Annons
Enligt Malin Gren Landell har någonstans mellan fyra till tio procent av eleverna en besvärlig orosproblematik som hinder i skolvardagen. Foto: Shutterstock

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Publicerad 22 februari 2021

Fakta

Fem råd från psykologen

  • Skaffa dig kunskap.
  • Arbeta både på klass- och individnivå.
  • Se över skolans lokaler.
  • Tänk på bemötandet.
  • Låt eleverna anteckna svaren.

Här kan du läsa ingående om Malin Gren Landells råd.

Relaterat

Hur upptäcker och bemöter man som lärare oro, rädsla och ångest hos elever?
Psykologen Malin Gren Landell ger sina bästa råd om hur man kan närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Alla barn och ungdomar känner oro och rädsla ibland, men för vissa elever är det ett återkommande och stort problem i skolvardagen.

Att vara mycket orolig under en längre tid kan göra att man fungerar sämre i vardagen.

Det kan röra sig om rädsla för att gå in på lektionen, ångest inför en muntlig redovisning eller oro på grund av coronaviruset som påverkar studieresultaten.

Malin Gren Landell.Malin Gren Landell är psykolog, psykoterapeut och författare som specialiserat sig på skolnärvaro, oro och rädsla bland elever. Hon har arbetat över 20 år inom barn- och ungdomspsykiatrin med elever som sökt hjälp för till exempel tvångstankar, panikångest, depression och utagerande beteenden. 

– Elever som mår dåligt är ett bekant område för många lärare, men ändå är det väldigt tyst och man pratar alldeles för sällan om det. Många lärare känner sig frustrerade kring att inte veta hur man ska göra – man vill hjälpa sina elever, men vad gör man så att det inte blir fel? säger hon.

Enligt Malin Gren Landell har någonstans mellan fyra till tio procent av eleverna en besvärlig orosproblematik som hinder i skolvardagen. 

– Besvärlig orosproblematik kan vara allt från social rädsla till panikångest. Social rädsla brukar komma först vid slutet av mellanstadiet och ställa till det. Panikångest brukar komma först vid puberteten, så det handlar om äldre ungdomar. Generaliserat ångestsyndrom, när man dygnet runt oroar sig, finns däremot under hela skolgången.

Det finns en stor kunskapsvariation inom yrkeskåren och tyvärr får de flesta lärarna agera utifrån självlärdhet, menar Malin Gren Landell.

– Lärarnas uppdrag är att elevernas ska utvecklas mot utbildningens mål och då kan det ibland spilla över på mötet med eleven genom att man pressar och exempelvis säger: ”Du måste prata mer och visa vad du kan”. Elever med oro för att räcka upp handen och att redovisa är inte hjälpta av den här kommentaren. De vet redan att de måste visa sig mer i klassen.

Lärare ska inte vara psykologer eller socialarbetare.

Omsorgen från läraren blir missriktad och leder lätt till att eleverna känner sig pressade och då kan det låsa sig för dem, menar hon. 

– Det finns inga studier som visar vilken kunskap lärare har om att möta elever med besvär av oro och rädsla på ett gynnsamt sätt, men om man lyssnar på elever får man intrycket av att lärare skulle behöva veta lite mer. Lärarna behöver få mer vägledning kring detta, säger hon och tillägger: 

– Det känns tråkigt att säga att lärare behöver lära sig mer, eftersom det ställs många krav på yrkesgruppen att ha kunskap om allt möjligt utöver sitt  ämne och pedagogik. Lärare ska inte vara psykologer eller socialarbetare, men jag tror att lärare skulle känna mer tillfredsställelse i undervisningen och mindre frustration över att eleven inte visar vad hen kan, om de fick tips kring hur man möter elever med blyghet, matteångest och så vidare. 

Hur kan man närma sig elever som inte verkar må bra i skolan och vilka frågor är lämpliga att ställa?

 – Fråga eleven, i avskildhet och inte inför andra elever: ”finns det uppgifter eller situationer i skolan som du känner dig mycket orolig inför och som kanske gör att du inte vågar gå på lektion eller stannar hemma från skolan?”. För att elever ska känna sig trygga med att berätta kan man säga: ”Det är vanligt att känna sig nervös inför att svara eller redovisa. Känner du så?”.  

Vad riskerar att hända om man inte tar tag i den här frågan?

 – En riskfaktor är att skolfrånvaron ökar och att de inte presterar så bra som de egentligen kan. I slutändan kan det leda till tung desperation och psykisk ohälsa. 

Under 2016 fick Malin Gren Landell uppdraget att leda en statlig utredning på skolfrånvaro. Utredningen ledde till att skollagen ändrades för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna. 

Bland annat har lagstiftningen förstärkts med krav på utredning av upprepade eller längre frånvaro för att skolan ska sätta in åtgärder utifrån orsakerna till frånvaron. Det är ett vanligt problem att skolor sätter in standardåtgärder utan att ta reda på vad frånvaron hänger ihop med. Andra ändringar är att begränsa håltimmar som är en risk för frånvaro samt att förbättra överlämning av information från avlämnande till mottagande skola. Skolövergångar är en riskfaktor för frånvaro.

– Jag träffar både större och mindre kommuner och min erfarenhet är att det finns ett stort engagemang från skolor att ta sig ann kunskap på området. Man har läst utredningen som en uppslagsbok och man använder i stor utsträckning exempelvis rektors skyldighet att utreda frånvaro. 

Hon upplever även att skolor har förstått vikten av att utreda skolfrånvaro.

– Bakgrunden till förslaget var att skolor satte in insatser utan att ta reda på orsakerna. Då är risken att man sätter in fel insatser, man sätter in dyra insatser som inte ger någon effekt och att eleven inte känner sig lyssnad på. Det gör att man tappar tron på att lösa problemet. 

FEM RÅD FRÅN PSYKOLOGEN MALIN GREN LANDELL – ATT HANTERA OROLIGA OCH BLYGA ELEVER

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons