debatt_modersmal

Sebüktay Kaan, modersmållärare.

Slutreplik

”Problemet kvarstår: Modersmålslärare diskrimineras”

Modersmålsläraren Sebüktay Kaans svar till Skolverket: ”Modersmålslärare diskrimineras, missgynnas och kränks.”

Tack för snabbt svar, Anna Vieru, enhetschef på Skolverket.

Men det är Skolverket som å regeringens/riksdagens vägnar ger lärare legitimation och kommuner lärarlönelyft. Skolverket kan, i juridisk mening, visst känna att man har ryggen fri – och det borde kännas väldigt skönt.

Dock kvarstår problemet: Modersmålslärare diskrimineras, missgynnas och kränks. 

När jag hade anmält Skolverket till Diskrimineringsombudsmannen skickade jag samma brev även till utbildningsminister Gustav Fridolin. 

Sebüktay Kaan, modersmållärare

Kommentera