Lärarutbildning

Övningsskolor prövas i Karlstad

Lärarstudenter vid Karlstad universitet gör nu sin första praktik inom ramen för de så kallade övningsskolorna.

Övningsskolor infördes på försök av den förra regeringen. Syftet med projektet, som ska testas under en femårsperiod, är att höja kvaliteten på lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Till exempel ska vfu:n koncentreras till ett mindre antal skolor, det är dessa som kallas övningsskolor. Övningsskolorna ska ta emot ett större antal lärarstudenter och tanken är att varje lärarstudent ska återkomma till samma skola hela lärarutbildningen.

Karlstads universitet är ett av femton lärosäten i landet som ingår i försöket. I går var det dags för de första studenterna att inleda sin vfu på övningsskolorna. Ungefär 280 lärarstudenter omfattas till en början och fem skolor i Karlstad, Kil och Hammarö.

– Samarbetet med skolorna ska bli bättre och tätare. Bland annat genom att en mentor från universitetet och en lokal lärarutbildare från övningsskolan bildar ett arbetslag tillsammans med lärarstudenten. Vfu:n ska alltså bli kittet som håller ihop akademisk forskning med skolans praktik, något som vi tror och hoppas ska stötta studenternas lärande, säger Annelie Bodén, universitetets projektledare i ett pressmeddelande.

Även handledarnas kompetens ska utvecklas genom att lärarutbildarna ute på övningsskolorna får en särskild utbildning.

Projektet kommer att utvärderas på nationell nivå, men även Karlstad universitet kommer att utvärdera hur det går. Om resultatet blir bra kommer Karlstad universitet att föra över arbetssättet till fler lärarprogram och övningsskolor.

Kommentera