Annons
Foto: Ann-Sofi Marminge

Pension - så funkar det

Publicerad 14 november 2012

Känns pensionen avlägsen? Ta dig en funderare på den ändå – det kan löna sig rejält i längden. Sparande och förvaltningsavgifter spelar roll även för den som tänkt jobba i 20-30 år till.

Det är enkelt uttryckt fyra faktorer som styr hur hög en persons pension blir i framtiden, förklarar Björn Carlsson, förhandlare på Lärarnas Riksförbund:

• Pensionsålder. Att arbeta ett år till efter 65 ger åtta procent mer i den allmänna pensionen.

• Livsinkomsten, som påverkas av lön, antal arbetade år och heltids- eller deltidsarbete.

• Placering av premiepension och tjänstepension.

• Eget sparande.

– Eftersom inkomsten kanske inte är så lätt att styra för en lärare, annat än om man ska jobba heltid eller deltid, är det viktigt att ha ett billigt sparande, där avgifterna är låga, säger Björn Carlsson.

Kristina Kamp på Pensionsmyndigheten instämmer och uppmanar alla att kolla hur mycket de betalar för att få sina pensionspengar förvaltade.

– Allt över en procent är dyrt!  Betalar man 1,5 procents avgift i 33 år brukar man säga att nästan 40 procent av kapitalet försvinner. För den som har sparat en miljon så blir det bara 600 000 kvar. Just för att man sparar så lång tid spelar avgiften stor roll, säger hon och tillägger:

– I den allmänna pensionen och den kollektivavtalade tjänstepensionen ligger avgifterna numera sällan över en halv procent.

En nyckelsak för privatanställda lärare att hålla koll på är just tjänstepensionen. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen? Om inte finns risk att arbetsgivaren inte betalar in tjänstepension.

– De som är födda på 1980-talet ska räkna med att 25-30 procent av pensionen kommer från tjänstepensionen. Så det vill till att man har den. Den som inte har en kollektivavtalad tjänstepension kan dessutom drabbas av höga avgifter, eftersom det inte finns något avtal som är förhandlat från början, förklarar Kristina Kamp.

Hur mycket får en medelsvensson ut i pension?

– En kvinna får ungefär 15 000 kronor före skatt och en man
19 000–20 000 kronor. Den som börjar jobba tidigt, för det mesta heltid och med tjänstepension får ut ungefär 75 procent av sin slutlön i pension, säger hon. 

EXEMPELUTRÄKNINGAR

Lärare 1

Grundskollärare, 33 år
Tjänar 25 500 kronor i månaden, men jobbar just nu deltid, 75 procent. Har varit föräldraledig i totalt 20 månader sedan 2009. Har fast anställning på en kommunal skola sedan fem år tillbaka. Inget privat pensionssparande.

KRISTINA KAMP, PENSIONSMYNDIGHETEN:

”Tidigare, i det förra pensionssystemet, som de flesta av dagens pensionärer har levt med, så räckte det egentligen med 15 bra heltidsår och 15 lite mindre bra för att ändå få en hyfsad pension. Det gick både att plugga och jobba deltid utan att pensionen påverkades särskilt mycket. I dag räknas alla arbetsår, även de med lägre lön. Den som jobbar deltid många år får med andra ord räkna med att det märks.

I normala inkomstlägen sätts 23 procent av lönen av till pension. Om man tjänar 25 000 kronor på en heltidstjänst så minskar lönen med 25*0,25 = 6 250 kronor i månaden. 23 procent av det är 1 437 kronor, som då inte sätts av till den framtida pensionen. Om man jobbar så i tio år så ”går man miste om 172 500 kronor, och dessa pengar har man heller ingen värdetillväxt på.”

BJÖRN CARLSSON, LÄRARNAS RIKSFÖRBUND:

”Ur pensionssynpunkt är det viktigt att inte fastna i en deltidsfälla, utan att jobba heltid. Vad gäller den statliga pensionen kan man lite förenklat säga att man har sin inkomst skyddad i fyra år per barn, men sedan tar den statliga pensionen stryk. Även tjänstepensionen påverkas negativt av deltidsarbete.

Det är viktigt för den här personen att spara. Det kanske inte behöver vara ett specifikt pensionssparande, men se till att spara eller amortera på bostadslån. Börjar man spara i tid räcker det med en liten slant per månad.”

Lärare 2

Gymnasielärare, 45 år

Tjänar 28 600 kronor, efter 18 år i yrket. Anställd på friskola sedan fyra år tillbaka, efter att tidigare ha arbetat på kommunal gymnasieskola. Pensionssparar 300 kronor i månaden och har gjort så i tre år.

KRISTINA KAMP: ”Kolla att friskolan verkligen har tjänstepension! Om inte, kräv löneförhöjning eller att skolan på annat sätt kompenserar. Fundera på hur du pensionssparar. Måste du spara? Behöver du spara mer varje månad? Finns det andra sätt, till exempel att amortera på lån?

Både fall 2 och 3 ska gå in och göra en prognos på minpension.se. Där finns dina egna siffror! Du loggar in med personnummer och beställer en pinkod om du inte har e-legitimation. Fyll i att du vill ha in de uppgifter som finns om dig. Då kommer allt att samlas in, även om du jobbat hos flera olika arbetsgivare, dock inte utlandsjobb, och även ditt privata pensionssparande om du har något sådant. Sedan kan du se hur mycket du sannolikt kommer att få som pensionär om du jobbar på som nu. Det går även att se vad som händer med pensionen om du vill sluta tidigare, bara ta ut hälften eller jobba längre. Dock – kommunala pensioner är faktiskt de som inte alltid fungerar hela vägen. Om något verkar konstigt så ta kontakt med pensionshandläggaren i kommunen där du bor.”

BJÖRN CARLSSON: ”Den här läraren är anställd på friskola och då är det viktigt att kolla att det finns kollektivavtal och därmed tjänstepension. De flesta har det, men avtalen kan se olika ut. Det här är en ganska genomsnittlig lärare. Den som har bytt arbetsgivare ofta har antagligen tjänstepension från flera olika håll. Det är viktigt att kolla upp. Du måste ansöka hos den som förvaltar din pension när du vill börja ta ut den.”

Lärare 3

Gymnasielärare, 60 år

Tjänar 31 600 kronor, efter 35 år i yrket. Har under alla år varit kommunalt anställd. Vill gärna gå i pension om två år, alltså vid 62 års ålder. Har inget privat pensionssparande.

KRISTINA KAMP: ”Gör en prognos och se vad som händer med pensionen om du går tidigare eller senare. Fundera på hur många år du ska ta ut tjänstepensionen på. Tänk på att pension har sämre ”löneutveckling” än lön, så ha marginal från början. Bor du tillsammans med någon så våga tänka tanken på vad som händer om han eller hon dör före dig. Vad händer då med din ekonomi?”

BJÖRN CARLSSON: ”Det är sent, men inte för sent, att börja bry sig om pensionen nu. Det den här personen kan styra över är framför allt när han eller hon väljer att gå i pension. Vill man gå vid 62 gäller det att planera och göra en kalkyl. Se över utgifter, ta hjälp av pensionshandläggaren i kommunen och sök information från Pensionsmyndigheten. Har man inte råd, så försök att jobba några år till. Om man går vid 62 eller 67 år gör jättestor skillnad för pensionen.”

SÅ HAR VI RÄKNAT:

Förutsättningarna för pensionsberäkningarna är att samtliga tre lärare tjänat in allmän pension från 23 års ålder och tjänstepension från 28 års ålder. Lärare 1 jobbar 75 procent till och  med  år 2015 och därefter heltid. Beräkningarna är gjorda med konstant penningvärde, vilket är det gängse.  Lönernas storlek antas vara konstant, avkastningen på pensionerna 3,5 % och avgiftsbelastningen är densamma som hos Min Pensions.

Källa: Pensionsprognoserna är gjorda av Minpension.se.

PENSIONENS OLIKA DELAR

Pensionssystemet illustreras ofta som en pyramid med olika byggstenar. I botten återfinns den ALLMÄNNA PENSIONEN, som är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Den allmänna pensionen är i sin tur uppdelad i:

•Inkomstpension: Till denna avsätts årligen 16 procent av din lön och övriga skattepliktiga ersättningar.

• Premiepension: Är också inkomstgrundad. Hit avsätts varje år 2,5 procent av din lön + andra
skattepliktiga ersättningar. Du kan själv påverka din premiepension och placera dina pengar. Gör du inget aktivt val hamnar pengarna i Sjunde AP-fonden – AP7 Såfa.

• Tilläggspension: Berör personer födda mellan 1938 och 1953 och ersätter det gamla pensionssystemets ATP.

• Garantipension: Är ett grundskydd för den som fyllt 65 och haft ingen, eller mycket låg, arbetsinkomst.

Pyramidens mellersta byggsten utgörs av TJÄNSTEPENSIONEN. Den är kollektivavtalad och betalas in av din arbetsgivare och består av ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring.

För kommunalt anställda lärare kallas avtalet KAP-KL. Är du privat anställd måste du kolla upp om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Om inte riskerar du att helt gå miste om tjänstepension. Friskoleavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd garanterar tjänstepension enligt ITP-planen. Du kan få tjänstepension från flera olika håll.

Toppen av pyramiden utgörs av ett frivilligt PRIVAT PENSIONSSPARANDE. Om du pensionssparar i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto kan du göra
skatteavdrag för detta med maximalt 12 000 kronor/år.

Källor: Pensionsmyndigheten, Skatteverket.

INDIVIDUELL PENSIONSRÅDGIVNING

– Är man med i Lärarnas Riksförbund går det att få hjälp via Lärarförsäkringar. Förbundet kommer under hösten att anordna möten med pensionsinformation, och det går också att få individuell rådgivning, säger Björn Carlsson.

ÄR DU KVINNA?

– De kollektivavtalade pensionsavtalen kommer från och med i år vara könsneutrala, vilket innebär att kvinnor kommer att få lägre premier. Tidigare har man tagit hänsyn till att kvinnor lever längre men det får man inte göra i framtiden. I privata tjänstepensionslösningar finns det inga sådana krav, så då kan det bli dyrare för kvinnor, säger Kristina Kamp.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Fortsatt strid om friskolors skolpeng och kösystem

Skolkö

Några avfärdar utredningens förslag, andra stödjer dem fullständigt.

Annons
Annons
Annons
Coronaviruset

LR om nya riktlinjer: Mindre oro men ökad arbetsbelastning

Corona

”Med fler elever hemma blir det tuffare för lärarna”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

FHM vänder: Barn ska stanna hemma från skolan

Corona

Symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Annons
Annons

Kornhall efter nya beskedet: ”Bra första steg, Anna Ekström”

Corona

”Vi behöver en smittskyddspolitik i skolan som bygger på internationell evidens, inte enstaka svenska myndighetspersoners tyckanden.”

Annons

Uppdaterad: 23 frågor och svar om corona

Corona

Det här gäller för dig som lärare.

Var fjärde skola följer inte corona-riktlinjer

Covid-19

”Man måste skydda personalen utifrån de riktlinjer som finns.”

Lärarens inbjudan: ”Välkommen på studiebesök i verkligheten, regeringen”

Debatt

”I klassrummen behövs inget avstånd, handsprit eller munskydd. Nån elev kan spy, må illa och hosta till men de är i skolan, trots alla rekommendationer från FHM”

Kommentera

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Corona

Trots larmen – den rekordstora bristen på vikarier kvarstår. 

Kornhall: Om Tegnell menar allvar borde han skämmas

Covid-19

”...och det borde de som är ansvariga för hans anställning också göra”, skriver Per Kornhall.

”Arbetsgivare måste sluta misstänkliggöra lärare”

Corona

För att regeringens beslut om distansundervisning ska få effekt krävs en större tillit, enligt LR. 

Specialpedagogik

Så hanterar specialpedagogen Agneta sina tre roller i skolan

Specialpedagogik

Arbetar som specialpedagog, lärare och fackligt ombud.

Fackligt

Europeiska facken ska bidra till en starkare lärarkår

Fackligt

”Viktigt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans.”

Arbetsmiljö

Så vände skolan den negativa trenden

Likvärdighet

"Innan vi gjorde vår helomvändning var det ganska rörigt i skolan. Det var konflikter och barn som var ledsna."

Forskning

Unik virtuell praktik ska stärka läraryrket

Forskning

"Alltför många lärarstudenter upplever ett stort glapp mellan vad de har läst på universitetet och vad de sedan får göra ute i verkligheten."

Offentlighetsprincipen

Nej till offentlighetsprincip för friskolor: ”Ett hån mot lärare”

Sekretess

Vänsterpartiets förslag om att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har nobbats.

LR kritiserar nytt nej till offentlighetsprincip

Insyn

”Jättetråkigt” tycker LR:s Åsa Fahlén om att utbildningsutskottet röstade nej till att införa offentlighetsprincip på alla skolor.

Upprop för vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Lärarupprop

”Nu väntar vi på att politikerna ska börja agera.”

24 av 30 grundsärskolor har brister i arbetet

Granskning

Skolinspektionen granskning av grundsärskolor i landet visar att 24 av 30 skolor har ett eller flera arbetsområden som behöver utvecklas.

 

Debatt

”Förslagen innebär en direkt form av särbehandling”

Debatt

Debatt Förslagen för att skapa en mer likvärdig skola bör inte genomföras, skriver forskaren Hrvoje Kap.

Kommentera

Ta inte skärmen från barnen – sitt med och vägled istället

Debatt

Debatt "Svärordet fan har byts ut mot fuck och de busiga påhitten med tejp på kranen har blivit att doppa någon annans tandborste i toaletten och filma det", skriver läraren Elin Bengtsson.

Kommentera

”Viktigt att ge eleverna bevis på vår värme”

Debatt

”Lärare som förmår visa känslor, reagera, agera – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för”, skriver läraren Johanna Söderberg.

Kommentera

”En kamp att få bli en del av Sverige”

Debatt

”Många beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd är steg bakåt i utvecklingen”

Kommentera

Här får alla grundskollärare lokalt lönelyft

Lärarlöner

Grundskollärare i Luleå lovas extra löneförhöjning – på en procent.

Modellen minskade mobbning i skolorna med 40 procent

Forskning

Gävle kommuns skolor minskar mobbning kraftigt genom att arbeta med forskningsbaserade Gävlemodellen. 

Lärarbristen

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Forskning

"Vi måste arbeta på bred front för att komma framåt".

Debatt

”Gymnasieskolan ska inte vara lika för alla”

Debatt

”Friare utformning av program bör uppmuntras, och gymnasieexamen genom ett frivilligt examensprov likt International Baccalaureate-systemet bör införas”, skriver Erik Berg (L) och Linn Rydberg (L).

Kommentera

Elevassistenter kan leda till sämre elevresultat

Forskning

Ny forskningsöversikt väcker frågor om elevassistenternas roll i skolan.

Arbetsmiljö

Föräldrar använder status som påtryckningsmedel

Arbetsmiljö

Poängterar titlar och tar med juridiska ombud på betygssamtal – påstridiga föräldrar problem för skolor i välbärgade områden. 

”Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman”

Debatt 

"Relationen mellan elev och lärare blir skev om läraren trippar runt och är rädd", skriver gymnasieläraren Gunilla Margareta Zuleta.

Kommentera

”SFI-elever riskerar stora kunskapstapp med distansundervisning”

Debatt

”Det är av yttersta vikt att eleverna inom vuxenutbildningen kan upprätthålla sin undervisning”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

Kommentera

Skolverkets GD hyllar LR-kritik i läckt e-post

Kritik

”Osmakligt”, ”skamligt” och ”feberdrömskt”. Det är några lärarreaktioner på Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons e-post, skickat till Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Arbetsmiljö

Facket larmar: Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Lärare på Anders-Olofskolan i Ragunda kommun larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Detta har fått facket att kräva åtgärder.

Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM

Resurser

Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, förstå och hantera läs- och skrivsvårigheter.

Debatt

”Inför offentlighetsprincipen för samtliga skolor”

Debatt

"Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar uppdraget på allra största allvar", skriver Daniel Riazat (V).

Kommentera
Likvärdighetsdebatten

Det betyder Academedias ”slopning” av skolkön – egentligen

Skolkö

Academedia-VD:n Marcus Strömbergs rapporterade vilja att slopa skolkön visar sig kraftigt överdriven.

Kornhall: Argumentation med köpt forskning

Likvärdighet

”Ett av de mest försåtliga sätten är att klä sin argumentation i lånta forskarkläder”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Mer läromedel i skolans undervisning”

Debatt

”För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs att befintliga hinder rivs eller nedmonteras”

Kommentera

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Lärare svarar på tre aktuella frågor.

Debatt

”Stärk skyddet mot politisk diskriminering i skolan”

Debatt

"Vi har mängder av exempel på politiskt aktiva som mer eller mindre öppet nekats anställning inom grund- och gymnasieskolan", skriver Mikael Strandman (SD) och Michael Rubbestad (SD).

Kommentera

Analys av lärarlegitimationen: ”Facken var framgångsrika”

Utbildningspolitik

”Facken hade genomslag i sin opinionsbildning.”

Debatt

”Utöka idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan”

Debatt

”Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden”, skriver Gudrun Brunegård (KD).

Kommentera

Kommunen betalar facken skadestånd efter tvist

Fackligt

"Det har varit väldigt tydligt för oss att vi hade rätt."

Debatt

”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut”

Replik

”Det är felaktigt av företrädare för M och S att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen” skriver Kasper Avenbrand (KD).

Kommentera

”KDU berättar inte hela sanningen om förslaget”

Slutreplik

”Det var partistyrelsen som lade fram förslaget om att avskaffa modersmålsundervisning inför Kristdemokraternas partifullmäktige”

Kommentera

Historielärare: ökat fokus på bedömning

Forskning

Mätbara resultat har blivit viktigare för historielärare och tidspress gör att de prioriterar att undervisa i modern historia, visar ny studie. 

Coronaviruset

Läraroro efter ökade sjuktal: ”Läget har förvärrats”

Corona

Mer än var tionde lärare sjukskriven – kollegor tvingas sköta undervisningen i flera klasser samtidigt. 

Ny HD-dom: Brist på stöd är diskriminering

Stöd

HD: Elever med stödbehov har rätt till skadestånd om insatserna dröjer.
– Jättebra att det här kommer, säger NPF-experten Kenth Hedevåg.

Fortsatta kopplingar till extremism – friskola måste stänga

Nedstängning

Eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt Skolinspektionens beslut som skolan nu planerar att överklaga. 

”Barn som flytt hit måste få kosta pengar”

Debatt

”Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter skolor i våra så kallade särskilt utsatta områden”

Kommentera
BETYG OCH BEDÖMNING

Efter kritiken – ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Betyg

Kursbetygen ska slopas och ersättas av ämnesbetyg.

Läromedel

Hela listan: Kommunerna som lägger mest – och minst – på läromedel

Rapport

Elever som bor i olika kommuner får inte samma förutsättningar att klara skolan.

Debatt

”Vill vi vara professionella lärare eller servicepersonal?”

Debatt

”Landets lärare bör resa sig i gemensamt motstånd mot skolkoncernernas expansion”, skriver Marcus Larsson.

Kommentera
Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten undersöker covid i skolan

Corona

En pilotstudie ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och lärare.

LR om FHM:s pilotstudie: ”Viktigt att det undersöks”

Corona

”Det är viktigt att detta undersöks”, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm.

”Det är dags för nationella riktlinjer för skolans hantering av covid-19”

Debatt

”Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket”, skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

Grundskolor stänger efter smittspridning

Coronavirus

Två grundskolor i Huddinge går över till distansutbildning.

Debatt

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Debatt

”Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Kommentera

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Språk

Alltför många elever får inte den svenskundervisning som de behöver – "Behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem."

Debatt

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Debatt

”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström.

Kommentera
Lärarutbildningen

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Beslut

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar.

Liberalerna: Därför vill vi ha obligatoriska test

Replik

”Fler ska inte bara vilja söka sig till lärarutbildningen, lika viktigt är det att fler slutför och tar lärarexamen.”, skriver Roger Haddad (L).

Kommentera

Debatt: Återinför USK:en och öka läraryrkets attraktivitet

Debatt 

”Vi måste slå ett slag för vikten av en rimlig arbetsbelastning”, skriver läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Skolan flaggar om dålig arbetsmiljö: ”Kan bli livsfarligt”

Arbetsmiljö

”Vi blev lovade en ombyggnation, men den rann ut i sanden”, säger skyddsombudet Andreas Ludvigsson.

Hörselpedagogens tips för lugnare klassrum

Arbetsmiljö

Läraren och hörselpedagogen Anita ger tips för mindre buller.

Betyg från åk 4 blir verklighet nästa läsår

Betyg

Rektor ska kunna besluta om att införa betyg från årskurs 4 från och med höstterminen 2021 meddelar regeringen. ”Oseriöst”, menar Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Alexander Skytte: 5 förslag för att göra läraryrket hållbart

Blogg

”Detta är mina fem förslag för att göra läraryrket till ett hållbart och attraktivt yrke som lockar rätt människor.”

Distansundervisning

Språklärare stöttar varandra i distansundervisningen

Språk

Utmaning att hålla elevers motivation uppe – över 100 lärare möttes online för att utbyta råd och erfarenheter. 

engelskspråkiga skolor

Kraftig ökning av engelskspråkiga skolor i Sverige

Internationella skolor

Skolverkets generaldirektör: ”Problematiskt”.

Anna Ekström: ”Svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum”

Internationella skolor

”Vi drar i nödbromsen om det behövs”.

IES: ”Vi är en del av lösningen för att motverka segregation”

Replik

"Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst", skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons