covid-19 och därför hålls ett antal elever i karantän. Några som befunnit sig i karantän har visats inte bära på smittan, medan andra fortfarande väntar på besked.

Ragnar Sjölander tror inte att missade nationella prov i sig nödvändigtvis kommer att ställa till med så mycket besvär för landets lärare, men att det tillsammans med andra faktorer som påverkas av pandemin kan leda till en väldigt tuff situation för lärarna.

Det blir upp till den enskilda läraren att avgöra om det finns underlag för att sätta betyg eller inte.

– Det är klart att betygssättningen försvåras om många elever missar de nationella proven, men lärare har ofta ett gediget betygsunderlag där provet utgör en del. Det finns rätt många ämnen och kurser som inte har nationella prov, och där sätter ju lärarna betyg. Det blir upp till den enskilda läraren att avgöra om det finns underlag för att sätta betyg eller inte.

– Men i de fall man kommer fram till att det saknas underlag tror jag att det kommer bli svårare än någonsin. Lärarkåren är redan svårt belastad och många lärare är redan alltför vana att göra inhopp för kollegor som är sjuka. Nu kommer sådant sannolikt att öka ännu mer när lärare måste vara hemma av corona-skäl. Att då dessutom lägga till extrauppgifter för missade nationella prov, det blir svårt att mäkta med, säger han.

Han menar också att det kan komma att leda till ödesdigra konsekvenser för enskilda elever.

– Det kommer bli en större osäkerhet i betygssättningen om elever har stora luckor. Och det är klart att för vissa elever kan det bli avgörande, om de inte får gymnasiebehörighet för att de missar prov i nian och måste läsa på sommarskola till exempel. Och man kan tänka sig gymnasieelever som i vissa fall inte kan få fullständiga slutbetyg, säger han.

Anders Boman på Skolverket säger att myndigheten inte i dagsläget inte kan avgöra vad som behöver hända för att de nationella proven ska ställas in.

– Det är svårt att sia om. Precis som alla andra säger dessa dagar så är det vanskligt att sia om framtiden. Vi lyssnar på expertmyndigheterna och följer deras råd. Våran grundtes är att så länge skolorna är öppna så ska proven genomföras.

Finns det ett läge där man behöver ställa in proven helt?

– Nej vi har inte pratat om några sådana gränser. Men nu går allting så väldigt fort och vi följer utvecklingen, säger Anders Boman.

Kommentera