Granskning

Oro för bristande likvärdighet

Nyanlända elever går ofta på skolor som redan har tuffa förutsättningar och låga resultat. Västnytt har granskat situationen i Västra Götaland. 

Läs mer

För att se Västnytts inslag och ta del av statistiken: Titta här 

I Västra Götaland tog man förra året emot närmare 3000 nyanlända elever. Svt Västnytt har granskat var dessa barn börjar i skolan. Eftersom familjerna ofta bosätter sig i områden där många har utländsk bakgrund koncentreras de nyanlända till skolor där andelen elever men invandrarbakgrund redan är hög. Dessutom handlar det om skolor som ofta har låga resultat och där en relativt låg andel av eleverna får gymnasiebehörighet.

Västnytt tar som exempel två skolor i Göteborg. På Sjumilaskola har 98 procent av eleverna utländsk bakgrund. Skolan har omkring 500 elever och tog förra året emot 83 nyanlända elever. På Torslandaskolan, som har ungefär lika många elever, har ytterst få elever annan bakgrund än svensk. Här tog man förra året emot fyra nyanlända elever.

Sjumilaskolan finns med bland de 15 skolor i Sverige som har sämst resultat, Torslandaskolan tillhör de skolor där samtliga elever fått gymnasiebehörighet.

Flera av de forskare som Västnytt talat med uttrycker oro för bristen på likvärdigheten kan bli ännu större.

– Vi har sett en utveckling under flera decennier där klyftorna mellan skolorna ökar. Den här utvecklingen tenderar att bli ännu mer tydlig varje år, säger Jonas Lindbäck, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet.

Att ta emot nyanlända elever kräver resurser i form av särskilt stöd, studiehandledning och språkutveckling. Det påverkar hur ofta hur mycket resurser som finns till de elever som redan går på skolan. Redan idag görs en omfördelning av resurser till utsatta skolor i många kommuner men många menar att det inte räcker och att det skulle krävas en mycket kraftfull resursförstärkning om de utsatta skolorna ska kunna lyfta.

I många kommuner pågår ambitiösa projekt och kartläggningar, men hittills finns få svar på hur segregationen ska brytas, uppger Västnytt. Jonas Lindbäck är upprörd över hur situationen i skolorna ser ut.

– Det är chockerande att se hur långt det har gått. Den likvärdighet som vi såg inom den svenska skolan under flera decennier, från 60-talet och framåt, den har försvunnit idag.

Kommentera