liane_blom

Liane Blom, Liberalerna Norberg och LR-ombud på Bergslagens folkhögskola, skriver om lärarassistenter.

Debatt

”För oss på landsbygden kan statliga pengar till lärarassistenter vara räddningen”

Debatt ”Huvudmän som inte behöver lärarassistenter kanske helt enkelt inte ska ta del av pengarna? Då blir det mer kvar till andra kommuner som skriker efter vuxna och som vill anställa i skolan”, skriver Liane Blom i Norberg.

Replik till Eva Myrehed Karlsson angående lärarassistenter

Det talas för lite om orsak och konsekvens i lärarsverige idag. För oss som lever på landsbygden så kan statliga pengar till lärarassistenter i stort sett vara räddningen för att underlätta för de få legitimerade lärare som vi faktiskt har. I vissa kommuner är lärarbehörigheten under 50 % i grundskolan. Några friskolor finns just inte att tala om. Skolresultaten sviktar vissa år, och skjuter i höjd vissa år. Vidare har de centrala lärarfacken, genom förra årets avtal, bollat ner arbetsmiljöfrågan till respektive skolenhet. Vem följer upp att det arbetet alls sker? Barn som växer upp i kommuner med ansträngd ekonomi, är de som drar nitlotten. Med kommunen som enda arbetsgivare så har arbetstagarna mindre att säga till om. Allt styrs av kommunens ekonomi.

Jag var helt för legitimationskravet som infördes för lärare, men det har också fått konsekvenser ute i verkligheten. Det behövs fler vuxna i skolan. Nu kan du inte bli anställd om du inte har legitimation och är utlämnad till längre eller kortare visstidsanställningar.

Lärarassistenter – en yrkesgrupp som är anställningsbar utan legitimation – kan minska arbetsbördan för oss legitimerade lärare och därmed kan kvaliteten på undervisningen höjas. Fler vuxna kan arbeta en längre tid på samma skola. Konsekvensen av det är att det blir färre relationer att bilda, både för mig som lärare och för eleverna.

När förändringar görs – som att införa legitimationskrav – får man ibland inse att man skapat ett monster. Då behöver man analysförmåga. Legitimation var bra för att få upp lönerna. Det hade till viss del katastrofal inverkan på arbetsmiljön. Många av oss byter nu kollegor i en strid ström. Det påverkar vår arbetsmiljö. Vi har ett centralt fack som in absurdum vägrar både att ta ansvar för förändringen och att göra något åt den. Allt handlar inte längre om lön. Om förhandlingar om arbetsmiljö ska ner på lokal nivå så är det självklart att vissa kommuner har sämre förutsättningar än andra. Kontentan är att det inte blir bättre för lärarna i de kommunerna. Verktyget facket gav oss, ett lokalt avtal, var verkningslöst.

Jag håller helt med Eva Myrehed Karlsson att fler borde bli lärare. Vi behöver öka attraktiviteten för vårt fantastiska yrke. Där tror jag att möjligheten till att vara lärarassistent kommer ge fler inblick i vad yrket innebär och också hitta drivkraften till att bli lärare. Det räcker nämligen inte med att vilja bli lärare – du behöver klara utbildningen också.

Ni huvudmän som inte behöver yrkeskategorin, kanske helt enkelt inte ska ta del av pengarna? Då blir det mer kvar till våra andra kommuner som skriker efter vuxna och som vill anställa i skolan istället för visstidsanställa. Det är den verkligheten vi på landsbygden till viss del har att förhålla oss till. Jag är både lärare och kommunpolitiker. Oavsett vilken roll, så är jag för detta förslag.

Liane Blom, Liberalerna Norberg och LR-ombud på Bergslagens folkhögskola

Kommentera