datorbok
OECD

PISA: Mycket IT ger dåliga resultat

Tillgången till datorer i skolan är stor. Men sätten att använda tekniken rätt hänger inte med, visar ny PISA-studie. Satsa på lärare och IT – i den ordningen, uppmanar Lärarnas Riksförbund.

PISA-rapporten

Läs hela rapporten om it-användning och elevresultat i PISA 2012 här.

En ny delrapport från PISA-studien visar att de elever som använder internet och datorer mest, både i och utanför skolan, är de som presterar sämst på PISA-proven. Det rapporterar Skolverket.

Svenska elever är i genomsnitt online 39 minuter under skoltid varje dag, i jämförelse med OECD-genomsnittet på 25 minuter.

18 procent av eleverna använder internet en till fyra timmar per dag. En mindre andel, sex procent, använder internet över fyra timmar på skoltid varje dag. Det är dessa elever som har de genomgående lägsta resultaten i läsförståelse och matematik såväl som digital läsning och digital matematik.

Elever som i studien uppgett att de använt datorer på matematiklektionerna under den senaste månaden har i genomsnitt lägre resultat på både digitala och analoga matematikprovet. Samma mönster finns i OECD-länderna, men skillnaderna är större i Sverige.

OECD slår dessutom fast att 13 procent av landets 15-åringar använder internet mer än sex timmar – en vanlig vardag efter skolan. Det extrema internetanvändandet, som OECD kallar det, är mer än något annat OECD-land. 

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, är inte förvånad över studien. Han menar att det blir problematiskt när datorer och IT blir mer förströelse än lärande.

– Datorer och IT ska användas mer genomtänkt och medvetet än idag. Att de 15-åringar som surfar mer än fyra timmar om dagen presterar sämre i matematik och läsförståelse, är en tydlig signal om att den nya tekniken inte används för att utveckla lärandet, säger han.

Lärarnas Riksförbund har tidigare krävt en sammanhållen och nationell it-strategi, och påpekar vikten av att använda tekniken rätt, där läromedlen är i fokus. Men också att Sverige måste satsa mer på lärarna.

– De nya Pisa-resultaten visar att IT i skolan inte främst ska handla om IT, utan om lärande, säger Bo Jansson.

Kommentera