724570-alphabet-blocks-in-a-row
Betyg

Överklagade betyg döms ut

Sveriges Elevkårer föreslår att elever ska kunna överklaga sina betyg. Men det kan ge ökad betygshets och stress, enligt läraren Annika Sjödahl, som menar att det finns andra vägar att gå för att uppnå rättssäker betygssättning.

I oktober skrev Skolvärlden om Moderaternas Jonas Jacobsson Gjörtler, som i en debattartikel föreslog att ge elever rätten att överklaga sina betyg – för att öka rättssäkerheten.

Nu föreslår Emil Gustavsson, ordförande i Sveriges elevkårer, detsamma i en debattartikel i Expressen. Han menar att betygssättning är ett myndighetsutövande och att det, likt parkeringsböter, bör kunna överklagas.

Han skriver att landets elever lider av mycket stress och oro på grund av betygssättning samt att majoriteten av gymnasieeleverna uppger att de fått ett orättvist betyg under det senaste året.

Eleverna upplever också att betygskriterierna tolkas olika beroende på vilken lärare de har, skriver Emil Gustavsson, som dessutom menar att ökad andel obehöriga lärare till följd av lärarbristen influerar betygen, vilket resulterar i orättvis bedömning.

Enligt förslaget skulle överklagan innebära att begära omprövning hos huvudmannen.

Annika Sjödahl är lärare i svenska och engelska på högstadiet vid S:t Iliansskolan i Enköping. Hon är i stort tveksam till förslaget.

– På ett sätt håller jag med om att myndighetsutövning rent principiellt bör kunna överklagas. Men samtidigt: jag tror att det här skulle föda en arbetsbörda, både ohållbar och svår att hantera, säger hon.

Enligt Emil Gustavsson skulle möjligheten till att överklaga betyg leda till minskad stress för eleverna. Men det håller inte Annika Sjödahl med om.

– Tvärtom tror jag att man sår ett frö som ytterligare ökar betygshetsen och därmed ger ännu mer stressade elever, säger hon.

Annika Sjödahl tror att det finns andra vägar att gå än att införa rätten till överklagande av betyg, om målet är rättvis bedömning.

– Jag delar inte Emils uppfattning om att många elever får orättvisa betyg. Om läraren dokumenterar noga, är öppen med sin bedömning under hela terminens gång och återkopplar till elev, förälder och kollega allteftersom, så tror jag att betyget får stark förankring. Och då hamnar vi inte i sitsen där elever vill överklaga sitt betyg, säger hon.

– Om vi lärare ska återta rätten som trovärdiga så måste bedömningen utgå från oss som professionella. Bedömningen ska delas och vara synlig naturligtvis, men man undergräver lärarprofessionen om möjligheten att överklaga betygen ges.

Enligt Annika Sjödahl kan mer sambedömning, gärna utanför skolenheten, leda till en mer likvärdig bedömning. 

– Om det upplevs som att det finns problem med betygen så är det snarare där problematiken ligger, samt att vi lärare måste skapa tillförlitlig bedömning, säger hon.

Kommentera