vivallaskolan_bengt_olov

Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Örebro.

Arbetsmiljö

Otrygga arbetsmiljön på skolan får fler lärare att sluta: ”Inte hållbart”

Lärare och fack har slagit larm om kaoset på Vivallaskolan i Örebro med sjukskrivna lärare och ordningsproblem. 
Nu lämnar fler behöriga lärare skolan.
– Jag förstår att lärarna vill lämna, för det är inte hållbart, säger Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud för LR i Örebro.

Skolvärlden har tidigare skrivit om Vivallaskolan i Örebro som länge har dragits med ordningsproblem. I ett försök att komma tillrätta med problemen lade man successivt ner högstadiet från 2017 och framåt, och delade upp eleverna på andra högstadieskolor i kommunen. Nu är bara F–6 kvar, men problemen har inte försvunnit.
 
Det har pågått slagsmål vid flertalet tillfällen och lärarna i årskurs fyra har skrivit 400 tjänsteanteckningar om oreda, hot och våld på tre månader. I april slog personal och fack larm om en ohållbar situation.
 
– Lärarna kände sig helt hjälplösa över situationen på skolan, så vi var tvungna att göra en 6.6-a-anmälan, säger Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Örebro.
 
Efter att skyddsombudet skrivit en begäran om arbetsmiljöåtgärder tog kommunen beslutet att skolan skulle få utökade resurser. Bland annat rör det sig om en ny biträdande rektor, specialpedagoger och sex nya tjänster som sätts in direkt.
 
– Anmälan har definitivt gett effekt för att kommunen har fått eld i baken att de gör väldigt mycket just nu på all håll och kanter för skolan. Men samtidigt får vi se vad det blir för effekter av det hela.

Men Bengt Olov Johansson är tveksam till resurssatsningen. 
 
– De här sex nya tjänsterna sätter man bara in nu under våren och det tycker vi är alldeles för kort tid. De sex tjänsterna är också tagna från bemanningen, vilket innebär att det inte är någon utbildad personal. Det är ungefär bara en månad kvar så det är inte någon vidare satsning tycker vi, säger han. 
 
I slutet av förra veckan kom dessutom uppgifter om att sju lärare på skolan har valt att sluta på grund av problemen. Vivallaskolans rektor Åsa Fahlström har också sagt upp sig och kommer att lämna sitt jobb i augusti.

När det gäller lärarna rör det sig om behörig personal med tillsvidaretjänster som nu försvinner, en av dessa var utbildad specialpedagog. 
 
Bengt Olov Johansson har löpande kontakt med lärare på skolan och de flesta upprörs av situationen.
 
– Jag förstår att lärarna vill lämna, för det är inte hållbart. Varken ur arbetsmiljösynpunkt eller för eleverna. Jag känner en stark oro för hur man ska lyckas tillsätta de här tjänsterna. Det är fortfarande så att vi inte vet vad de gjorda satsningarna kommer att resultera i, nu är det en brandkårsutryckning, säger Bengt Olov Johansson.
 
Som skyddsombud kan han inte luta sig tillbaka och tänka att situationen är löst, utan Bengt Olov Johansson kommer fortsätta bevaka läget på skolan. 

– Bägaren har redan runnit över. Om vi anser att resurserna inte täcker behovet för att säkra en trygg arbetsmiljö tar vi till de medel vi har och anmäler saken till Arbetsmiljöverket, säger han.

Kommentera