I skolan

Otäcka nyheter – då blockade skolan SVT

svt nyheter

”Elever kände oro och ilska på ett annat sätt än vi märkt av tidigare, och någon var till och med ledsen. Då gick vi in och plockade bort sidor som vi såg att eleverna surfat på under lektionstid”, säger Furubergsskolans rektor Johanna Ogell.

| Foto: SVT

På Furubergsskolan i Varberg är SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen spärrade på elevernas datorer och paddor.
– Vi tog beslutet när vi märkte att elever blev oroliga av nyhetsrapporteringen om Ukraina och skolattacken, säger rektor Johanna Ogell.

De senaste veckornas bevakning av kriget i Ukraina och dubbelmordet på lärarna i Malmö påverkade eleverna så negativt att ledningen på F-5-skolan beslutade att spärra flera nyhetsdomäner i torsdags. Ett unikt beslut som ändå inte var svårt att fatta, enligt Johanna Ogell.

– Eftersom vi hade fångat upp en förändring kring barnens mående var det inte det. Elever kände oro och ilska på ett annat sätt än vi märkt av tidigare, och någon var till och med ledsen. Då gick vi in och plockade bort sidor som vi såg att eleverna surfat på under lektionstid. Det handlar om elever i olika åldrar, även i lägre årskurser.

Johanna Ogell säger att skolan alltid arbetar på samma sätt kring elevhälsa.

– När vi fångar upp något får vi först ha en kortsiktig lösning och sedan fundera i ett långsiktigt perspektiv. Hur ska vi tänka kring den här frågan? Det är ingenting som görs i en handvändning, utan behöver diskuteras mer ingående under de närmaste veckorna.

”Ändrades snabbt”

Så här långt har hon inte fått några reaktioner på beslutet från föräldrahåll. Däremot hör andra av sig.

– I första samtalet jag fick ansåg uppringaren att vi gör fel men det har snabbt ändrats och nu upplever jag snarare att många önskar att fler skolor gör som vi. Jag känner inte till om andra skolor fattat samma beslut men jag hörde just i personalrummet att någon sade ”på mina barns skola har eleverna inte heller tillgång till SVT”.

Har ni spärrat sajter tidigare?

– Ja, Youtube när vi såg att elever hade tittat på spelklipp.

I stället för att eleverna konsumerar nyheter på egen hand förespråkar hon att det sker i vuxnas närvaro.

– Lärarna tittar på exempelvis Lilla Aktuellt ihop med barnen. Man pratar och diskuterar, och svarar på frågor. Det är den stora skillnaden, vi vill inte att elever ska sitta med detta själva.

”Påverkar barnen”

Att SVT blockerats på skolans datorer har väckt stort medialt intresse och Johanna Ogells telefon gick varm under onsdagen.

– Det jag står för är att lärare utifrån barnens ålder och mognad diskuterar nyhetsfrågor tillsammans med eleverna. Jag vill inte att elever ska bli lämnade ensamma i det. Barn i dag blir exponerade på ett helt annat sätt än tidigare. Det påverkar barnen, kanske i en större utsträckning än vi är medvetna om. En del visar oro men alla gör inte det. Vad som är lämpligt eller inte är ett ansvar vi inte kan lägga över på barnen, säger hon.

Enligt Skolverket finns inget som reglerar vilka sajter eller appar elever ska ha tillgång till.

– Det är upp till varje skola att själva välja vilket undervisningsmaterial som ska användas. Det viktiga är att det finns en diskussion om innehållet i de läromedel som skolan använder och reflekterar över hur olika läromedel stödjer skolans uppdrag, säger Aida Lindqvist Normohammadi på Skolverket till Hallands Nyheter.

Kommentera