panelen_utan_flarp_slutversion

Max Själin, Robin Johansson, Julia Liljestrand och Jan Gunderyd deltar i lärarpanelen.

| Foto: Privat
Panelen

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Coronapandemin, utmaningar och arbetsmiljön – ma/NO-lärare på fyra olika platser i Sverige svarar på tre aktuella frågor.

Lärarna i Panelen

Max Själin, undervisar i matematik på Östra skolan i Jokkmokk. 

Robin Johansson, undervisar i matematik- och NO på Tullbroskolan i Falkenberg.

Julia Liljestrand, undervisar i matematik- och fysik på Vasagymnasiet i Arboga. 

Jan Gunderyd, undervisar i matematik, NO- och teknik på Näsbydalskolan i Täby.

 

Lärarna i Panelen

Max Själin, undervisar i matematik på Östra skolan i Jokkmokk. 

Robin Johansson, undervisar i matematik- och NO på Tullbroskolan i Falkenberg.

Julia Liljestrand, undervisar i matematik- och fysik på Vasagymnasiet i Arboga. 

Jan Gunderyd, undervisar i matematik, NO- och teknik på Näsbydalskolan i Täby.

Hur har ditt ämne påverkats av coronapandemin?

Max Själin: Mindre än jag på förhand trodde. Den mest konkreta påverkan var att de nationella proven blev inställda i våras. Det blev också mycket tankar och planering kring eventuell distansundervisning i matematik. Lyckligtvis så har vi ännu kunnat genomföra den ordinarie undervisningen på plats i skolan. 

Robin Johansson: I början då nya riktlinjer utkom från folkhälsomyndigheten och det var tal om att stänga ner grundskolan ökade sjukfrånvaron hos eleverna. Då fick jag ändra i planeringen eftersom vissa ämnesområden inom NO- och teknik är mer sårbara av frånvaro än andra. Efter några veckor var närvaron som innan pandemin.

Julia Liljestrand: Främst på samma sätt som alla ämnen har påverkats av pandemin. Att både elever och lärare har högre sjukfrånvaro ställer högre krav på planering och kommunikation. Ett problem i mina ämnen som blev tydligt under distansundervisningen är att det inte finns något riktigt bra sätt att snabbt skriva matematiskt symbolspråk när man kommunicerar digitalt.

Jan Gunderyd: Ämnet har inte påverkats mer än mycket lite, då tänker jag på när många elever är sjuka samtidigt och planering och mål behöver ändras eller jämkas. I de allra flesta fall kan jag nå eleverna via skolsystemet eller mejl. Detta blir merarbete. Ingen möjlighet att hålla avstånd mellan elever! Klassrummet fullt.

I NO- och teknik är det svårt att återkomma till ett ämnesområde på grund av tidsbrist

Vad är största utmaningen med att undervisa i ditt ämne?

Max Själin: Att hitta sätt för eleverna att förstå hur de olika delarna inom matematiken hänger samman. Få dem att våga testa olika lösningar och inte nöja sig med att de hittat rätt svar på en specifik uppgift. 

Robin Johansson: I NO- och teknik är det svårt att återkomma till ett ämnesområde på grund av tidsbrist. Om vi lägger en extra vecka på ekologi blir ett annat ämnesområde lidande. I matematik kämpar man ständigt mot bilden av matte som ett svårt ämne. Då är det legitimt att misslyckas och den bilden förstärks ofta hemifrån.

Julia Liljestrand: Att få eleverna att se att fysik och matematik är mer än räkneuppgifter i boken. Det är sätt att tänka och beskriva vår omvärld både i stort och smått. Att möta elever som tycker att matematik är svårt och otäckt är också en utmaning. Då får man börja med att skapa små framsteg som är synliga för eleven och successivt bygga upp en positiv relation till ämnet.

Jan Gunderyd: Största utmaningen är att få elever att efterarbeta det som skett under dagens lektion, att ta ansvar för sina studier på ett bra sätt, helt enkelt studieteknik. I övrigt är det en stor utmaning att leverera ett varierat arbetssätt, att få undervisningen att passa så många som möjligt.

Det har aldrig funnits en god arbetsmiljö i min skola

Hur upplever du att arbetsmiljön är på din skola?

Max Själin: Vår kommun i likhet med andra inlandskommuner med små skatteintäkter har ibland svårt att hålla standarden på undervisningslokaler, arbetsrum samt personaltäthet på en stadigt hög nivå. Lyckligtvis så finns andra pedagogiska tillgångar i form av närhet till friluftsområden, skidspår samt fjällmiljö.

Robin Johansson: Vi har en värdegrundspedagog som på flera sätt avlastar mentorsuppdraget. Det gör att arbetsbördan hålls nere. Ekonomin i kommunen begränsar ofta initiativ för arbetsmiljön. Det kanske hade varit bättre om skolan varit statlig så att skolpengen inte blir ett sätt för kommuner att hålla budgeten. 

Julia Liljestrand: Den fysiska arbetsmiljön är överlag okej. Vissa delar av skolan är sämre än andra när det kommer till ventilation och temperatur, men det åtgärdas. Hos oss, som på många håll, är stress ett problem som däremot inte åtgärdas tillräckligt. 

Jan Gunderyd: Det har aldrig funnits en god arbetsmiljö i min skola, tänker på buller, luftkvalitet och möjlighet att arbeta ostört. Vi är drabbade av dålig lukt i del av byggnaden. Avsaknad av adekvat fortbildning, får skötas på fritid för att hänga med i ämnena. Arbetsdagen räcker inte till för de uppgifter och behov som finns. Man blir stressad. 

Kommentera