anne_och_boras
Lärarbristen

Planen som ska lösa lärarkrisen

Här är planen som ska lösa lärarbristen i Borås skolor.
Högre lön, studiecoacher och hitta lärare i Finland är några de 28 förslag som ska locka fler lärare.
– Detta är ett bra första steg. Nu börjar det viktiga arbetet, säger Anne Pihlo, kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Borås.

Här är några punkter i handlingsplanen

– Studiecoacher rekryteras till eleverna för att avlasta lärarna.

– Lönerna höjs för alla medarbetare. Samtliga lärare i grundskola och gymnasieskola som inte omfattades av lärarlyftet får till exempel 1000 kronor i månaden i höjd lön.

– Flera skolor får fler lärare.

– Lärarnas arbete med nationella prov minskas.

– Villkoren förbättras för lärare som väljer att jobba vidare efter 65.

– Handledning av lärarstudenter premieras bättre.

– Karriärtjänster inrättas i förskolan.

Lärarnas arbetssituation har varit ett hett diskussionsämne i Borås under det senaste året. Det har varit stora svårigheter att få tag på lärare och rektorer, många söker sig vidare till andra skolor – vilket har inneburit att lärarnas arbetsmiljö blivit allt sämre. Därför tillsatte kommunen i höstas en grupp för att titta närmare på lärarnas situation och löner. Gruppen har letts av förvaltningscheferna för skola, förskola och gymnasieskola, fackliga representanter, Borås Stads personalchef, förhandlingschef samt organisationsutredare.

Under måndagen presenterade Borås kommunchef Svante Stomberg en handlingsplan för skolan i regionen. Handlingsplanen har fokus på tre områden: Lönebildning, arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning inom skolområdet. Totalt innehåller handlingsplan 28 olika förslag.

Angående löner handlar det bland annat om 1 000 kronor extra i månaden till de lärare som inte fick lärarlönelyftet, samt 1 000 kronor extra till lärare på skolor i socialt utsatta områden, däribland Fjärdingsskolan. Vissa lärare på grundskolan kan få upp till 3000 kronor mer i månaden.

– Det är viktigt att vi skickar tydliga signaler om vad man kan vänta sig i sin yrkesutveckling som lärare, vad gäller lön och andra villkor. Det är ett sätt att visa att vi värdesätter vår personal, säger kommunalrådet Annette Carlson (M) om handlingsplanen till Sveriges Radio Sjuhärad.

Anne Pihlo, kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Borås, tror att åtgärdsplanen kommer tas emot olika av lärarna.

– Som kommunalombud vet man att vissa kommer att bli nöjda och andra kommer tycka att det inte är mycket att hänga i granen. Men det är många medlemmar som har gått runt och väntat på det här, säger Anne Pihlo till Skolvärlden.

Hon berättar att hon känner sig hyfsat nöjd med den nya handlingsplanen. Hon hade önskat mer för att lösa den tuffa arbetsmiljön.

– Det handlar mer om arbetsmiljön och situationen som är på skolorna – och det har vi inte sett någon lösning på ännu. Jag hade velat se mer kring det. Detta är ett bra första steg. Nu börjar det viktiga arbetet.

Som en åtgärd för att lösa rekryteringen av lärare föreslås att rekrytera dem från Finland, där det i dag finns ett överskott av lärare.

För att förbättra lärarnas arbetsvillkor ska grundskolan få 19 extra lärartjänster, samt sex stycken studiecoacher som ska avlasta lärarna.

– LR hade ett förslag om att tillvarata fler av de tjänsterna för studiecoacher, och förslog 15 tjänster. Men det blev sex och det är betydligt mindre. Men det är i alla fall en början. Vi hoppas på att man ska kunna utveckla den här idén och se att det faktiskt kommer kunna främja arbetsmiljön för lärarna, säger Anne Pihlo.

Som studiecoach är det tänkt att man ska tilldelas arbetsuppgifterna som mentorerna i dag har.

– Lärarna ska bli befriade från mentorsuppgifterna mer eller mindre. Men eftersom det blir så få tjänster, så får man göra någon försöksvariant. Men tanken är att lärarna ska få mer tid att koncentrera sig på undervisningen och planeringen av undervisningen. Mycket av den tiden som man skulle ha behövt ha går i stället till sociala frågor som är kopplade till elever som behöver mycket uppmärksamhet, säger hon och fortsätter:

– Det är en tidsvinst för lärarna, men det handlar också om mentalt. Man kan inte ha så mycket saker i huvudet samtidigt som man ska vara en god pedagog.

Det har under året rapporterats om en tuff arbetssituation för lärarna i Boråsregionen och den situationen som beskrivs stämmer, menar Anne Pihlo.

– Vissa lärare på vissa skolor har oerhört tufft, i flera bemärkelser. Någonstans är det så att det som får tålamodet att tryta är att man år efter år inser att man, förutom den höga arbetsbelastningen, ligger långt ner på skalan av löner.

Anne Pihlo är glad att Lärarnas Riksförbund fick möjlighet att vara med i arbetet kring handlingsplanen.

– Det är ingen självklarhet att man blir medbjuden i ett sådant arbete. Det visar att man har lyssnat på våra argument och den kritiken vi har först fram tidigare. Man inser att det är viktigt vi som finns i verksamheten också finns med i skolutvecklingsfrågor.

Här kan du läsa om alla förslag i handlingsplanen.

Kommentera