shutterstock_174265457
Förhandlingsläge

Pensionerad lärare: Läge kräva bra villkor

Pensionerade gymnasieläraren Bo Johansson tycker att fler 65+lärare borde ta chansen att undervisa. De har ett bra förhandlingsläge.
–  Som pensionär kan jag kräva bra villkor och säga: jag vill ha det så här.

Om Bo Johansson

Färdig folkskollärare: 1963.
Fil.mag. i biologi och kemi: 1970.
Gick i pension: 2007.
Aktuell med: Fortsätter undervisa.

Bristen på lärare har öppnat möjligheten för lärare som gått i pension att återvända till klassrummen. En av dem är Bo Johansson. 1963 var han färdig folkskollärare, 2007 gick han i pension, men än har han inga tankar på att sluta undervisa.

Och han tycker att fler pensionerade lärare borde ta chansen att återvända till skolan.

– Man behöver inte jobba heltid eller ens halvtid utan kanske bara ta en kurs. Det finns alla möjligheter, säger han.

Som mest har Bo Johansson jobbat 75 procent efter pensionen. I år har han en tjänst på 15 procent och håller i en kurs i naturkunskap på teknikprogrammet. Dessutom ska han undervisa en grupp elever i kemi och biologi som saknar grundskolebehörighet.

Han ser en stor fördel med att undervisa som pensionär.

– Jag har alltid velat vara just lärare, inte socialpedagog eller kurator som jag inte har utbildning för. Nu som pensionär kan jag ställa krav och gå in till min rektor och säga: jag tar den här kursen men resten får skolan ta ansvar för.

Förutom att förbereda och genomföra sin undervisning deltar Bo Johansson när det är dags för betygskonferens och någon elevkonferens. Arbetslagsmöten, andra konferenser, mentorskap och fortbildningar är han inte med på.

– Jag tror att många lärare skulle vilja ha det så, säger han och tillägger.

– Det finns nog många äldre lärare som skulle vilja fortsätta undervisa men som kanske avstår för att de inte vill ta på sig för mycket. Men som pensionär har man ett bra förhandlingsläge. Man har ganska stora möjligheter att få det som man vill ha det.

Bo Johansson betonar att det är bristen på lärare som gör att han fortsätter i klassrummen.

– Jag vill under inga omständigheter stå i vägen för unga, nya lärare som är på väg in i yrket. Men här i Växjö har det saknats lärare och då ställer jag upp.

Du har över 50 års undervisningserfarenhet. Tycker du att den erfarenheten tas tillvara av andra lärare?

– Ja, det tycker jag. Jag har sett många lärare gå in i väggen eftersom de engagerar sig för mycket med massor av kommunikation med varje enskild elev. Jag har sagt att ni orkar inte vara både en duktig lärare i klassrummet och vara så engagerade socialt. Det har en del lyssnat på.
– När det gäller metodiska frågor finns det också ett intresse. Vi hade lärarkandidat nyligen som jag visade hur man kan jobba med tavlan, till exempel. Det hade han inte fått lära sig på utbildningen.

Kommer du fortsätta undervisa i ytterligare tio år?

– Inte i tio år till men så länge jag känner att jag orkar och så länge skolan tycker att jag gör ett bra jobb och behöver mig, så länge kommer jag fortsätta.

Kommentera