Guldläge

Pensionerade lärare eftertraktade vikarier

Allt fler skolor vill ta in erfarna 65-plussare som vikarier. Och när rektorerna konkurrerar om dem blir lönerna därefter.

Drygt 2 200 grundskolelärare var 65 år eller äldre förra läsåret. Det motsvarar 2,5 procent av alla anställda. I gymnasieskolan var andelen 3,4 procent, visar statistik som Skolverket tagit fram åt TT.

Men de siffrorna förväntas öka i takt med att det blir allt vanligare att ta in pensionerade lärare som vikarier för att mota lärarbristen, rapporterar flera medier.

– Fler och fler talar om att försöka locka tillbaka lärare. Jag tror att det ännu är i sin linda, men det sprider sig fort, säger Per-Arne Andersson, ansvarig för skolfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting till TT.

Den bilden delas av de fackliga organisationerna.

– Arbetsgivarnas intresse av att lärare fortsätter efter 65 har naturligtvis ökat efter legitimationsreformen. Det är också vår bild att dessa lärare har ett bra förhandlingsläge, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Irene Holmgren är mellanstadievikarie med 40 års erfarenhet, och hon säger att det ringer rektorer nästan hela tiden. Hon jobbar i team tillsammans med kollegan Britta Ebbesson, även hon pensionär. Och de vet att de är eftertraktade.

– Vi tycker ju fortfarande att det är roligt att undervisa, men vill inte göra det på heltid. Därför delar vi på uppgiften och lägger upp jobbet tillsammans. Det är väldigt roligt, och vi får så mycket uppskattning. Men vi tackar bara ja till de rektorer som ger oss den friheten och visar i lönebeskedet att de värdesätter oss, säger Irene Holmgren.

Paret har dessutom avsagt sig möten och administration som inte är direkt koppad till undervisningen. Samtidigt har de inga problem med att vikariera i stökiga klasser.

– Det kan nog vara ganska skönt för ungarna att det kommer utbildade och rutinerade lärare. Att stoja är roligt en dag, men inte två, säger Britta Ebbesson.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tror dock inte att alltför många pensionerade lärare är villiga att komma tillbaka till jobbet. Och hon påpekar att det inte är någon långsiktig lösning.

– Strategin att rekrytera pensionerade lärare är för mig ett uttryck för en rätt desperat situation, där behovet av lärare vida överstiger tillgången. Det är ett sätt att hantera situationen här och nu, men vi måste få fler unga att välja lärarutbildningen och fler i yrkesverksam ålder att göra karriärbyte och välja skolan, säger hon.

Kommentera