forskare_joakim
Forskning

”Pappersarbetet minskar lärarnas arbetsglädje”

Lärare tycker att de drunknar i pappersarbete och det leder till en minskad arbetsglädje och mindre tid för undervisning. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet.

Många lärare känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar. Orsaken är att pappersarbetet tar för mycket energi och viktig lektionstid. Det framkommer i en ny studie från en forskargrupp vid Linnéuniversitetet – en studie som bygger på intervjuer med revisorer, lärare och socionomer.

Joakim Krantz är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och tillsammans med Lena Agevall och Karin Jonnergård har han gjort den tvärvetenskapliga studien som mynnat ut i boken ”Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn”.

– Det här med styrningsfrågor har varit ganska mycket på tapeten. Men det som är speciellt med den här studien är hur lärare som har varit yrkesverksamma länge har påverkats av den här styrningen i termer av att det påverkar deras kunskap, säger Joakim Krantz till Skolvärlden.

Den dokumentation som forskarna främst har tittat på i studien handlar om åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Studien visar att dokumentstyrningen kan få konsekvenser för det känslomässiga engagemanget hos lärare.

– Ett känslomässigt engagemang är en väldigt viktig ingrediens för att lärare ska kunna utvecklas och vidmakthålla sin professionalitet. Lärare uppfattar att arbetet har blivit tråkigt med den här styrningen, säger han.

Forskningen visar att dokumenteringen styr beteendet åt ett visst håll. Många lärare i studien upplever att arbetet snart handlar mer om dokumentationen än att bedriva en kvalitativ god undervisning. Det blir som en målförskjutning för lärare och den är man knappast tillfreds med.

– Den övervägande majoriteten är kritiska till detta och menar att det är svårt att se hur den här dokumentstyrningen fyller pedagogiska funktioner. Man gör det snarare för att ha ryggen fri mot kritik som kan komma, det kan handla om vårdnadshavare, rektorer, och skolinspektioner, säger Joakim Krantz.

Vad finns det för risker med dokumentstyrning?

– Pappersarbetet minskar lärarnas arbetsglädje. Lärare riskerar att stanna i utvecklingen med den här styrningen. En aspekt som vi kan se hos lärarna är att det kan utvecklas en osäkerhet som gör att man inte riktigt vet vad som gäller längre. Lärarna blir mer regelstyrda helt enkelt och kanske mindre styrda av den beprövade erfarenheten som man har byggt upp under lång tid. Lärare kan även uppleva att man tappar kontrollen över sitt arbete. Den övervägande majoriteten är kritiska till detta.

Tror du dokumentstyrningen kommer att öka i framtiden?

– Vi har inte direkt sett att det har minskat. Men jag vågar inte säga hur det kommer att bli framöver, säger han.

Många lärare som deltagit i studien menar att dokumentstyrning i sig kanske har bidragit till att kunskapsresultaten har minskat.

– Lärarna menar att styrningen har varit kontraproduktiv i relation till vad man har velat uppnå. Att fylla i olika dokument tar så mycket tid från lärarna att de inte hinner göra sitt jobb. Den aspekten borde kunna få en och annan att reagera. Man måste lyssna mer på professionen och vara med lyhörd, först då skulle det kunna få nya effekter.

Kommentera