karolina-lisslo-mattecentrum
Skolmedel

Översatt matematikbok ska påskynda integrationen

En digital matematikbok för elever i årskurs 3-9 har översatts till arabiska och ska underlätta för nyanlända elever som inte får det stöd de behöver i skolan.

Om Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell förning som jobbar för att öka matematikintresset bland Sveriges skolever.

Matteboken på svenska: http://www.matteboken.se/
Matteboken på arabiska: http://arabiska.matteboken.se 

har sedan 2011 varit det dominerande språket vid modersmålsundervisning i Sverige. Under nio månader har Mattecentrum jobbat med att översätta deras digitala mattebok matteboken.se till arabiska så att den ska finnas tillgänglig gratis på nätet för alla.
– Den arabiska matteboken ska fungera som ett komplement till den svenska skolan för att hjälpa elever att komma in i undervisningen snabbare. Idag är det svårt att få fram tolkar för ge stöd i undervisningen och eftersom de svenska matteböckerna innehåller mycket läsförståelse och det är svårt för någon som inte kan språket att klara uppgifterna. I och med mattboken är digital kan även eleverna få hjälp hemma av föräldrar som kan göra läxor tillsammans med dem, säger Karolina Lisslö generalsekreterare Mattecentrum.

Det finns inga planer på att översätta matteböckerna till andra språk men intresset finns.
– Jag har fått förfrågningar om den kan översättas till dari och fârsi, så efterfrågan finns. Vi har ett gediget material som följer skolverkets ämnes- och kursplan så det skulle vara möjligt. Men vi har idag inte resurser för att kunna göra det, säger Karolina Lisslö.

Kommentera