asa_friskolor

Åsa Fahlén, orförande för Lärarnas Riksförbund.

Friskolereformen

”Pengarna kan gå till bättre arbetsvillkor”

Friskolor som går med vinst bör återinvestera pengarna i verksamheten.
– De kan gå till högre löner, bättre arbetsvillkor och förbättrad kvalitet, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Ett av argumenten bakom friskolereformen var att den skulle leda till ökad konkurrens och därmed högre lärarlöner.

– Så har det inte blivit. Friskolereformen har inte hjälpt till att driva upp lönerna. 

Åsa Fahlén säger att det är viktigt att staten helt och fullt svarar för skolans finansiering.

– Hur mycket pengar respektive skola ska få, ska avgöras av elevernas socioekonomiska bakgrund. Resurserna ska helt enkelt gå dit där de behövs som bäst. Därefter behöver man ta vissa regionala hänsyn för att vi ska ha fungerande skolor även på landsbygden. Jag tror till och med att det är enda möjligheten för att vi ska få en likvärdig och kompensatorisk skola över hela landet. 

– På regional nivå behöver man se över dimensioneringen. I dag är det på en del håll överetablering av skolor.

Vad tycker du om Ilmar Reepalus förslag om att begränsa möjligheterna till vinstuttag ur bland annat skolföretag?

– En majoritet i Sverige tycker att det inte ska försvinna ut skatte-pengar från skolan. Det måste man ta hand om på något sätt. Det är helt uppenbart. Vi tycker inte att det är fel att en verksamhet går bra. Men man ska använda pengarna i verksamheten. Vinstkrav på friskolor får inte går före det offentliga uppdraget. 

– Det måste samtidigt gå att bedriva friskoleföretag utan att det finns konflikt mellan att å ena sidan dela ut vinst till ägarna, och å andra sidan god kvalitet. Vi är inte emot valfrihet.

Kommentera