ordningklassrum
Lärarsatsning

Plugga till lärare – och få betalt

Huvudmännen i Dalaregionen ska pröva ett nytt sätt att rekrytera lärare tillsammans med Högskolan Dalarna. Blivande lärare ska kunna plugga och jobba samtidigt och få lön från huvudmännen.
– Vi måste ta vårt ansvar för lärarrekryteringen, säger Inga-Lena Spansk, grundskolechef i Mora.

Två vägar

Lärarstudenten arbetar och studerar parallellt. Det finns i pilotprojektet två alternativ:

Grundskollärarutbildning 4-6 med inriktning mot NO/Teknik

Ett kontrakt/anställning mellan skolhuvudman och student upprättas. Kontraktet reglerar en heltidsanställning där deltidsarbete (50%) på en skola samt deltidsstudier (75%) på lärarutbildningen ingår. Under förutsättning att studenten fullföljer avtalet så erhålls en lön på lägst 18 000 kr/månad.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

För de som redan är verksamma som vikarier och obehöriga lärare men saknar en del i sin högskoleutbildning för att erhålla lärarlegitimation erbjuds en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 50%.

Denna kortare utbildningsväg kombineras med en anställning hos huvudman och anpassas utifrån den tidigare högskoleutbildningen, så att det skapas gynnsamma förutsättningar för att slutföra studierna, erhålla lärarlegitimation och samtidigt arbeta.

För kommunen innebär detta en möjlighet att skräddarsy rekryteringen till de behov som finns inom olika skolformer och ämnen.

Källa: Högskolan Dalarna

Andelen obehöriga lärare ökar, framförallt i grundskolan. Det visar Skolverkets statistik över läsåret 2016/17.

I Dalaregionen görs nu en lokal satsning för att få fler behöriga lärare. Till hösten kommer det bli möjligt för studenter att finansiera sin lärarutbildning genom att kombinera arbete med studier. Skolhuvudmannen står för lönen och tanken är att studenterna ska kombinera deltidsstudier om 75 procent med halvtidsarbete på skolan.

Bakom initiativet står skolchefer från regionen, representanter från Högskolan Dalarnas lärarutbildning och Pedagogiska utvecklingscentrum i Dalarna.

– Det handlar om att locka fler till yrket och om att göra lärarutbildningen ännu mer relevant. Huvudmännen bidrar med att göra det bra för studenterna rent ekonomiskt och vi gör utbildningen än mer verksamhetsnära och därmed bättre, säger Bengt Ericsson, chef för Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna.

Pilotomgången vänder sig till två målgrupper. Dels till de som vill utbilda sig till grundskollärare mot årskurs 4-6 med inriktning naturvetenskap och teknik och dels till personer som vill komplettera tidigare studier med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

–Målet är ju de på sikt ska bli legitimerade lärare och då kommer de vara mycket väl förberedda för sin lärarroll, Bengt Ericsson.

Inga-Lena Spansk, skolchef för grundskolan i Mora, en av de kommuner som är med i projektet. 

– Vi måste ta vårt ansvar som huvudman för att klara kompetensförsörjningen framåt. Vi kan inte vänta på att staten ska lösa detta utan vi vill göra vad vi kan för att fler ska utbilda sig till lärare. Sen vill vi också höja kvaliteten på utbildningen, säger hon.

Projektet är bara i sin linda och kommer utvecklas under tiden, menar hon. Men studenten kommer ha en anställning från dag ett, och få ta större och större ansvar under utbildningens gång.

– Vi har många redan idag som läser till lärare och jobbar samtidigt. Men då är det på eget bevåg och helt ostrukturerat. Nu bygger vi en struktur för det.

Vad hoppas ni med satsningen?

– Vi hoppas att det ska höja kvaliteten på dem som går ut lärarutbildningen samt att det ska öka intresset för att bli lärare.

Hanna Meijer Holmqvist, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Dalarna, berättar att förbundet kopplades in först i ett ganska sent läge i processen och att man därför inte kunnat ha så många synpunkter på utformningen.

– Vi är lite kluvna. Det är förstås bra om det här leder till fler lärare men det är jätteviktigt att det görs på ett bra sätt. Lärarstudenterna måste känna att de får bra stöd och det måste finnas möjlighet att göra justeringar i tjänsterna vid behov.  

Studier om 75 procent i kombination med halvtidsjobb kan bli tufft.

– Huvudmannen måste se till att de får stöd, så att det inte blir för mycket och de blir avskräcka istället. Det är viktigt med en bra start så att man vill stanna i läraryrket. Arbetsgivarna måste se till att dessa personer får tjänster som är hanterbara.

Kommentera