andt_nytt

Stefan Eriksson, Margareta Bolmgren, Daniel Fredriksson och Göran Haglind

ANDT

Prisas för drogförebyggande arbete

Projektet ”ANDT på schemat”, som drivs av Borlänge kommun, får priset Årets förebyggande insats. 

Syftet med projektet ”ANDT på schemat” är att stärka undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i högstadiet. Ny har satsningen, som drivs av Borlänge kommun, uppmärksammats av Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Igår fick projektets projektledare och pedagoger motta priset för Årets förebyggande insats.

”Ett antal drivna pedagoger har identifierat och fyllt en lucka, som inte täppts till på nationell nivå. De har arbetat fram ett metodmaterial som fokuserar på att höja förmågan hos elever när det gäller källkritik och ANDT. Materialet följer tydligt läroplanens mål och tränar de förmågor som Skolverket pekat ut som viktiga”, står det i juryns motivering.

Det är inte ovanligt att skolundervisning om alkohol, narkotika, tobak och doping begränsas till temadagar eller enstaka lektioner. Forskning har visat att punktinsatser sällan får effekt på ungdomars konsumtion av alkohol och droger och därför tackade Borlänge 2013 ja till bli pilotkommun när Länsstyrelsen Dalarna skulle utveckla området, står det i ett pressmeddelande.

Stefan Eriksson, lärare i årskurs 7-9 på Forssaklackskolan har använt materialet i sina klasser och var med vid gårdagens prisutdelning.

– Ungdomar söker information på nätet idag, och alltför ofta är informationen de hittar om alkohol och narkotika vinklad, förskönande eller helt felaktig. Som lärare behöver vi ge dem verktyg att tänka kring vem som är avsändare av informationen, och vem som vinner på att felaktig information sprids. Det ger ungdomarna ett annat utgångsläge när de ska fatta beslut om sin hälsa och sitt framtida liv.

Vid prisutdelningen närvarade, förutom Stefan Eriksson, även Daniel Fredriksson, lärare på Domnarvets skola och projektledarna Margareta Bolmgren och Göran Haglind tillsammans med Stefan Eriksson. 

Kommentera