klassrum_0
Introduktionsåret

Personalchefen: ”Det ska inte vara upp till den arbetssökande”

Trots att Skolverket anger att nyexaminerade lärare har rätt till stöd av en erfaren mentor när de börjar jobba är det i praktiken långt ifrån självklart. 
I Linköping finns ingen plan för kvalitet eller jämlikhet mellan skolorna när det gäller den saken.

Nyexaminerade teknik- och biologiläraren Sara Olsson berättar att det var hon själv som såg till att få de förutsättningar hon har rätt till under sitt första år i yrket. Anne Enström är personalchef på utbildningskontoret i Linköpings kommun, och hon säger att de jobbar på att komma tillrätta med introduktionsåret under 2019.

– Det ska ju inte vara upp till de arbetssökande att se till att de får stöd. Vi har ett arbete på gång kring introduktionen, men i dag är det upp till varje skola att ta ansvar för att man följer Skolverkets föreskrifter, säger hon.

Det finns alltså ingen kommungemensam definition av vad en nyexaminerad lärare kan förvänta sig i form av stöd, och inte heller något system för att följa upp vilket arbete som görs ute på skolorna. Men Anne Enström tror att det är viktigt för kommunen som arbetsgivare att täppa till den luckan.

– Dels ser vi det som en viktig rekryteringsfaktor att kunna säga att nya lärare får det stöd de behöver, dels för att minska risken för sjukskrivning och liknande. En bra introduktion gör att våra anställda jobbar kvar och mår bra.

Inte heller mentorernas förutsättningar ser likadana ut på olika skolor. Tidigare fick mentorer i Linköping både ekonomisk ersättning och tid avsatt för uppdraget, men i samband med att reglerna förändrades kring lärarlegitimationerna så togs det bort.

– Ersättningen behöver vi hantera inom vanlig löneöversyn. Att man ska bidra till att utveckla nya lärare står högt bland kriterierna. Sedan ska vi hantera tiden inom ramen för tjänstehanteringen, så att det inte blir en för stor belastning, säger Anne Enström.

Kommentera