camillakemi

Camilla Christensson är kemilärare på Katedralskolan i Lund.

Kemi

Prisvinnaren: Kemin behöver förankras i vardagen

Kemi är inte något som bara angår kemister utan påverkar alla. För sin förmåga att förankra ämnet i vardagen har kemiläraren Camilla Christensson i Lund fått Kungliga vetenskapsakademiens pris.
– För att eleverna ska tycka att kemiundervisningen är relevant behöver du sätta den i ett sammanhang, säger hon.

Beijerstiftelsens Lärarpris

Beijerstiftelsens Lärarpris innebär 50 000 kronor till varje lärare personligen och 20 000 kronor till deras skola för att finansiera naturvetenskapliga aktiviteter samt inköp till skolornas bibliotek.

Priset är till minne av Ingvar Lindqvist och finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Det har delats ut av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 1991. Nomineringarna till priset görs av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever.

Camilla Christensson, gymnasielärare på Katedralskolan i Lund och lektor i naturvetenskaplig specialisering, har fått Kungliga vetenskapsakademins pris. Motiveringen till priset uppges vara hennes ”kontextbaserade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen. Camilla Christensson är en lärare med lång erfarenhet, djup kunskap och i ständig utveckling genom sina forskningssamarbeten”. Exempel på anknytningen till vardagen är hur elever under första året på gymnasiet får analysera produkter hemifrån.

– De får ta med sig en valfri produkt hemifrån och de väljer oftast hudvårdsprodukter eller hygienartiklar, exempelvis schampo, tandkräm, sminkborttagning, deodorant och så vidare. Vi går igenom olika faktakunskaper samtidigt som vi labbar parallellt och utöver att de får arbeta med kemikalier som jag vill att de ska undersöka får de labba med sin produkt. De gör experiment och går igenom innehållsförteckningen för att försöka förstå vad som har orsakat exempelvis pH-värdet eller lösligheten. Sedan får de leta information om hur en viss substans från produkten påverkar människokroppen eller miljön om den var på egen hand. 

Camilla Christensson säger det viktiga är att få eleverna att se det relevanta i det som de ska lära sig, men för att göra det måste de kunna relatera till innehållet.

– För att få eleverna intresserade av det centrala innehållet i läroplanen har de fått ta med sig någonting hemifrån för att göra det stimulerande för dem. Alla får olika resultat som de kan jämföra med varandra: ”Ah fick ni så? Min ser ut så här”. Labbar är oftast likadana för alla.

Hon känner sig överraskad över att ha fått priset.

– Jag är lite överrumplad, men det är lite av en bekräftelse att det jag gör och tror på uppskattas och en uppmuntran till att jag borde fortsätta med det.

Camilla Christensson tycker det är viktigt att eleverna lär sig att kemi inte bara angår kemister eller personer inom kemiindustrin eller liknande utan något som berör alla.

– Jag ser kemi i allting. Det finns överallt i vardagen, det är vad som finns i schampoflaskan eller varför livsmedel beter sig som de gör. I den nuvarande läroplanen har alla naturvetenskapliga ämnen med att eleverna ska utveckla förmågan att argumentera och ta ställning i olika frågor när ämnet berör individ och samhälle. Det som känns mest självklart är miljöpåverkan, för att kunna ta ställning i samhällsdebatten behöver man förstå kemin bakom.

Kommentera