klassrum_asa
Läraryrket

”Professionsprogram måste få nationella riktlinjer”

Moderaterna och Lärarnas Riksförbund är eniga: lärarnas karriärutveckling behöver gemensamma riktlinjer för att säkra kvaliteten och undvika huvudmännens godtycke.
– Vi vill inte hamna i något som påminner om hanteringen av lärarlönelyftet, säger LR:s Åsa Fahlén.

Svenska lärare ägnar sig åt kompetensutvecklingsaktiviteter i 3,6 dagar per år, att jämföra med ett snitt i OECD på 9,1 dagar per år. Detta enligt OECD:s internationella undersökning TALIS.

Skolkommissionens förslag att införa ett professionsprogram för lärare och skolledare i syfte att främja yrkesgruppernas kompetens- och karriärutveckling har brett stöd i riksdagen, men hur det ska se ut är ännu inte klart. En öppen fråga är i vilken mån lärarnas karriärsteg ska definieras på nationell nivå kontra ute hos huvudmännen.

Av flera skäl, och med en blick bakåt på de kritiserade sjösättningarna av karriärreformen och lärarlönelyftet, menar Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall att svaret är givet.

– Vi måste ha nationella mål för att säkerställa kvaliteten och likvärdighet över hela landet. Vi ser ju hur olika det ser ut runtom i landet idag efter att karriärreformen tolkats av huvudmännen, säger hon.

Hon får medhåll av Lärarnas Riksförbunds (LR) ordförande Åsa Fahlén.

– Det handlar om att professionsprogrammet ska leda till en bättre skola. Det ska premiera det som faktiskt visar sig vara effektiva metoder och då spelar det ju ingen roll om du jobbar i Ystad eller Haparanda. Det är viktigt att det finns en tydlig ram och det måste fastställas nationellt, säger hon.

Finns det inte en risk att det resulterar i ännu en reform som begränsar lärarnas handlingsfrihet snarare än stärker dem?

– Jag tror att det måste finnas nationella riktlinjer och ramar, men i och med det säger man inte att det ska vara exakt likadant på varje skola – lärare och rektorer måste utgå från förhållandena på sin skola. Men utvecklandet av olika metoder måste kunna göras nationellt istället för att man sitter och uppfinner hjulet på flera ställen samtidigt, säger Åsa Falhén.

Björn Åstrand leder det pågående statliga utredningsuppdraget ”Nationell samling för läraryrket” som går ut på att utveckla lärarprofessionen och öka läraryrkets attraktionskraft. Där ingår att utreda hur ett professionsprogram kan se ut. Han lämnar sin slutrapport till regeringen i december.

Kommentera