sarahoodie

Elever som mår dåligt har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, menar Sara Svanlund, vice ordförande för LR.

Elevhälsa

Överlastade skolkuratorer tar tid från undervisningen

Elevhälsan har en viktig roll för att lärare ska få vara lärare. Men sju av tio skolkuratorer säger att de inte har tid att arbeta förebyggande, enligt en ny undersökning.
– Om vi kan fokusera på undervisningen så är det en fördel, säger Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

sarahoodie
Mer om undersökningen

Undersökningen har Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Den omfattar 753 intervjuer. Svarsfrekvensen var 50 procent.

I rapporten ”Mer tid för varje elev” från 2016 visar Lärarnas Riksförbund att nästan var tredje lärare möter fler än 125 elever i veckan. Sex av tio lärare hinner inte ta paus under arbetsdagen.

Tidsbrist är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för många lärare, som ofta får arbetsuppgifter som inte egentligen är kopplade till yrket. Därför kräver Lärarnas Riksförbund mer personal i skolan, förutom lärare.
Sedan 2011, då skollagen skärptes, ska alla elever ha tillgång till kurator, skolläkare, skolsköterska och psykolog. Men allt fler barn kräver stöd, samtidigt som alla inte har tillgång till det stöd de har rätt till.

– Elever har svårt att ta till sig undervisningen om de inte mår bra, så en stärkt elevhälsa underlättar för lärare också. Vi vill att eleverna ska må bra, men alla uppgifter tar tid från vårt kärnuppdrag, att undervisa, säger Sara Svanlund.

En ny undersökning visar att arbetstiden för skolkuratorer går åt till akuta frågor.

Tre av fyra kuratorer säger att de inte har tid för sina arbetsuppgifter. Hälften av skolkuratorerna har ansvar för mer än 500 elever, och ibland så många som 1 000.

Därför föreslår fackförbundet SSR, som ligger bakom undersökningen, att antalet elever per skolkurator bör begränsas. 

Kommentera