Annons
Max Själin, Robin Johansson, Julia Liljestrand och Jan Gunderyd deltar i lärarpanelen. Foto: Privat

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Publicerad 12 november 2020

Coronapandemin, utmaningar och arbetsmiljön – ma/NO-lärare på fyra olika platser i Sverige svarar på tre aktuella frågor.

 

Fakta

Lärarna i Panelen

Max Själin, undervisar i matematik på Östra skolan i Jokkmokk. 

Robin Johansson, undervisar i matematik- och NO på Tullbroskolan i Falkenberg.

Julia Liljestrand, undervisar i matematik- och fysik på Vasagymnasiet i Arboga. 

Jan Gunderyd, undervisar i matematik, NO- och teknik på Näsbydalskolan i Täby.

Hur har ditt ämne påverkats av coronapandemin?

Max Själin: Mindre än jag på förhand trodde. Den mest konkreta påverkan var att de nationella proven blev inställda i våras. Det blev också mycket tankar och planering kring eventuell distansundervisning i matematik. Lyckligtvis så har vi ännu kunnat genomföra den ordinarie undervisningen på plats i skolan. 

Robin Johansson: I början då nya riktlinjer utkom från folkhälsomyndigheten och det var tal om att stänga ner grundskolan ökade sjukfrånvaron hos eleverna. Då fick jag ändra i planeringen eftersom vissa ämnesområden inom NO- och teknik är mer sårbara av frånvaro än andra. Efter några veckor var närvaron som innan pandemin.

Julia Liljestrand: Främst på samma sätt som alla ämnen har påverkats av pandemin. Att både elever och lärare har högre sjukfrånvaro ställer högre krav på planering och kommunikation. Ett problem i mina ämnen som blev tydligt under distansundervisningen är att det inte finns något riktigt bra sätt att snabbt skriva matematiskt symbolspråk när man kommunicerar digitalt.

Jan Gunderyd: Ämnet har inte påverkats mer än mycket lite, då tänker jag på när många elever är sjuka samtidigt och planering och mål behöver ändras eller jämkas. I de allra flesta fall kan jag nå eleverna via skolsystemet eller mejl. Detta blir merarbete. Ingen möjlighet att hålla avstånd mellan elever! Klassrummet fullt.

I NO- och teknik är det svårt att återkomma till ett ämnesområde på grund av tidsbrist

Vad är största utmaningen med att undervisa i ditt ämne?

Max Själin: Att hitta sätt för eleverna att förstå hur de olika delarna inom matematiken hänger samman. Få dem att våga testa olika lösningar och inte nöja sig med att de hittat rätt svar på en specifik uppgift. 

Robin Johansson: I NO- och teknik är det svårt att återkomma till ett ämnesområde på grund av tidsbrist. Om vi lägger en extra vecka på ekologi blir ett annat ämnesområde lidande. I matematik kämpar man ständigt mot bilden av matte som ett svårt ämne. Då är det legitimt att misslyckas och den bilden förstärks ofta hemifrån.

Julia Liljestrand: Att få eleverna att se att fysik och matematik är mer än räkneuppgifter i boken. Det är sätt att tänka och beskriva vår omvärld både i stort och smått. Att möta elever som tycker att matematik är svårt och otäckt är också en utmaning. Då får man börja med att skapa små framsteg som är synliga för eleven och successivt bygga upp en positiv relation till ämnet.

Jan Gunderyd: Största utmaningen är att få elever att efterarbeta det som skett under dagens lektion, att ta ansvar för sina studier på ett bra sätt, helt enkelt studieteknik. I övrigt är det en stor utmaning att leverera ett varierat arbetssätt, att få undervisningen att passa så många som möjligt.

Det har aldrig funnits en god arbetsmiljö i min skola

Hur upplever du att arbetsmiljön är på din skola?

Max Själin: Vår kommun i likhet med andra inlandskommuner med små skatteintäkter har ibland svårt att hålla standarden på undervisningslokaler, arbetsrum samt personaltäthet på en stadigt hög nivå. Lyckligtvis så finns andra pedagogiska tillgångar i form av närhet till friluftsområden, skidspår samt fjällmiljö.

Robin Johansson: Vi har en värdegrundspedagog som på flera sätt avlastar mentorsuppdraget. Det gör att arbetsbördan hålls nere. Ekonomin i kommunen begränsar ofta initiativ för arbetsmiljön. Det kanske hade varit bättre om skolan varit statlig så att skolpengen inte blir ett sätt för kommuner att hålla budgeten. 

Julia Liljestrand: Den fysiska arbetsmiljön är överlag okej. Vissa delar av skolan är sämre än andra när det kommer till ventilation och temperatur, men det åtgärdas. Hos oss, som på många håll, är stress ett problem som däremot inte åtgärdas tillräckligt. 

Jan Gunderyd: Det har aldrig funnits en god arbetsmiljö i min skola, tänker på buller, luftkvalitet och möjlighet att arbeta ostört. Vi är drabbade av dålig lukt i del av byggnaden. Avsaknad av adekvat fortbildning, får skötas på fritid för att hänga med i ämnena. Arbetsdagen räcker inte till för de uppgifter och behov som finns. Man blir stressad. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons