pax_gustav

Gustav Nilsson är leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

| Foto: Jennifer Glans
Arbetsmiljö

Psykologen: ”Sjukskrivningarna hos lärare skulle minska”

Arbetsmetoden Pax har redan skapat studiero i de svenska klassrummen och en bättre arbetsmiljö för lärarna som använder modellen. Skolvärlden har pratat med Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

Kort om Pax
  • Pax är en modell för lärare att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet.
  • Pax introduceras stegvis i klassrummet under cirka tre månader.
  • Den ökade arbetsron gör att det frigörs mer effektiv tid för undervisning.
  • Arbetssättet har positiva effekter på många delar av livet för de elever som gått i ett Pax-klassrum. 
  • Det finns över 50 välgjorda vetenskapliga studier gjorda på Pax.

Pax-rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Och här kan du läsa mer om Pax i skolan.

Pax är ett av världens mest beforskade program för arbetsro. I november 2016 inleddes en pilotstudie kring metoden i Sverige av den ideella föreningen Vestigio, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet. 

Forskningsresultaten visar att mängden störande och ofokuserat beteende har minskat till hälften – samtidigt som lärarnas stressnivå sjunkit till en tredjedel. 

Dagligen vittnar lärare runt om i landet om dålig arbetsmiljö, stress och utbrändhet. Skolverket konstaterade häromåret i en rapport att ungefär häften av lärarna ofta eller alltid känner sig stressade i arbetet.

Gustav Nilsson vet att det finns ett stort behov av att lösa mängden störande och ofokuserat beteende i klassrummen och de arbetsmiljöproblem som finns inom lärarkåren.

 – Vi tror att det här arbetssättet kan vara en del i lösningen på arbetsmiljöproblemen, och flera andra utmaningar, som lärare och elever står inför, säger Gustav Nilsson.

 Hur har det gått med att införa Pax i svensk skola, tycker du? 

– Det är ett stort intresse för Pax från skolledare och personal. Det finns en stor nyfikenhet på den här typen av evidensbaserade arbetssätt. Just nu håller man på att anpassa Pax även för mellanstadiet i Sverige, något som redan förekommer internationellt.

Vad är nyckeln för att lyckas med det på skolan?

 – Nyckeln är nog att få det förankrat både i lärarlaget och hos rektor och ledningen. Har man det är halva jobbet gjort. Sedan är det bara att hitta någon som kan hoppa in som instruktör, exempelvis någon från elevhälsan, sedan kör man igång med utbildningen av läraren. Det är viktigt att lärarna också vill såklart, det är en ”bliim” (regelöverträdelse) att bara kasta in en lärare i detta utan att den själv vill. 

 Vad är det som krävs från ledningens sida för att det ska fungera på en skola?

 – Från ledningens sida är det för det första viktigt att tänka långsiktigt, att i ett inledande skede erbjuda Pax till de lärare som känner sig manade, och att nästa termin erbjuda utbildningen till de lärare som blivit inspirerade av sina kollegor. För det andra är det viktigt att ge lärarna information om Pax och att låta dem själva avgöra om de vill gå utbildningen eller ej. För det tredje är det viktigt att avsätta tid för lärarna att göra studiebesök i varandras klasser och handleda varandra i Pax. 

Det som händer utanför klassrummet är som en positiv bonus.

Lärare som Skolvärlden har varit i kontakt med berättar att de känner sig tryggare i klassrummet och att det har blivit roligare att vara lärare efter att man börjat arbeta med Pax. 

 Berätta hur det kommer sig att ni har valt att börja med att använda det här redan i årskurs 1.

 – Ger man eleverna en trygg start på skolan så bär de med sig det senare i livet. De lär sig självreglering men också gruppreglering. Det är delvis förklaringen till de här långtidseffekterna. Även när eleverna lämnar lågstadiet och kanske inte får en lärare som arbetar med Pax, så har eleverna ändå samma tänk och fortsätter att stötta varandra. Det som händer utanför klassrummet är som en positiv bonus.

 Det finns de som anser att det här med munspelet är lite fånigt och tycker att det låter flummigt. Vad säger du till Pax-tvivlarna?

 – Jag förstår reaktionen. Jag har all förståelse för dem som tycker att det känns en aning svårt att greppa utifrån en kortfattad text om projektet. Men jag känner mig väldigt trygg med Pax och det är så himla kul att se att det redan har börjat ge så pass bra resultat på många skolor.

 Om vi leker med tanken, vad tror du skulle hända om alla skolor i Sverige införde Pax som arbetsmodell?

 – Sjukskrivningar hos lärare skulle säkert minska och det skulle bli jämnare resultat över landets skolor, modellen bidrar till en större likvärdighet. Det skulle även bli ett sätt att bromsa utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga. Ett sätt att nå dit skulle vara att nå ut till lärare på lärarutbildningen eller något annat vidareutbildningssystem. Och rektorerna måste vara med på det från start.  

Pax-rapporten i sin helhet finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommentera