Lärare sökes

Pensionärer kallas in vid lärarbrist

I Norrlands inland är lärarbristen stor precis som på många andra håll. En lösning är att plocka in pensionerade lärare.

Folkbladet har kartlagt lärarbristen i Norrlands inland. Enligt en artikel i tidningen vittnar samtliga åtta inlandskommuner om samma sak, att de har svårt att hitta lärare.

Skolchefen i Lycksele uppskattar att det saknas omkring sex grundskollärare och tio förskollärare. I övriga kommuner ser situationen ut på ungefär samma sätt.

– Vi har inte behöriga lärare överallt, det har helt enkelt inte gått att få tag på. Vi har också löst det så att pensionerade lärare fått hoppa in, säger Lyckseles grundskolchef Samuel Lundström till Folkbladet. 

Störst är bristen i matematik och NO-ämnen precis som på många andra håll.

För att locka behöriga lärare söker man nu lärare betydligt bredare än tidigare. Man har haft en tidig intresseanmälan i lärartidningen för att hinna fånga lärare innan andra kommuner börjar annonsera och för att nå lärare i hela landet, kanske framförallt lärare som kommer ifrån kommunen men flyttat därifrån. Man sprider också annonser på sociala medier.

Grundskolechefen Samuel Lundström säger till tidningen att situation förstås är problematiskt ur skolperspektiv. Samtidigt menar han att det på ett sätt är bra för Norrlands inland.

– Det talas mycket om att det inte finns arbeten här, men inom skolan finns det jobb.

Kommentera