Gymnasiet

Prisade gymnasieläraren: ”Att bygga tillit tar tid”

emma_kelly_johansson_dubbelbild

”Jag tycker att det är superspännande att inspirera eleverna till att upptäcka och sedan jobba med det som de älskar och livnära sig på”, säger Emma Kelly-Johansson, lärare i företagsekonomi och prisad av Kungliga Vitterhetsakademien för ”berömvärd lärargärning”.

| Foto: Shutterstock och privat
Pristagare 2022

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet 2022 – inriktat mot samhällskunskap, ekonomi och geografi:

  • Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan i Linköping är lärare i företagsekonomi och driver med engagemang och målmedvetenhet utvecklingen av ekonomiämnet vid Katedralskolan framåt. Med sin pedagogiska skicklighet och sitt genuina intresse för ungdomar bidrar hon till hög kvalitet och goda resultat i utbildningen.
  • Katrin Bienzle, Globala gymnasiet i Stockholm, är lärare i geografi. Hon har ett djupt engagemang i frågor som berör geografiämnets samhällsvetenskapliga kärna och knyter i sin undervisning an till aktuella forskningsfrågor som t.ex. demokrati och makt utifrån rumsliga perspektiv.
  • Prissumman är 50 000 kr till vardera pristagare och 20 000 kr till respektive skolbibliotek.

Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan i Linköping, belönas med Kungliga Vitterhetsakademiens pris på 50 000 kronor för berömvärd lärargärning.
– Jag känner en stor stolthet och tacksamhet att ha fått priset och jag är väldigt glad för att skolan också får 20 000 kronor till biblioteket, säger hon.

Emma Kelly-Johansson, som undervisar i företagsekonomi, entreprenörskap, ledarskap och organisation, tilldelas utmärkelsen för att hon ”med engagemang och målmedvetenhet driver utvecklingen av ekonomiämnet framåt”. Hon lovordas för sin pedagogiska skicklighet, genuina intresse för ungdomar, och att hon bidrar till hög kvalitet och goda resultat i utbildningen.

– Utmaningen för eleverna när det är ett nytt skolämne som företagsekonomi är att det kan upplevas som väldigt intensivt. Det finns bland annat mängder av nya begrepp och modeller som ska bearbetas och nötas. Detta tar tid och kräver tålamod från alla samt en pedagogisk flexibilitet av mig som lärare att hitta olika vägar att nå fram till var och en.

Utstakad väg

I samband med att hon fick utmärkelsen förklarade hon att hon vill väcka elevens inre entreprenör.

– När jag gick på gymnasiet i England i början av 1990-talet pratades det inte om entreprenörskap som ett möjligt yrke. Jag lärde mig företagsekonomi men vägen var utstakad mot en anställning inom ett företag i stället för en egen resa inom entreprenörskap. Jag älskar att mina elever kan välja mellan att plugga vidare, ta en anställning eller driva eget företag efter gymnasiet. Att alla vägar finns tillgängliga för dem.

Hon förklarar att det för henne handlar om att hjälpa elever att inse att eget entreprenörskap finns inom räckhåll.

– Jag tycker att det är superspännande att inspirera eleverna till att upptäcka och sedan jobba med det som de älskar och livnära sig på. Jag får alltid en kick av att se tidigare elever starta eget och lyckas med sina företag.

Vilka är de största utmaningarna som lärare?

– Det kanske låter uttjatat men för mig, liksom för många andra lärare, är det brist på tid som är den största utmaningen. Att bygga relationer som leder till tillit och tillåter ett tryggt arbetsklimat och klassrumskultur tar tid. Likaså att vara flexibel och öppen för exempelvis nya pedagogiska metoder, ny teknologi, och nya kollegiala samarbeten. Nya sätt att lära ut tar också tid.

Starkt intresse

Hon berättar hur hon brinner för såväl det personliga mötet som utvecklingsarbetet, och att hon önskade att det fanns mer tid för det. Hennes drivkraft bottnar i ett starkt intresse för andra.

– Både när det gäller samarbete med mina elever och kollegor så mår jag själv bäst och får min energi i samverkan med andra. Sedan så älskar jag mina ämnen med entreprenörskap i centrum.

Det personliga mötet med eleverna och kollegor och samarbetet lärare emellan framhåller hon som det bästa med yrket.

– Att känna att vi kämpar mot ett gemensamt mål och att vi samtidigt har roligt tillsammans. Som vi säger på engelska “time flies when you’re having fun” och jag kan lova att jag aldrig tittar på klockan och önskar att tiden ska gå fortare.

En resa till England

Vad ska du göra med prissumman, 50 000 kronor?

– Det blir nog en resa med familjen till England i år. Det skulle verkligen vara roligt efter flera år av pandemi.

Förutom Emma Kelly-Johansson får också Katrin Bienzle, lärare i geografi vid Globala gymnasiet i Stockholm, Kungliga Vitterhetsakademiens pris. Hon får det ”för sitt djupa engagemang i frågor som berör geografiämnets samhällsvetenskapliga kärna och för att hon i sin undervisning knyter an till aktuella forskningsfrågor som demokrati och makt utifrån rumsliga perspektiv”.

Kommentera