stressadochsvante
Arbetsmiljö

Psykisk ohälsa bakom sjukskrivningar för lärare

Psykisk ohälsa ligger bakom en dryg tredjedel av sjukskrivningarna för kvinnliga och en femtedel av sjukskrivningarna för manliga tjänstemän.
– Det är för många arbetsuppgifter. Lärare har inte tid med undervisning, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Om undersökningen

Totalt 3368 tjänstemän har svarat i undersökningen, under våren 2016. Dessa har varit sjukskrivna i mer än två veckor under 2013. Undersökningen är gjord av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av TCO.

 

En undersökning från TCO, som släpps i början av oktober, visar att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar är olika psykiska besvär, 31 procent av sjukskrivna kvinnor och 24 procent av männen anger att det ligger psykiska besvär bakom deras sjukskrivning.

– Det är slående att det är kvinnor som är högst sjukskrivningstal. Dels är det fortfarande så att kvinnor dubbelarbetar hemma, samtidigt som lärarjobbet är gränslöst och upptar nästan alla dygnets timmar. Man är tillgänglig hela tiden. Det är svårt att koppla bort, säger Svante Tideman.

Rapporten visar också ett samband mellan psykisk ohälsa och stressigt arbete.

Nästan 60 procent av de tillfrågade anser inte att deras sjukskrivning skett på grund av arbetsskada. Men av de som anser att deras problem orsakats av jobbet är 54 procent sjukskrivna på grund av psykiska problem.

– Det är för många arbetsuppgifter. Lärare har inte tid med undervisning i den utsträckning man vill. Man tvingas hålla på med dokumentation och föräldrakontakter som tar tid från det man egentligen vill. Och det tror jag stressar jättemycket.

Arbetsanpassning och rehabilitering påverkas negativt för dem som har ett stressigt arbete, med höga krav och liten kontroll över arbetssituationen.

Tjänstemän som sjukskrivits på grund av psykiska problem har längre väg tillbaka till arbetet, precis som de som saknar företagshälsovård eller facklig representation på arbetsplatsen.

– Arbetsgivaren måste förmodligen ha påstötningar för att de ska ta sitt arbetsgivaransvar. Om man inte har fackrepresentanter finns det ingen som stöter på, säger Svante Tideman.

Gruppen sjukskrivna på grund av stress och andra psykiska problem upplever också mindre stöd från kolleger och chefer när de kommer tillbaka än övriga sjukskrivna.
 

Kommentera