asa_fahlen
Kommentar

”Vi kommer att jobba för alla lärare”

Lärarlönelyftet – som LR var med och tog fram kriterierna för – får väldigt mycket kritik av lärarkåren just nu. Hur känns det?

– Vi visste ju att det fanns fler som uppfyllde minst ett av de kriterierna som vi var med och arbetade fram än vad pengarna räcker till. Sen tycker jag att det är lite olyckligt att man vänder ilskan mot regeringen. De kunde ha gjort det bättre, men att staten går in och skjuter till tre miljarder är unikt. Vi måste rikta ilskan åt rätt håll, mot huvudmännen. De klarar idag inte av att se till att vi har en god lärarförsörjning.

Vad är det som gått fel?

– Dels har många huvudmän lyft in det här med vem som är mest skicklig, vilket inte fanns med från början. Det blir problematiskt. Istället borde man bara se vilka som lever upp till kriterierna. Antingen gör man det eller inte. När man vet det får man gå efter något objektivt mått för att välja ut personer, som hur många års yrkeserfarenhet man har till exempel. Det blir lättare att förstå än mer godtyckliga resonemang om vem som uppfyller kriterierna mer eller mindre än någon annan.

– Sen finns det exempel på huvudmän som har gjort det här på ett bra sätt och skjuter till egna pengar där det behövs. Eller där rektor själv gått in och gett påslag där det inte räckt till. Jag förstår inte att rektorer och huvudmän kan vara så irriterade när man får mer pengar. Blir det problem – skjut till mer pengar då.

Är det ett problem i sig att reformen genomförts på olika sätt beroende på huvudman?

– Även inom samma kommun kan man göra på olika sätt. Det är helt horribelt, och det är ytterligare ett tecken på att man inte klarar av det här. SKL skulle kunna ha gått in och satt upp riktlinjer, men det kommunala självstyret ses som så otroligt viktigt.

Hur stor skuld har facket till situationen?

– Vi resonerar jättemycket om den här frågan såklart, det är ju inte kul att ha missnöjda medlemmar. Och det blir inte fullständigt rättvist nu, det är bara att erkänna. Men på sikt kommer allas löner att öka, det här är bara en av de saker vi jobbar med för att få upp lönerna.

Borde ni ha gjort någonting annorlunda?

– Jag har svårt att se hur vi skulle kunna agera annorlunda. Det har ju inte varit en förhandling på så sätt, det här är ett regeringsbeslut. När de presenterade slutversionen kunde vi ha sagt ”det här ställer vi inte upp på”. Men det hade varit som att säga att vi inte tycker att lärarlönerna behöver höjas. Det övergripande syftet är ju att pengapåsen blir större. Sen hoppas jag ju att huvudmännen kommer att se att om det har uppstått orättvisor så ska de lösa det genom att skjuta till mer pengar.

Vad vill du säga till de besvikna medlemmar som inte fått ta del av reformen?

– Det är jättesvårt. Men lärarlönelyftet är ju pengar in i systemet och vi kommer att fortsätta att jobba för alla lärare. Vi gör påtryckningar både lokalt och centralt mot både SKL och regeringen. Vi måste se till att alla lärare har en bra lön.

Kommentera