tjej_huvtroja
Rapport

Rapport: Var tredje elev slås ut av brister i systemet

35 000 elever i varje årskull, en tredjedel av eleverna, misslyckas i grundskolan och riskerar att hamna i utanförskap. Orsaken är bland annat dålig studiero och många lärarbyten, enligt en ny rapport.

Rapporten i korthet

Rapporten ”En elevkulls framgångar och motgångar” följer den årskull som började grundskolan hösten 2005 och gick ut gymnasiet 2017, för att se deras studieresultat och hitta faktorer som påverkar.

Läs hela rapporten här.

En ny undersökning från Lärarnas Riksförbund (LR) pekar på de systembrister som leder till att var tredje elev i grundskolan inte klarar kunskapsmålen. Rapporten kombinerar Skolverkets statistik över studieresultat och en enkätundersökning med elevernas föräldrar.

Fram växer bilden av ett antal faktorer som påverkar resultaten negativt: Dålig studiero, brist på utbildade lärare, många lärarbyten, mobbning och frånvaro av särskilt stöd – problem som elevernas föräldrar uppmärksammat redan under skolgången.

Ur rapporten:

Diagram från undersökningen.
Diagram från undersökningen.

– Det här är illa, och det är också helt rätt fokus för skoldebatten. Detta är den stora utmaningen för skolan, att så många misslyckas. Och det har varit en lika stor del sedan 90-talet, runt en tredjedel, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund om rapporten.

Den tidigare utbildningsministern får medhåll av nuvarande utbildningsministern, Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

– Om detta är vi helt överens. Det är det här det handlar om, att varje elev ska får det stöd den behöver för att klara kunskapskraven, säger han.

Undersökningen följer den årskull som började årskurs 1 hösten 2005 och som tog (eller skulle ha tagit) gymnasieexamen i juni 2017. En liknande studie gjordes förra året, på den årskurs som började skolan hösten 2004, och resultaten är snarlika – en tredjedel av eleverna klarar inte kunskapsmålen.

Nytt för i år är föräldraenkäten som visar att problem som föräldrarna uppmärksammat redan under barnens skolgång är vad som leder fram till utslagningen.

Ur rapporten:

Diagram från undersökningen.
Diagram från undersökningen.

­– Det här är anledningen att jag krigat för läsa-skriva-räkna-garantin. Det som saknas är lagstöd för att se till att varje skola har system för att elever upptäcks, och att lärarna har makt att sätta in det stöd som krävs. Sen måste vi utbilda fler speciallärare. Vi säger till kommunerna nu att ”det finns inte en kostnad som staten inte är beredda att ta för att utbilda fler speciallärare”, säger Gustav Fridolin.

– Det nationella provet i årskurs tre är helt avgörande för att upptäcka problemen. Men det är vad som sker efteråt som spelar roll. Alla förändringar som både vi och nuvarande regering har gjort är otillräckliga, säger Jan Björklund.

Ur rapporten:

Diagram från undersökningen.
Diagram från undersökningen.

Kommentera