karolina_parding

Karolina Parding är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

| Foto: Foto: Luleå tekniska universitet
Forskning

Professorn: ”Ge lärarna möjlighet att styra sitt arbete”

Lärarna vet vad de behöver för att kunna göra ett bra jobb och bör få större möjligheter att styra hur deras arbete organiseras.
Det säger Karolina Parding som är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

På uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap genomförde Karolina Parding i fjol tillsammans med en kollega en stor kunskapsöversikt kring vilka organisatoriska faktorer som är betydelsefulla för anställdas hälsa, välbefinnande, effektivitet och produktivitet. Översikten omfattar 80 vetenskapliga artiklar.

– För att medarbetare ska må och prestera bra behöver arbetet organiseras på ett sätt som möjliggör det. Enkelt uttryckt gäller det att se till att det råder balans mellan krav, kontroll och stöd. Men undersökning efter undersökning visar att det skaver där, säger Karolina Parding.

Enligt Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökning anser en majoritet av lärarna att deras arbetsbelastning är alldeles för hög. Många saknar dessutom möjligheter till rimlig paus och återhämtning.

– Under lång tid har man försökt effektivisera skolan. Lärarnas undervisningstid har ökat, mer arbete ska utföras på samma tid som tidigare, kraven på dokumentation har ökat och tiden till nödvändigt för- och efterarbete har minskat. Det är klart att det påverkar lärarnas arbetsmiljö negativt.

Vad bör man göra?

– Till att börja med behövs det en rimlig mängd resurser i förhållande till det arbete som ska utföras. Man bör även se över till exempel dokumentationskrav. Lärarna behöver också ges större möjligheter att vara med i utformningen av hur deras arbete organiseras.

– Detta är professionella yrkesutövare med lång utbildning som har socialiserats in i yrket av erfarna kollegor. De vet i mångt och mycket vad de har för behov och vad de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det gäller att lyssna på dem.

Varför gör man inte det?

– Under de senaste decennierna har professionens logik fått stå tillbaka för byråkratins och marknadens logik och syn på hur man ska styra, leda och organisera verksamheter på ett effektivt sätt. Styrningsmodeller från industrins varuproduktion har implementerats i helt väsensskilda verksamheter som vård, omsorg och skola. Resultatet ser vi nu. 

Varför förändras inte detta?

– Starka krafter vill att marknadens och byråkratins logik ska råda. Det är inte precis tillitsstyrning som är ordet för dagen. Pendeln behöver röra sig tillbaks. Jag tänker att i takt med att professionens inflytande har minskat har problemen med arbetsmiljön ökat. Det går hand i hand.

Förutom att den bristande arbetsmiljön har drabbat enskilda individer hårt i form av exempelvis sjukdom, har den även gjort att lärare valt att lämna yrket i förtid.

– Det finns en genusaspekt i bakgrunden. Hade arbetsvillkoren varit så dåliga om detta varit manligt dominerande verksamheter? Jag tror inte det. Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män.

Kommentera