Läraren berättar

”Profilklasser gav ökad segregation”

Vällingbyskolan i Stockholm införde matte- och no-klasser för att rädda skolans elevtillströmning. Men det ledde till en oönskad uppdelning – och upplägget övergavs. 

Vällingbyskolan hade börjat tappa i elevantal. Skälet var konkurrensen från andra friskolor och kommunala skolor.

2007 införde skolan därför två typer av profilklasser i årskurs 7–9. Det gick att välja mellan matte och no samt engelska och so. Plötsligt stod barnen i kö för att komma in på skolan.

Läraren Kristina Ringqvist var med under förändringen:

– Det var ett sätt att locka elever på, för att rädda skolan. De barn som gick i vanlig klass – eller en klass med varierad profil, som vi kallade det – fick också välja att avsätta tid till praktiska eller estetiska ämnen som bild, musik och idrott. För dessa fanns ingen samlad profil, men på det här sättet skulle även de låta som profilklasser, säger hon.

Under åren som följde var det vanligaste upplägget att en parallellklass gick under epitetet ”Matte- och no-profil” och att övriga två hade ”varierad profil”. Profilen engelska och so visade sig impopulär, så den slopades vissa år.

– Det rörde sig om en timma matte och en timma no extra i veckan, för klassen som hade den profilen. Det gick bra för eleverna i de här klasserna. De som låg långt fram kunde komma ännu längre och de som saknade intresset tidigare började finna det. Det var enkelt att undervisa.

Kristina Ringqvist menar dock att det inte nödvändigtvis var de duktigaste eller mest motiverade eleverna som sökte profilklasserna.

– Det här är barn som kommer från studiemotiverade hem, med insatta föräldrar som ställer barn i kö till friskolor när de föds. Föräldrar som har information och möjlighet. De föräldrar som valde Matte- och no-klass gjorde det ofta för att de ville att barnet skulle få studiemotiverade klasskamrater.

Upplägget fick oönskade konsekvenser. Samtidigt som ribban höjdes i matte- och no-klasserna, sänktes den i de övriga.

– Eleverna i de andra klasserna blev allt tyngre att undervisa – och många underpresterade. De blev förlorarna i sammanhanget. Om några av dessa elever hade gått i profilklassen hade de haft en annan ribba att förhålla sig till och därmed kunnat lyfta sig.

Kristina Ringqvist fortsätter:

– Det fungerade inte bra. Det uppstod en väldig fördelning och segregationen ökade. Matte- och no-klasserna hade starka motorer, där fanns driv och studiemotivation. Men i de andra klasserna fanns inte lika starka elever kvar, och därmed inte heller drivet. 

Inför läsåret 13/14 övergav Vällingbyskolan upplägget med profilklasser.

– Vi ville inte ha uppdelningen det ledde till. Men eleverna kan fortfarande välja extra matte och no på valfri timme. Och det kan alla göra, inte bara en speciell klass. På det sättet får vi också mer blandade klasser.

Men ännu är inte allt frid och fröjd, menar hon. De har fortfarande problem i en del klasser.

– Men ingen vill nog ha profilklasserna tillbaka. Dock tror jag att skolan på sikt kan tappa elever, som en konsekvens av att vi inte har kvar dem.

Kristina Ringqvist har ett förslag på hur man kan behålla en typ av profilklasser – utan att det leder till oönskad uppdelning

– Det här ställer höga krav på schemaläggning. Men jag har föreslagit att man skulle gå ut till föräldrarna om att det finns no- och matteklasser, men att vi på schemat blandar eleverna i övriga ämnen. På så sätt tror jag att ribban hamnar på en mer jämn nivå. Samtidigt kan de som de som verkligen vill satsa på matte och no få den utbildning, säger hon.

Rektor Göran Skogsberg berättar att söktrycket är fortsatt högt, även utan profilklasserna.

– Men å andra sidan är detta ett område där det byggs mycket, så många söker sig hit. Anledningen till att vi har slutat med profilklasserna är att vi tror att eleverna kan göra varandra bättre på det här sättet. Ett fåtal föräldrar har haft synpunkter på att vi slutade med upplägget och då handlar det främst om att de tyckte att undervisningen och studiemotivationen hade varit bra.

Kommentera